Kai kurių ženklų (kabutės, brūkšniai, brūkšneliai) rašymo ir tarpų palikimo atmintinė

2010-06-21 | Skiltis: Kalbos kertelė

Atrodytų smulkmena – ar brūkšnelis, ar brūkšnys, yra tarpeliai, nėra jų, tačiau… yra priimtos tam tikros taisyklės, nustatyti reikalavimai, tad reikia jų ir laikytis, be to, tvarkingas raštas yra ir tikslesnis, ir gražesnis, rodo pagarbą ir kitiems, ir sau.

Trumpai apie aktualiausius ženklų rašymo atvejus

Lietuviškos kabutės yra tokios – „ABC“, t. y. apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai. Lietuviškos kabutės skiriasi nuo vartojamų kitose kalbose, pavyzdžiui, anglų kalboje vartojamos tokios kabutės –ABC, skandinavų – ABC, rusų – «ABC», kai kuriose kitose kalbose – ABC.

Amerikietiškoje kompiuterio klaviatūroje lietuviškų kabučių nėra, tačiau kabutes ir bet kurį kitą simbolį galima surinkti kodais: atidaromųjų kabučių kodas Alt 0132, uždaromųjų – Alt 0147. Žinoma, galima kabutes rasti ir simbolių rinkinyje.

Dirbant MS Word programa, galima vieną kartą nustatyti vadinamąsias trumpinimo komandas (shortcuts) ir toliau jas naudoti kabutėms įvesti (kaip tai padaryti, žr. http://www.vlkk.lt/lit/3761).

Brūkšnelis rašomas tarp dviejų (kartais ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą, pvz.: lopšelis-darželis, paskaita-koncertas ir kt. (tačiau nereikia brūkšnelio, kai antrasis žodis tarsi paaiškina, papildo pirmąjį, pvz., šalys narės, firmos partnerės, sąskaita faktūra). Brūkšnelis rašomas tarp dviejų savarankiškų to paties asmens pavardžių, pvz., Kymantaitė-Čiurlionienė, dvigubame geografinio objekto pavadinime, pvz., Šiaurės Reinas-Vestfalija.  Dar rašomas jungiant prie arabiškų skaitmenų antrąjį sudurtinio žodžio dėmenį, pvz., 50-metis; prie arabiško skaitmens pridedant kelintinio skaitvardžio galūnę, pvz., 8-asis pulkas. Dokumentuose brūkšnelį reikia rašyti tarp datą žyminčių skaitmenų grupių, pvz., 2003-05-07 (neoficialiuose tekstuose gali būti tarpeliai, t. y. 2003 05 07). Brūkšnelis rašomas tarp numerius žyminčių skaitmenų ar raidžių grupių, pvz., Pylimo g. 1-5, Sprendimas      Nr. 113-4290, Nutarimas Nr. PN-4). Taip pat brūkšnelis gali būti rašomas simboliniuose pavadinimuose, pvz.: sodininkų bendrija „Kavoliškis-4“, „Moskvič-2141“.

Brūkšnelis tarpais neskiriamas, jis yra bet kurioje klaviatūroje.

Brūkšnys yra skyrybos ženklas, juo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Sakykim, gali būti rašomas vietoj praleistos tarinio jungties, pvz., Vilnius – Lietuvos sostinė, Iš viso – 1 500 Lt. Brūkšniu galima žymėti nesamą skaičių, ypač kainą, pvz., 10, – Lt.

Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas (pvz.: Traukinys Vilnius–Kaunas išvyks laiku. Lankytojai priimami 12.30–16.30 valandomis. Bibliotekoje lankausi 2–4 kartus per savaitę).

Tarp žodžių, reiškiančių dvišalius santykius, rašomas ilgas brūkšnys be tarpų (ne brūkšnelis), pvz., Molotovo–Ribentropo paktas,  perdavimo–priėmimo aktas (žinoma, gali būti rašomas ir jungtukas ir (perdavimo ir priėmimo aktas), o jei nereikia oficialaus termino, pakanka tiesiog perdavimo akto.

Brūkšnį, jei naudojatės nelietuviško standarto klaviatūra, galima surinkti Alt+0150, taip pat rasti ir simbolių rinkinyje arba tiesiog nusikopijuoti.

Kai brūkšnys vartojamas kaip skirtukas, prieš jį ir po jo paliekami tarpeliai: Upės – ir tos jau padžiūvo. Brūkšniu žymint ribas ar dvišalius santykius, tarpų palikti nereikia: pvz., rusų–lietuvių žodynas.

Tarpas yra paliekamas tarp žodžių ir po skyrybos ženklų. Tarpus reikia palikti trumpinant žodžius: t. y., A. V., Nr. 1, R. Švedienė, tik būtina atkreipti dėmesį, kad tokia santrumpa, atsidūrusi eilutės gale, gali „sutrūkti“, t. y. viena jos dalis likti vienoje eilutėje, o kita atsidurti kitoje. Todėl tokio tipo santrumpose reikia vartoti jungiamąjį tarpą, kurio kodas Alt 0160 (arba Shift+Ctrl+tarpo klavišas).

Jungiamuoju tarpu sujungti žodžiai laikomi vienu žodžiu, t. y. neskaidomi, o tarpo vaizdas lieka. Negražu, kai, sakykim, Nr. 125 susiskaido: vienos eilutės gale lieka Nr., o į kitą persikelia 125; arba vienoj eilutėj lieka 2010, o kitoj – m.

Sakinio galo ženklai kabutėmis skiriamõs tiesioginės kalbos ir citatos sakinio pabaigoje rašomi prieš uždaromąsias kabutes, pvz.: Į ją pažiūrėję žmonės sakydavo: „Kokia graži ir maloni mergaitė.“ Tačiau, kai sakinio gale kabutėmis išskirtas simbolinis pavadinimas ar trumputė citata (ne citatos sakinys!), tada taškas rašomas po kabučių, pvz.: Bernardinai kviečia prisijungti prie akcijos „Kalėdinė sriuba“. Ir dar viena pastaba: jei sakinio gale atsidūrė koks nors kabutėmis išskirtas pavadinimas, kurio pabaigoje yra klaustukas, šauktukas ar daugtaškis, tai tie ženklai atliks ir sakinio galo funkciją – papildomo sakinio galo ženklo po kabučių nereikia. Pvz.: Pastatytas spektaklis „Kaip užmušti Jasoną?“ Susidūrus dvejoms kabutėms, skliaustams, rašomos vienos kabutės, vieni skliaustai (kaip ir susidūrus dviem kableliams ar kitiems skyrybos ženklams).

Klaviatūros tvarkyklė „Lietuvių standartinė 2010“

Lietuviška klaviatūra reglamentuota 2000-aisiais standartu LST 1582:2000 „Informacijos technologija. Lietuviška kompiuterio klaviatūra. Ženklų išdėstymas“ (žr. 29 skirsnį „Ženklų išdėstymas klaviatūroje“). Svetainėje „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ www.likit.lt pranešama, kad į naujesnes operacinės sistemos „Windows“ laidas lietuviška standartinė klaviatūra yra įdėta, taigi vartotojui nereikia pačiam ja rūpintis – atsisiųsti ir įsidiegti. Dabar iš tinklalapio ims.mii.lt/klav/tvarkyk.html jau galima parsisiųsti universalų paketą „kbdlts10“. Pakete yra tvarkyklės, skirtos visoms trims sistemoms – Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (taip pat jų 32 ir 64 bitų versijoms). Pakete esanti diegimo programa atpažįsta vartotojo kompiuteryje veikiančią operacinę sistemą ir įdiegia jai tinkamą tvarkyklę, pavadintą „Lietuvių standartinė 2010“.

Pagal VLKK nutarimus ir patarimus parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja

Knypava.lt

4 komentarų to “Kai kurių ženklų (kabutės, brūkšniai, brūkšneliai) rašymo ir tarpų palikimo atmintinė”

 1. ?? sako:

  (kodas Alt 0130, uždaromųjų – Alt 0147)- nelabai čia kažkaip taisyklingai gaunasi ?

 2. xxx sako:

  Vietoj žodžio kodas parašytas brūkšnys, kad nesikartotų tas pats žodis du kartus:). T y. atidaromųjų kabučių kodas Alt 0130, uždaromųjų – Alt 0147 arba būtų atidaromųjų kabučių kodas Alt 0130, uždaromųjų kabučių kodas Alt 0147, taigi gražiau su brūkšniu, trumpiau ir aiškiau, taisyklinga.

 3. xxxx sako:

  Labai atsiprašau, ne tai tūrėjau omenyje. Tiesiog rašant (Alt 0130, uždaromųjų – Alt 0147. ). ‚‘Jonas“ priekyje kabutės atsidaro ne taip kaip norėtųsi……

 4. xxx sako:

  Tikra teisybė - 0132 turi būti….labai ačiū už pastabą.

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: