Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė Kėdainių rajone

2011-01-17 | Skiltis: Tema

1. Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė.

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius, vykdydamas valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 2010 metais 135 objektuose atliko patikrinimus, siekiant nustatyti, kaip objektuose įgyvendinti valstybinės visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimai. Už rastus higienos normų pažeidimus buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai ir skirtos 24 administracinės nuobaudos. Patikrinus 49 asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ambulatorijas, medicinos punktus, privačius odontologijos kabinetus ir kitus), už higienos normų pažeidimus buvo skirtos 7 administracinės nuobaudos. Patikrinus 59 paslaugas teikiančius objektus ir nustačius higienos normų pažeidimus, buvo skirta 12 nuobaudų kosmetologams, kirpėjams, soliariumo darbuotojams. Kitos nuobaudos buvo skirtos pirties ir kitas paslaugas teikiančioms įstaigoms.

Per praėjusius metus buvo gauti 2 skundai: dėl pastovaus triukšmo ir dėl pirties paslaugų.

2. Leidimų-higienos pasų išdavimas ir statinių projektų kontrolė.

Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.632, 2010 m. liepos 13 d. „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nurodyta, kurioms ūkinės ir komercinės veiklos rūšims būtini leidimai-higienos pasai, kurie liudija, kad ūkinės ir komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir suteikia jo turėtojui teisę verstis nurodyta veikla. Leidimai-higienos pasai būtini licencijuojamai asmens sveikatos priežiūros veiklai, t. y. ligoninėms, ambulatorijoms, medicinos punktams, odontologijos įstaigoms, gydomajam masažui taip pat visoms bendrojo lavinimo mokykloms, ikimokyklinio ugdymo veiklai, vaikų neformaliojo švietimo veiklai bei aukštosioms, aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms, apgyvendinimo paslaugoms. Visoms grožio paslaugas teikiančioms įmonėms: kirpykloms, kosmetikos kabinetams,

soliariumams, pirtims, baseinams, sporto klubams, taip pat skalbyklų veiklai būtini leidimai-higienos pasai, kad vartotojams būtų užtikrintas saugus paslaugų teikimas. Per praėjusius metus įvairiai veiklai buvo išduoti 68 leidimai-higienos pasai, trims objektams leidimai-higienos pasai nebuvo išduoti, nes nebuvo užtikrinti sveikatos saugos reikalavimai ir, tik pašalinus nurodytus trūkumus, leidimai-higienos pasai buvo išduoti. Nutraukus veiklą, buvo panaikinta 19 leidimų-higienos pasų (grožio paslaugų veikla ir kita).

Buvo patikrinti 167 statinio projektavimo dokumentai ir 7-iuose nustatyta, kad projektų sprendiniai neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir, tik pašalinus nurodytus trūkumus, projektai buvo suderinti. Dalyvauta 50-ies statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose, kurių veiklos metu buvo patikrintas statinių atitikimas higienos normų reikalavimams. Buvo patikrintos ir įvertintos 2 poveikio aplinkai vertinimo programos bei pateikti pasiūlymai poveikio aplinkai vertinimo programoms ir ataskaitoms.

3. Valgiaraščių įvertinimas ir šulinių vandens tyrimai.

Atliekant vaikų mitybos įvertinimą, patikrinti 67 vaikų ugdymo įstaigų valgiaraščiai. Nustatyta, kad 16 jų neatitinka Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir buvo pateikti nurodymai valgiaraščius pataisyti. Atliekant kasmetinius šulinių vandens, kurį naudoja nėščiosios ir kūdikiai iki 6 mėnesių, tyrimus, finansuojamus valstybės, buvo ištirtas 63-ų šulinių vanduo ir nustatyta, kad 42-ių (67 proc.) šulinių vandenyje yra per didelė mikrobinė tarša, 4-iuose šuliniuose (6 proc.) nustatytas per didelis nitritų kiekis, o 23-ių (36 proc.) šulinių vandenyje nustatytas nitratų kiekis, viršijantis leistiną normą – 50 mg/l.

Šie tyrimai yra labai svarbūs, kad vartotojai gautų informaciją apie šulinių vandens kokybę ir būtų išvengta kūdikių apsinuodijimų. Vandens vartotojams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms išsiųstos rekomendacijos ir informacija apie nitritų ir nitratų poveikį sveikatai.

4. Apsinuodijimai.

Praeitais metais net 97 rajono gyventojai (38 vaikai ir 59 suaugusieji) apsinuodijo įvairiais medikamentais, alkoholiu ir kitomis pavojingomis medžiagomis. Šių žmonių gyvybę gelbėjo ligoninės medikai. 2009 metais tokių apsinuodijimų buvo mažiau – 66. 2010 metais 38 vaikai apsinuodijo įvairiomis medžiagomis: 16 – alkoholiu, 1-as – narkotinėmis medžiagomis, 6 – įvairiomis cheminėmis medžiagomis, naudojamomis buityje, 15 – medikamentais. Daugiausia suaugusiųjų apsinuodijo medikamentais – 28, alkoholiu ir medikamentais – 11, alkoholiu – 6, narkotinėmis medžiagomis – 4, įvairiomis cheminėmis medžiagomis – 10. Kai kurie apsinuodiję nurodė, kad nuodijosi savižudybės tikslu, kiti norėjo pagąsdinti namiškius ar susipykę su draugais.

5. Profesinės ligos.

Visuomenės sveikatos specialistai dalyvavo profesinių ligų priežasčių tyrime ir patvirtinimo komisijų darbe. Penkiems rajono gyventojams buvo nustatyta profesinės ligos. Dažniausiai pasitaikantys mechanizatorių ir vairuotojų darbe profesinės rizikos veiksniai yra vibracija, triukšmas ir mechaniniai virpesiai. Norint išvengti vibracijos poveikio, dirbantiems su vibruojančiais instrumentais patartina dėvėti šiltus drabužius ypač šiltoje aplinkoje, mūvėti šiltas pirštines, nes šiluma pagerina kraujotaką pirštuose. Rūkymas labai pablogina kraujotaką ir dar labiau padidina vibracijos kenksmingą poveikį sveikatai. Pirštų mankšta, šilto oro srovė, po darbo šilto vandens vonelės sumažina kenksmingą vibracijos poveikį.

6. Sergamumas užkrečiamomis ligomis.

2010 metais užregistruota 620 užkrečiamųjų ligų atvejų pagal patvirtintas diagnozes (neįskaitant gripo ir ŪVKTI). Iš jų 299 užkrečiamųjų ligų atvejais atliktas epidemiologinis tyrimas.

Pagal struktūrą užkrečiamosios ligos pasiskirstę taip: per maistą ir vandenį plintančios užkrečiamosios ligos ir ligos, kuriomis užsikrečiama per aplinką, sudaro 33,9 proc., per orą plintančios užkrečiamosios ligos ir ligos, kurių išvengiama skiepijant, – 31,45 proc., nustatytos kūno dangų infekcijos ir parazitozės – 20 proc., zoonozės – 10,5 proc., tuberkuliozė – 1,8 proc., virusiniai hepatitai – 1,4 proc., lytiškai plintančios infekcijos ir ŽIV – 1,1 proc.

2010 metais., palyginti su 2009 m. duomenimis, sumažėjo sergamumas salmonelioze (18 proc.), kvėpavimo organų tuberkulioze (25 proc.), Laimo liga (37 proc.), erkiniu encefalitu (29 proc.), pedikulioze (42 proc.), grybeliniais susirgimais (42 proc.). Tačiau per 2010 m. buvo išaiškinta daugiau užsikrėtusiųjų žmogaus imunodeficito virusu (5 atv. ). Po metų pertraukos užregistruota 19 susirgimo trichinelioze atvejų. Palyginti su 2009 m., 2010 m. išaugo sergamumas patikslintomis bakterinėmis žarnyno infekcijomis (80 proc.) ir patikslintomis virusinėmis žarnyno infekcijomis (8 proc.), nepatikslintomis virusinėmis žarnyno infekcijomis (27 proc.) ir kitomis bakterinėmis maisto toksinėmis infekcijomis (25 proc.), niežais (21 proc.).

Užregistruoti 5 per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkiai su dviem ir daugiau susirgimų. Vienas iš šių protrūkių buvo susijęs su maisto tvarkymo įmone.

2010 m. užregistruoti 134 asmenys, nukentėję nuo gyvūnų. Visais šiais atvejais atliktas epidemiologinis tyrimas dėl asmenų, nukentėjusių nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, keistasi informacija su Kėdainių rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Teiktos rekomendacijos dėl imunoprofilaktikos. 120 asmenų buvo organizuoti skiepai nuo pasiutligės. Gamtinių pasiutligės židinių Kėdainių rajone 2010 m. nebuvo nustatyta. Pasiutlige susirgusių asmenų ir gyvūnų neužregistruota.

2010 m. stebėtas sergamumas gripu ir ŪVKTI Kėdainių rajone. Sergamumas šiomis infekcijomis, lyginant 2010 m. ir 2009 m., sumažėjo: gripu – 98 proc., ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis – 9 proc. ir nebuvo pasiekęs epideminio lygio.

Patikrinta 20 Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl vykdomos užkrečiamųjų ligų registracijos ir informacijos perdavimo bei dėl užkrečiamųjų ligų diagnostikos būklės. Iš visų Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautų profilaktinių skiepijimų apimties (imuniteto būklės) ataskaitų atliktas įvairių amžiaus grupių vaikų, t. y. ligų, nuo kurių vaikai valstybės biudžeto lėšomis skiepijami pagal LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, imuniteto būklių įvertinimas. Vertinant imunoprofilaktinio darbo organizavimą, patikrinta 19 pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Koordinuotas 12-os asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamas profilaktinis suaugusiųjų skiepijimas nuo difterijos ir stabligės valstybės lėšomis, imunoprofilaktinis darbas. 2010 m. Kėdainių rajone, vykdant suaugusiųjų skiepijimo nuo difterijos ir stabligės programą, asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo paskiepyti 2 379 rajono gyventojai.

7.Visuomenės informavimas sveikatos klausimais.

Skyriaus pecialistai daug dėmesio skyrė sveikatos žinių propagavimui Kėdainių rajono gyventojams. Spaudoje įvairiomis temomis buvo parengti ir išplatinti 23 straipsniai. Gyventojai buvo informuoti apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus, apie sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą objektuose ir apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką. Buvo parengta ir informavimo priemonėse išplatinta 12 pranešimų aktualiomis sveikatos temomis. Įvairiomis sveikatos temomis informavimo priemonėse buvo parengti 54 interviu. .Ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų ir grožio paslaugas teikiantiems specialistams buvo surengti 5 seminarai ir pasitarimai. Kėdainių skyriaus specialistai rajono gyventojams perskaitė 18 pranešimų ir paskaitų įvairiomis sveikatos temomis.

 Ona Šulcienė

Kauno VSC Kėdainių skyriaus vedėja

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: