Susitikimuose su gyventojais paliestos aktualios gyventojams temos

2011-01-19 | Skiltis: Krašto naujienos

Rajono vadovė Nijolė Naujokienė kartu su pavaduotoju Rimantu Diliūnu praėjusį penktadienį lankėsi Miegėnų ir Gudžiūnų pagrindinėse mokyklose bei Gudžiūnų seniūnijoje susitiko su gyventojais. Merė trumpai pateikė informaciją apie situaciją rajone ir palietė socialinius skaudulius: augančią bedarbystę, emigraciją, vaikų išlaikymą globos namuose ir augantį pašalpų gavėjų skaičių.

Kėdainiai ir sunkmečiu varžosi rinkoje dėl investicijų

Kėdainiams ir sunkmečio sąlygomis pavyko išlaikyti pakankamai stabilią padėtį ir tęsti įsipareigojimų vykdymą gyventojams. Kėdainių rajone veikė 904 verslo įmonės (tik 2 proc. mažiau nei 2009 m.) 2010 m. individualią veiklą vykdė 475 fiziniai asmenys (12 proc. daugiau negu 2009 metais). Kėdainių rajono verslo įmonėms iškelta 11 bankroto bylų (60 proc. mažiau negu 2009 m.) Vidutinis mėnesio darbuotojų darbo užmokestis yra vienas didžiausių Kauno regione - 1651 Lt. Tiesioginės užsienio investicijos vienam savivaldybės gyventojui yra 2,2 karto didesnės už Kauno regiono tiesioginių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, vidurkį. Europos Sąjungos parama vienam gyventojui siekia 2 573 litus, o savivaldybės biudžeto lėšos vienam gyventojui sudaro 1 788,94 Lt. Nors nedarbas Kėdainiuose per metus išaugo 2,4 proc. (nuo 10,1 proc. 2009 m. iki 12,5 proc. 2010 m.), bet išlieka mažiausias Kauno regione ir vienas iš mažiausių šalyje. Per 2010 metus Kėdainių darbo biržoje užsiregistravo 6 898 darbo ieškantys asmenys, iš jų 5 969 bedarbiai. Tačiau, anot darbdavių, darbo biržoje surasti reikiamą specialistą be galo sunku. Vis dar išlieka daug žmonių, norinčių gauti pašalpas, bet ne dirbti.

Sparčiai auga pašalpų gavėjų skaičius

Rajono vadovė pastebėjo, kad labai sparčiai auga socialinių pašalpų gavėjų skaičius. Žmonių, gaunančių įvairias pašalpas, skaičius, palyginti su 2007 metais, išaugo keturis kartus. Pvz., Gudžiūnų mokykloje visi mokiniai, išskyrus vieną, gauna nemokamą maitinimą, beveik visi Miegėnų mokyklos mokiniai taip pat. Rajone beveik pusė moksleivių gauna nemokamą maitinimą ir kitas išmokas. Bedarbystė siekia 12,5 proc. ir nors ji yra viena mažiausių respublikoje, tačiau tai kelia nerimą, nes didėja emigracija. Be to, gana daug žmonių siekia užsiregistruoti darbo biržoje ir gauti socialinės išmokas, o ne eiti dirbti ar prižiūrėti savo vaikus. Jau kelerius pastaruosius metus Kėdainių rajone mažėja gyventojų skaičius. Nuo 2008 m. iki 2010 m. gyventojų sumažėjo 1161, atitinkamai nuo 63 033 iki 61 872.

Aktualios problemos Gudžiūnų gyventojams

Ir Gudžiūnų, ir Miegėnų mokykloms labai aktualus mokinių pavėžėjimo klausimas, nes mokinius tenka ne tik atvežti į mokyklą iš atokesnių kaimų, bet ir nuvežti į renginius Kėdainiuose, konkursus bei olimpiadas. Tokia pati problema yra ir Gudžiūnų P. Rabikausko pagrindinėje mokykloje. Rajono vadovė patikino, kad šių metų savivaldybės biudžeto projekte jau yra numatyta lėšų autobusui pirkti. Tam balsuodami už šių metų biudžeto projektą turi pritarti tarybos nariai. Mokyklos direktorė Irina Jančiukienė teigia, kad už skiriamas labai mažas lėšas Gudžiūnų mokyklai labai sunku išlaikyti ir prižiūrėti tris pastatus. Be to, mokykloje gana vėsu dėl pasenusios šildymo sistemos, reikia keisti vamzdynus ir investuoti į šildymo sistemos renovaciją. Remonto ne vieną dešimtmetį nematė ir mokyklos sporto salė, planuojama biblioteką perkelti į pirmą aukštą. Merė mano, kad šias problemas reikia spręsti kompleksiškai ir pažadėjo, kad ieškos, kaip galėtų padėti mokyklai. Galbūt pavyks ateityje renovuoti mokyklą naudojant ES lėšas arba pateikti projektą Švietimo ir mokslo ministerijai. Administracijos direktorius Romualdas Gailiūnas Gudžiūnų ambulatorijos vadovui pasiūlė nustatyti, iš kur tokie dideli šilumos nuostoliai, nes Panevėžio energija nedidina šilumos kainos, o ambulatorija atsiskaitydama už šilumą sumoka labai dideles sumas.

Daugiau iniciatyvų – daugiau demokratijos

Galima pasidžiaugti, kad didėja bendruomenių skaičius. Jų atstovai aktyviai teikia idėjas bei prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą. Vis labiau bendruomenės stengiasi prisidėti prie problemų sprendimo. Todėl bendruomenių atstovai dažniau įtraukiami į įvairias darbo grupes, sprendžiant aktualias problemas. Aktyviai veikia Vietos veiklos grupė, kuri patvirtino savo veiklos strategiją. Rajonas suskirstytas į 75 seniūnaitijas. Išrinkti seniūnaičiai, kurie atstovaus vietos bendruomenei. Galės teikti pasiūlymus dėl savivaldybėje sprendžiamų klausimų seniūnams, savivaldybės ir kitų valdžios institucijų vadovams, savo bendruomenės interesams atstovauti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos komitetų ar tarybos posėdžiuose.

2010 metais rajono gyventojams išmokėta parama LR įstatymų nustatytais atvejais:

socialinė pašalpa skirta 5 232 asmenims ( 9 mln. 452 tūkst. 395 Lt)

išmoka vaikui skirta 7 283 asmenims (5 mln. 795 tūkst. 330 Lt)

šalpos išmokas gavo 3 551 asmuo (14 mln. 767 tūkst.)

socialinė parama skirta 3 720 mokinių (2 mln. 813 tūkst.)

Kėdainių r. savivaldybės informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: