Ar iš didžiosios rašyti, ar mažąja – dažnas klausimas

2010-10-12 | Skiltis: Kalbos kertelė

Ar Taryba, ar taryba?

Mažąja raide rašomi įstaigų, įmonių, organizacijų valdymo vienetų pavadinimai, pvz.: Mokslų akademijos prezidiumas, Vilniaus universiteto rektoratas, Lietuvos banko valdyba. Taigi ne Kėdainių rajono savivaldybės Taryba, o Kėdainių rajono savivaldybės taryba.Tačiau dėl stilistinių sumetimų galėtų būti rašoma ir Taryba (pvz., rašant kvietimą).

Kėdainių rajono savivaldybės Verslo informacijos centras ar Kėdainių verslo informacijos centras?

Sudėtiniame institucijos ar įstaigos pavadinime esantis struktūrinio padalinio oficialus pavadinimas pradedamas rašyti didžiąja raide, pvz.: Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas; Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius.

Verslo informacijos centras nėra struktūrinis padalinys, Registrų centre užregistruota viešoji įstaiga Kėdainių verslo informacijos centras. Jei nerašome vietovardžio, tada bus Verslo informacijos centras. Pavadinimas, sutrumpintas iki rūšinės reikšmės žodžio, paprastai rašomas mažąja raide, t. y. gali būti rašoma  Kėdainių verslo informacijos centras > Verslo informacijos centras  > centras,  Vilniaus universitetas > universitetas, Lietuvių kalbos draugija > Kalbos draugija > draugija ir pan. 

Ar Savivaldybė, ar savivaldybė?

Kalbos komisijos nuomone, valstybės teritorijos administracinis vienetas negali būti savivaldybė, nes žodis savivaldybė reiškia ne teritoriją, o bendruomenę, turinčią savivaldą, arba tos bendruomenės valdymo organą; jos būstinę. Tačiau Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatyme, neatsižvelgus į kalbininkų nuomonę, žodžiui savivaldybė suteikta ir savivaldos institucijos, ir teritorijos administracinio vieneto reikšmė, todėl kyla šiek tiek painiavos.

Reiktų rašyti taip: Kėdainių rajono savivaldybė, o jei trumpinama – tik savivaldybė, tačiau stilistiniais sumetimais (sakykim, sutartyje, sveikinime), turint omeny konkrečią savivaldybę kaip įstaigą (ne teritoriją!), galima parašyti ir Savivaldybė.

Nėra klaida rašyti Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, nes čia savivaldybė suprantama kaip sutrumpintas konkrečios institucijos pavadinimas. Kai šis žodis vartojamas teritorijos prasme, rašoma tik mažąja, pvz.: savivaldybės ribos, savivaldybės gyventojai.

Tačiau kadangi kartais sunku nustatyti, ar turima omeny teritorija,  ar įstaiga, be to, kad nebūtų tame pačiame tekste rašymo margumyno, tiesiog geriausia žodį savivaldybė visada rašyti  iš mažosios.

Ar Prezidentas, ar prezidentas?

Pareigų (ir titulų) pavadinimai – prezidentas, ministras, ambasadorius, rektorius, direktorius, karalius – rašomi mažosiomis raidėmis, pvz.: Neseniai vyko prezidento rinkimai; Įsakymą pasirašė švietimo ir mokslo ministras, Raštą pasirašė administracijos direktorius Vardenis Pavardenis.

Norint išreikšti didelę pagarbą, aukščiausių pareigūnų pavadinimai gali būti rašomi ir didžiosiomis raidėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius.

Oficialiuose raštuose, prašymuose didžiąja raide rašomas bet kurio pareigūno, į kurį kreipiamasi, pavadinimas, pvz.: Vilniaus universiteto Rektoriui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Direktoriui.

Ar Vyriausybė, ar vyriausybė?

Savaime suprantama, didžiąja raide rašomi iki vieno žodžio sutrumpinti aukščiausiųjų institucijų pavadinimai, pvz., Lietuvos Respublikos Seimas >Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė >Vyriausybė. Tačiau kalbant apie kitų šalių vyriausybes, žodis vyriausybė  turi bendrinę reikšmę ir rašomas mažąja raide: Daug ginčų sukėlė vyriausybės [Didžiosios Britanijos] siūlymas pakelti mokesčius už aukštąjį mokslą. Taip pat bendrinės reikšmės yra ir mažąja raide rašytinas žodis parlamentas: Spalio mėnesį vyks parlamento rinkimai. Lietuvos parlamento tikrinis pavadinimas yra Lietuvos Respublikos Seimas.

Beje, reikėtų vengti vartoti žodį respublika, jei omeny turima tiesiog šalis, Lietuva, pvz., ne Petras Augustinaitis – geriausias artojas respublikoje, o Geriausias Lietuvos artojas  – Petras Augustinaitis. Žodį respublika geriau vartoti, kai kalbama apie politinius dalykus, valstybės valdymą.

 

 

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja

(Daugiau patarimų www.kedainiai.lt>Sritys>Valstybinė kalba)

Knypava.lt

 

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: