Skirta 200 000 Lt kultūros paveldą populiarinantiems projektams paremti

2010-06-30 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Kultūros paveldo departamentas (toliau KPD) šiais metais remia 47 projektus, skleidžiančius žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą. Prioritetas buvo teikiamas projektams, prisidedantiems prie KPD vykdomų tarptautinių programų - Europos paveldo dienų ir Europos žydų kultūros paveldo dienos - įgyvendinimo. Šiemet siekiama aktualizuoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių paveldą bei temą „Menas ir judaizmas“. Daliniam iš savivaldybių, muziejų, mokyklų, viešųjų įstaigų, kultūros centų, asociacijų ir kt. institucijų pateiktų projektų finansavimui šiemet skirta 200 000 Lt valstybės biudžeto lėšų.

VŠĮ „Kultūros paveldo akademija“, skatindama moksleivių domėjimąsi archeologiniu kultūros paveldu, įgyvendins projektą „Vasaros archeologijos mokykla 2010“. Dubingiuose, Molėtų raj. 10 dienų vyksiančioje vaikų stovykloje bus skaitomos paskaitos archeologijos ir kultūros paveldo temomis, vaikai dalyvaus archeologiniuose tyrimuose, praktiniuose „gyvosios archeologijos“ užsiėmimuose, ekskursijose po Dubingių apylinkių gamtos ir kultūros paminklus.

KPD savo lėšomis prisideda prie ilgalaikės ekspozicijos apie Tiškevičių šeimos istoriją, palikimą bei dvarų kultūros tradicijas, sukūrimo. Projektą „Juozapas ir Vladislovas Tiškevičiai: šeima ir palikimas“ įgyvendins Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

Sveikintina Biržų krašto muziejaus „Sėla“ iniciatyva. Projekto metu bus organizuojamas specializuotas seminaras istorijos mokytojams „kunigaikščių Radvilų kultūrinis palikimas – vietinės medžiagos integravimo į Lietuvos istorijos dėstymą“ (paskaitų ciklas „Radvilos Biržų, Lietuvos ir Europos istorijos kontekste“). Bus pristatoma edukacinė pamoka „Kelionė po Biržų kunigaikštystę pagal J. Naronovičiaus – Naronskio žemėlapį“, vyks pažintinė ekskursija „Biržų kunigaikštystė XVII a. ir šiandien“.

KPD lėšomis finansuojamas kilnojamosios parodos „Dingęs sinagogų pasaulis“ parengimas. Šiaulių „Aušros“ muziejus ilgalaikėje parodoje eksponuos unikalius dailės darbus ir tarpukario fotografijas, kuriose užfiksuotos Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Trakų, Ukmergės, Pakruojo, Palangos ir kt. Lietuvos sinagogos.

Projekto „Nekasdieniai susitikimai: Lietuvos senosios giminės“ organizatoriai Lietuvos pilių ir dvarų asociacija netradiciškai pristatys garsių Lietuvos didikų istoriją, jų nuopelnus kultūros ir mokslo raidai. Bus organizuojami socialinę atskirtį jaučiančio jaunimo susitikimai su Lietuvos bajorų giminių palikuonimis: Undine Nasvityte ir Kipru Mašanausku, Marija Čiurliene, Arūnu Vincentu Saku, prof. Konstantinu Bogdanu, Giedriumi Keimeriu. Baigiamojo renginio metu jaunimas vyks į pažintinę-kultūrinę išvyką po grafų Tiškevičių dvarus, esančius Užutrakyje, Lentvaryje ir Trakų Vokėje.

Valstybės biudžeto lėšomis remiamas ir tarptautinės konferencijos „Vilniaus Bernardinų kapinėms 200 metų“ organizavimas bei šio valstybės saugomo kompleksinio kultūros paveldo objekto parodos parengimas.

Kultūros paveldo departamento informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: