Atpažinti saugomą paveldą padeda ženklas

2011-01-19 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Kultūros paveldo departamentas praėjusiais 2010 metais specialiu ženklu paženklino 366 saugomus paveldo objektus. Tai kainavo 70 tūkst. litų.

Lietuvoje kultūros vertybių ženklinimo darbus departamentas pradėjo organizuoti 2008 metais. Tam tikslui buvo sukurtas ženklas, kurio autorius – Vilniaus dailės akademijos profesorius Audrius Klimas. Ženklas pagamintas iš žalvario, nes šis metalas, veikiamas atmosferos sąlygų, oksiduojasi nekenkdamas statiniui. Ant ženklo užrašyta „Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas“.

Iš viso nuo 2008 metų departamentas jau paženklino 1377 saugomus objektus, skirdamas tam 212 tūkst.litų. Be to, Varnių regioninio parko direkcija savo lėšomis pažymėjo 33 archeologijos objektus, o Rambyno regioninis parkas – vieną archeologijos objektą. Objektų, kurie bus pažymėti saugomo paveldo ženklu 2011 metais, galutinis sąrašas dar rengiamas, šiam darbui numatoma skirti 70 tūkst. litų.

Kultūros paveldo objektų ženklinimas yra vienas iš būdų atkreipti visuomenės dėmesį, kad jie yra saugomi valstybės ir kad jiems taikomi tam tikri paveldosauginiai reikalavimai. Ženklinamų saugomų objektų sąrašą kiekvienais metais tvirtina Kultūros paveldo departamento direktorius, jis skelbiamas „Valstybės žiniose“. Atrenkant ženklinamus objektus pirmenybė teikiama kultūros vertybėms, turinčioms kultūros paminklo statusą bei valstybės saugomiems statiniams ir statinių kompleksams.

Šiais metais Kultūros paveldo departamentas numato pradėti ženklinti saugomas kultūros paveldo vertybes, kurie neturi vertikalių plokštumų. Tai – archeologijos objektai, neaptvertos kapinės ir kt. Tam reikės iš armuoto betono pagaminti ženklinimo stulpelį, ant kurio būtų tvirtinamas ženklas. Tokie stulpeliai bus įbetonuojami. Jų gamyba padidins ženklinimo darbų kainą.

Deja, sulaukiama ir pranešimų apie ženklo vagystės atvejus. Nuo saugomų objektų pavogtus ženklus ketinama atstatyti.

Kultūros paveldo departamento informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: