“Aš turiu teisę…” – sako vaikas

2010-06-01 | Skiltis: Visuomenė

,,Aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas. Aš turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu. Kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba. Aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą. Niekam nevalia manęs mušti. Visi vaikai yra svarbūs. Aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju. Aš turiu teisę žaisti” – tai pagrindiniai vaiko teisių deklaracijos teiginiai, surašyti 1949 m. Tarptautinės demokratinės moterų federacijos sesijos iniciatyva parengtame dokumente. Nuo tada dauguma pasaulio valstybių birželio 1-ąją švenčia Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

Vaiko teisių vien tik įstatymai neužtikrins

Turime pripažinti, kad šiandien daugelis valstybių pasaulyje, tuo tarpu ir Lietuva, nevykdo savo pažadų, kuriuos dalina vaikams, nesugeba tinkamai užtikrinti net ir pagrindinių socialinių poreikių – noro būti saugiam ar sočiai pavalgyti.

Jungtinių Tautų ir JUNICEF duomenimis, pasaulyje daugiau kaip pusė vaikų gyvena šeimose, kur fizinis ir psichologinis smurtas yra įprastas, o kas dešimtas vaikas tampa suaugusiųjų agresyvaus elgesio auka.

Per 20 nepriklausomybės metų Lietuvoje buvo išleista daug įstatymų, reglamentuojančių vaikų teisių gynimą. Siekdama tapti ES nare, Lietuva yra ratifikavusi visus svarbiausius vaikų ir šeimos teises reglamentuojančius chartijos straipsnius. Tačiau, remiantis UNICEF pranešimu, Lietuvoje padėtis toli gražu nėra gera. Lietuvos visuomenė dar nuo 1994 m. sparčiai senėja, o lėšų šeimai ir vaikams vyriausybė kasmet skiria vis mažiau.

Vaikai apie Vaikų gynimo dieną mąsto paprasčiau

Lietuvos Carito VDC “Vaikų stotelė” lankytojai - 10-12 metų vaikai iš įvairius sunkumus patiriančių šeimų. Paklausti, ką jiems reiškia Tarptautinė vaikų gynimo diena, nė kiek nesutrinka ir sušunka, jog tą dieną visi vaikai ginami nuo “blogų” žmonių.

“Vaikų stotelėje” vaikai gali praleisti ne tik popamokinį laiką, padedant socialiniams darbuotojams ruošti namų darbus, bet ir dalyvauti įvairiose edukacinėse programose, išmokti atpažinti savo jausmus, objektyviai juos vertinti, reikalui esant, konstruktyviai įveikti. Dienos centre taip pat diskutuojama įvairiomis temomis, o pokalbiai prie apskrito stalo apie vaikų teises ir pareigas jau tapo gražia tradicija.

“Vaikai turi teisę turėti namus. Ir ne tik šią dieną, bet visada”, - įsitikinusi dešimtmetė centro lankytoja Giedrė.

Apmaudu, tačiau ne visų vaikų teisė turėti namus yra išpildoma. Kasmet beveik 3 tūkst. vaikų netenka tėvų paramos, taip pat daugėja vaikų, gyvenančių valstybinėse įstaigose. Nors dalis jų yra našlaičiai, tačiau statistika negailestinga – nuo 1991 m. socialiai apleistų šeimų Lietuvoje padaugėjo 9 nuošimčiais.

Rūpintis reikia nuolat, o ne vieną dieną

Anot VDC “Vaikų stotelė” socialinės darbuotojos Ievos Eskytės, Tarptautinė vaikų gynimo diena centre švenčiama paprastai.

“Vaikus pamaloniname mažais dalykais. Dažniausiai drauge išsikepame pyragą ir susėdę prie stalo diskutuojame, ką ši diena vaikams reiškia, kaip ją suprantame. Tarptautinė vaikų gynimo diena mums yra daugiau gražus simbolis, dar viena proga pakalbėti apie vaiko gerovę, pilnavertį jo gyvenimą. Taip pat ši diena yra puikus priminimas vaikams, kad yra jų teisės, tačiau nepamirštamos ir pareigos, kurių privalu visiems laikytis.”, - kalbėjo socialinė darbuotoja.

Lietuvos Caritas vaikų dienos centre savanoriaujanti vokietė Sabrina antrindama socialinei darbuotojai priduria, jog norėtų, kad žmonės dažniau pagalvotų apie vaikus, kurie auga ne visai geromis sąlygomis.

“Tegu ši diena bus lyg antros Kalėdos – ne dovanų, bet tarpusavio meilės, pagarbos gyvybei diena”, - teigė beveik metus laiko pagal Europos savanorių tarnybos programą Lietuvoje savanoriaujanti vokietė.

VDC “Vaikų stotelė” darbuotojų teigimu, svarbu ne tik tiesioginis darbas su vaiku, bet ir ryšiai su jo šeima.

“Šeima yra vaiko dalis, o vaikas – šeimos. Jų atskirti jokiu būdu negalima.”, - įsitikinusi socialinė darbuotoja I. Eskytė.

Lietuvos Caritas informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: