Lietuva griežtina maisto papildų kontrolę iš trečiųjų šalių

2011-01-04 | Skiltis: Sveikata

Prasidėjus konsultacijoms dėl į Lietuvos rinką patenkančių maisto papildų reglamentavimo tvarkos tobulinimo, Savigydos pramonės asociacija laikosi nuostatos, kad maisto papildų iš trečiųjų šalių įvežimas turi būti toliau griežtai kontroliuojamas, siekiant apsaugoti vartotojus.
    Maisto papildų patekimą į rinką prižiūri Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (VVSPT). Pagal dabar galiojančią tvarką, ūkio subjektai maisto papildus iš Europos Sąjungos (taip pat Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) įveža laisvai, vadovaujantis laisvo prekių judėjimo principu ir prisiimdami atsakomybę už teikiamų produktų kokybę.
    Tuo tarpu maisto papildų iš trečiųjų valstybių įvežimą kontroliuoja VVSPT, pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus įvertindama pateiktą informaciją apie maisto papildą. Prireikus, maisto papildo vertinimo procedūroje dalyvauja ir Valstybinė maisto ir priežiūros tarnyba (VMVT), kuriai priklauso kontroliuoti prekybą maisto papildais. Įvertinus visą informaciją, o reikalui esant - ją pataisius,  maisto papildas iš trečiosios šalies įleidžiamas arba neįleidžiamas į Lietuvos rinką. 
    Šiemet Lietuvoje kilo teisinis ginčas dėl maisto papildų iš Čekijos, tačiau pagamintų Indijoje. VMVT ir VVSPT laikėsi nuomonės, kad tokiems maisto papildams taikytina ta pati notifikavimo procedūra kaip ir maisto papildams iš trečiųjų šalių, tačiau Ūkio ministerija tam prieštaravo, teigdama, jog tokie maisto papildai jau yra įgiję Europos Sąjungos prekės statusą ir ES rinkoje gali judėti laisvai.
    Tokios pat nuomonės buvo Europos Komisijai talkinančio ekspertų tinklo SOLVIT Lietuvos centras.
    Tai paskatino VVSPT rengti naują į Lietuvos rinką įvežamų maisto papildų notifikavimo tvarką, dėl kurios konsultuotis buvo pakviesta Savigydos pramonės asociacija (SPA). SPA vienija Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos šalių maisto papildų ir berecepčių vaistinių preparatų gamintojus bei gamintojų atstovus Lietuvoje. Asociacijai priklauso devynios bendrovės.
    SPA vertinimu, VVSPT pateiktas projektas pernelyg liberalus, kadangi nenumato jokio iš trečiųjų šalių įvežamų maisto papildų notifikavimo, o jų galimus neatitikimus ES ir LR teisės aktams paliekama nustatyti VMVT, kai tokie papildai jau bus rinkoje.  
    „Visų pirma galvodami apie vartotojų interesus ir aiškiai matydami problemas, kurias kelia iš trečiųjų šalių įvežami maisto papildai, mes sieksime, kad išliktų griežta tokių papildų įvežimo kontrolė“, sako SPA vykdomasis direktorius Edvinas Butkus. 
    Jis pažymi, kad susirūpinimas dėl trečiųjų šalių (visų pirma, JAV ir Kinijos) maisto papildų kokybės ir sudedamųjų dalių stiprus visoje Europoje, o Lietuva kaip ES paribio valstybė jaučia papildomą „spaudimą“ iš Rusijos ir Baltarusijos.
    Pasak E. Butkaus, pastaruoju metu aiškiai padaugėjo naujų ūkio subjektų, kurie siekia įvežti maisto papildus iš Rusijos ir Baltarusijos ir kurie neturi tokios veiklos patirties, be to, neaiškios tokių įmonių išlikimo galimybės šiame nelengvame versle.
    Problemų dėl apie juos pateikiamos informacijos ir dėl jų sudėties dažnai kelia ir specializuoti maisto papildai, kurie skirti aktyviai sportuojantiems žmonėms ir kurių didelė dalis įvežama iš JAV.
    „Manytume, kad bent keleris metus rinka turi būti rūpestingai saugoma nuo trečiųjų šalių ekspansijos, siekiant tiek saugoti vartotojų interesus, tiek ir vengiant viso maisto papildų sektoriaus diskreditavimo“, sako E. Butkus.

Savigydosasociacija.com

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: