Naujas katalikiškas leidinys Magnificat padės kūrenti kasdienės asmeninės maldos ugnį

2010 02 10 | Kategorijoje: Žiniasklaida

Jau pasirodė naujas originalaus formato katalikiškas žurnalas Magnificat. Tiesa, pirmasis numeris skirtas kovo mėnesiui. tad kol kas skaitytojams duodamas laikas apsiprasti su nauju leidiniu ir atsakyti sau - ar atverti jam duris ir širdį. Kalbiname viena iš šio leidinio sumanytojų - brolį Michel de Meulenaer iš Tiberiados bendruomenės ir naujojo leidinio redaktorę Indrę Klimkaitę.

Naujas originalaus formato katalikiškas žurnalas Magnificat. Nėra įprasta, kad sunkmečiu atsiranda naujų leidinių. Taigi, kaip subrendo leidinio iniciatyva? Kas leidėjai?

Br. Michel de Meulenaer (Tiberiados bendruomenė). Mintis leisti žurnalą Magnificat kilo Tiberiados broliams. Mes jau žinojome Prancūzijoje ir kitose šalyse esantį šį nuostabų įrankį, padedantį asmeninei maldai. Matėme, kiek gerų vaisių tai duoda Vakarų šalių krikščionių bendruomenėms. Prancūzijoje Magnificat gyvuoja beveik 20 metų. Kai atvykome į Lietuvą, netrukus pradėjome vykti į misijas ir Latvijoje – ten irgi leidžiamas panašaus tipo leidinys „Mieram Tuvu“. Bendraudami su Latvijos jaunimu įsitikinome, kad dvasine prasme tai labai naudingas įrankis! Kartą išskridus iš Rygos oro uosto vienam mūsų broliui teko matyti, kaip šiuo leidiniu prekiaujama laikraščių kioskelyje, tarp cigarečių ir žurnalų. Taip ir kilo mintis: kaip būtų gera turėti kažką panašaus Lietuvoje!

Ilgai tai buvo tik svajonė. Mes galvojome, jog šio darbo galėtų imtis kitos bendruomenės ar pasauliečių grupės. Tikriausiai ne tik mes taip galvojome – todėl reikalai nepajudėjo. Truputį apsižvalgę nusprendėme pradėti patys, jungdamiesi su kitomis bendruomenėmis. Bendradarbiaudami su Lietuvos jėzuitais ir Palendrių benediktinais, jau turėjusiais leidybinės patirties, pradėjome tai įgyvendinti. Gražų ir svarbų palaikymą gauname iš Magnificat leidėjų Prancūzijoje, jie dalijasi savo patirtimi ir patarimais.

 Koks tai leidinys?

Br. Michel. Magnificat – nedidelė mėnesiui laiko skirta knyga, kurią lengva nešiotis ir kurioje yra viskas, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Bažnyčios liturgijoje siūlomu Dievo žodžiu. Šv. Mišių tekstai pateikti su trumpomis meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno – nuo Bažnyčios Tėvų iki šiuolaikinių religinių mąstytojų tekstų. Sekmadieniais liturginius tekstus lydi Lietuvos kunigų homilijos. Taigi šios knygelės pirmasis tikslas – pagilinti dvasinį pasauliečių gyvenimą ir jų dalyvavimą Eucharistijos šventime.

Be to, Magnificat nori padėti tikinčiajam sustiprinti kasdienę asmeninę maldą. Tai dar vienas svarbus šio leidinio bruožas. Kiekvienai dienai siūloma rytmetinė ir vakarinė (arba kai kuriais atvejais naktinė) malda. Ši malda – tai ištraukos iš Liturginių Valandų – visuotinės Bažnyčios maldos. Ji kviečia asmeninę maldą išgyventi bendrystėje su visuotine Bažnyčia. Pasauliečiams siūloma malda yra sutrumpinta siekiant, kad krikščionys galėtų surasti laiko Dievui neretai įtemptoje kasdienybėje.

 Redaktorė Indrė Klimkaitė. Turbūt ne vienas savo tikėjimu besirūpinantis krikščionis yra bandęs ar bent svajojęs pabandyti melstis su brevijoriumi. Deja, dažnai šiai praktikai trukdo įtemptas gyvenimo ritmas. Sakyčiau, šiuo atveju Magnificat yra tinkamas „kompromisas“ – rytmetinė ir vakarinė malda kiek sutrumpintos, tačiau išlieka pagrindinės sudedamosios dalys – psalmė, Dievo žodis, Zacharijo arba Mergelės Marijos giesmė (jas greitai rasite viršelio atvarte), maldavimai ir baigiamoji malda. Tikrai neužima daug laiko, galima perskaityti pakeliui į darbą ar studijas. Žinoma, tai tik struktūra, kurią galima papildyti pagal savo norą ir poreikį. Knygelės tikslą atspindi ir jos formatas – kišeninė knygelė visuomet gali būti su jumis.

 Formaliai Lietuvoje 9 iš 10 žmonių vadina save krikščionimis, tačiau tyrimai rodo, kad malda, deja, retas svečias krikščionio gyvenime. Ar tai nebaugina Jūsų, nes, kiek suprantu, žurnalas orientuotas į kasdienę maldą?

Indrė. Sunku pasakyti, ar pateks Magnificat į rankas tiems, kurie niekada neužsuka į bažnyčią ir kurių tikėjimas baigiasi įkrikščioninimo sakramentais. Bet tikime, kad šis leidinys yra puikus pasiūlymas, kaip galima melstis – juk viskas surašyta padieniui. Be to, specialiuose puslapiuose pateikta mėnesio Šv. Mišių eiga, padedanti susiorientuoti. Taip pat leidinyje galima rasti pasiūlymų, kaip melstis prieš valgį ir po jo, galima nuo galinio atvarto nusikirpti mėnesio šventojo ikoną su malda kitoje pusėje. Bent tai galėtų patraukti „formalaus“ krikščionio dėmesį.

Kam skirtas MAGNIFICAT?

 Br. Michelis. Šis maldynėlis iš esmės skirtas visiems norintiems gilintis į Dievo žodį ir melstis kasdien. Šis leidinys – puikus būdas tikinčiajam priimti kasdien mums skirtą Dievo žodį, jį medituoti, juo gyventi.

Dažni jaunimas, apsilankantis pas mus, klausia: „Norėčiau skaityti Bibliją, bet pradėjęs susidūriau su daug problemų. Nesuprantu, apie ką ten rašoma. Nežinau, nuo ko pradėti…“ Kiti kalusia apie asmeninę maldą: „Norėčiau melstis, bet nežinau, kaip tai daryti, ką sakyti, ką skaityti? Turiu per mažai laiko maldai…“

Taigi Magnificat stengiasi į visus šiuos klausimus atsakyti. Šv. Mišių skaitiniai mums padeda pamažu su visa Bažnyčia skaityti Bibliją. Kasdien Bažnyčia yra mums parinkusi tam tikrą tekstą, o Magnificat  pateikiamos kiekvienos dienos meditacijos padeda labiau ir vaisingiau suprasti tuos tekstus. Taip pat rytmetinė ir vakarinė maldos pateikia tikinčiajam tam tikrą maldos struktūrą, pritaikytą pasauliečiams. Kartą važiuojant Paryžiaus metro teko stebėti vieną moterį, kuri išsitraukė iš savo rankinuko Magnificat ir pradėjo melstis pačiame metro… Įtemptame gyvenimo ritme galime su Dievu ir Jo Žodžiu susitikti bet kur!

 Indrė. Galvojame taip pat apie tuos tikinčiuosius, kurie dėl įvairių priežasčių (dėl įtemptos dienotvarkės, studijų, ligos, senatvės, negalios, atskirties, emigracijos…) negali dalyvauti kasdienėje Eucharistijoje. Magnificat turėtų būti jiems tikra atgaiva ir galimybė išgyventi Dievo žodį bei dalyvauti Visuotinės Bažnyčios gyvenime bent šitokiu būdu.

 Kas Jums padeda? Kas prisideda prie Magnificat leidybos?

 Br. Michelis. Pirmiausia esame labai dėkingi visiems, kurie prie šio projekto prisideda malda ir taip pat padėdami platinti. Tokių žmonių labai daug įvairiuose Lietuvos kampeliuose, neseniai atsirado Čikagoje ir Kanadoje. Pirmomis platinimo dienomis jau teko pastebėti, kad Magnificat priimamas teigiamai, kad tikrai kažkiek išpildo tikinčiųjų lūkesčius.

 Redaktorė Indrė: Taip pat dėkojame tiems, kurie sutinka padėti rengiant leidinį – homilijų autoriams kunigams visuose Lietuvos kampeliuose, mūsų liturgijos redaktoriui kun. L. Virbalui SJ, kuris padeda susigaudyti painiuose liturgijos dalykuose, ir visiems kitiems geranoriškiems padėjėjams.

 Koks planuojamas leidinio tiražas ir kaip planuojate jį platinti?

 Br. Michelis. Mums pavyko suformuoti nedidelę žmonių grupelę, atsakingą už platinimą ir prenumeratą. Platinti padeda žmonės įvairiose Lietuvos parapijose, tikimės šį ratą praplėsti. Naudodamasis proga kviečiu visus norinčius padėti platinti Magnificat: apie tai galima sužinoti mūsų internetiniame puslapyje www.magnificat.lt. Taip pat esame sukūrę solidarumo fondą, kuriam kviečiame aukoti. Šitam fondui paaukotos lėšos bus skiriamos Magnificat platinimui ligoninėse ir kalėjimuose. Tai būdas paskleisti žinią apie Magnificat ir padėti žmonėms, kurie neturi galimybės įsigyti šį žurnalą, kad jų tikėjimas stiprėtų. Interneto svetainėje rasite informacijos ir apie tai.

 Indrė. Pradedame nuo kovo mėnesiui skirto numerio, kuris išleidžiamas 5000 egzempliorių tiražu. Noriu kiek plačiau papasakoti apie prenumeratą. Ji yra trijų rūšių: „Tikėjimas“, „Viltis“ ir „Meilė“. „Tikėjimo“ rūšies prenumerata – tai prenumerata už normalią kainą tiems, kurie nori keliauti kasdien su Dievo žodžiu. „Viltis“ – tai prenumerata už kiek mažesnę kainą tiems, kuriems sunku mokėti normalią kainą – moksleiviams, studentams ir pan. „Meilė“ – tai prenumerata už solidarią (kiek didesnę) kainą tiems, kurie nori su meile padėti kitiems įsigyti Magnificat. Prenumeruoti Magnificat galima interneto svetainėje www.magnificat.lt arba Lietuvos pašte (tačiau šia tik „Tikėjimo“ įkainiais).

Taip pat leidinys bus platinamas parapijose, bendruomenėse, maldos grupėse, krikščioniškuose knygynuose. Interneto svetainėje rasite informacijos apie tai, kaip galite gauti nemokamų egzempliorių savo bendruomenių renginiams.

 Kas šiame leidinuke labiausiai turėtų patraukti skaitytoją?

 Br. Michelis. Manau, kad dėmesį pirmiausia atkreipia leidinio kokybė ir patogus formatas. Taip pat patraukli ir kaina – net ir sunkmečiu. Manome, kad 7 Lt už beveik 400 p. leidinį nėra daug. Tai apie išorę. O jeigu kalbėsime apie turinį, dar galiu prie to, kas jau pasakyta, pridėti, kad leidinyje kiekvieną mėnesį bus pateikiama Biblijos tema ir plačiau aprašytas vieno šventojo gyvenimas. Taip pat šis mėnesinis leidinys tinka ir bendrai šeimos maldai: jame pateikiama idėjų, kaip atnaujinti savo maldą: pradedant nuo įvairų stalo laiminimo būdų, Šventojo Tėvo intencijų konkrečiam liturginiam laikui ir baigiant kiekvienos dienos šventųjų minėjimais, Rožinio maldos slėpiniais, siūlomomis novenomis ir kt.

 Gal norite ko nors palinkėti savo skaitytojams?

 Br. Michelis. Magnificat – tai pirmas Mergelės Marijos šlovinimo giesmės žodis: „Mano siela šlovina Viešpatį“! Norėtųsi to palinkėti visiems, kuriuos pasieks Magnificat leidinys: tegul gyvenimas tampa šlovinimo ir dėkojimo giesme Dievui. Evangelijose nuolat pabrėžiama, jog Marija – puiki mokinė, laikanti Jėzaus Žodį savo širdyje: tegu Magnificat skaitytojai supanašėja su Marija gilindamiesi į Dievo žodį ir Juo gyvendami savo kasdienybėje.

Klausė Andrius Navickas

Bernardinai.lt

Knypava.lt

Vienas komentaras į “Naujas katalikiškas leidinys Magnificat padės kūrenti kasdienės asmeninės maldos ugnį”

  1. katalikas rašo:

    „Mano siela šlovina Viešpatį“!…

Rašykit komentarą

Saugumo kodas:

Knypava.lt pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.

Knypava.lt privalo informuoti specialiąsias Lietuvos tarnybas apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorių duomenis. O taip pat gali tai padaryti savo iniciatyva. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.