Švietimo ministerijoje pristatyta nauja Lietuvių kalbos ugdymo strategija

2011-01-20 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Švietimo ministerijoje pristatyta nauja Lietuvių kalbos ugdymo strategija, kurioje nubrėžtos ilgalaikės lietuvių kalbos ugdymo politikos nuostatos ir kryptys.

Pasak švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, lituanistikos stiprinimas yra vienas svarbiausių valstybės prioritetų, todėl parengti Lietuvių kalbos ugdymo strategiją buvo numatyta Vyriausybės priemonių plane.

„Strategijai sukurti pasitelktas rimtas intelektinis potencialas: lituanistai, humanitarai, švietimo ir akademinės bendruomenės nariai, žmonės klasikinį išsilavinimą siejantys su įvairiopa tarptautine patirtimi.

Kolegų darbo rezultatas – ambicingas, realią ugdymo politikos kaitą numatantis dokumentas, kurio forma derinta prie turinio, o ne prie kokių nors formaliųjų reikalavimų. Jis kelia europines tendencijas atitinkančius uždavinius – būti atviriems pasauliui drauge išlaikant tapatybę ir savitumą. Strategijoje suformuluotas ambicingas uždavinys – pasiekti, kad lietuvių kalbos rezultatai reikšmingai gerėtų lyginant su tarptautiniu vidurkiu. Todėl būtina atidžiai formuoti ugdymo turinį, keliant aukštesnius reikalavimus pagrindinio ugdymo pakopoje,“- sakė ministras G.Steponavičius.

Ministras pabrėžė, kad mokyklai reikia pasiūlyti ir joje diegti pagrįstas modernios lietuvybės sampratas, kurių priėmimas suteiktų jaunajai kartai viską, ko XXI amžiaus žmogui reikia, kad jis augtų laisvas, kūrybingas, atsakingas, vertintų gimtąja kalbą ir Tėvynės kultūrą kaip savą, jam priklausančią ir jo pastangomis besiplėtojančią.

„Mokykla yra erdvė, kurioje augantis žmogus turi gerą progą ir laiką formuotis asmeninį santykį su tauta ir valstybe. Ji nėra uždara, mokyklą veikia bendrasis kultūros laukas, todėl Strategija orientuota ir į būtinus pokyčius viešojoje erdvėje. Kūrybiškos visuomenės, gyvybingos modernios lietuvybės išlikimas ir kūrimas niekada nebuvo ir nėra savaiminis dalykas: jis reikalauja sąmoningų pačios bendruomenės pastangų. Strategijos įgyvendinimo sėkmė priklausys ir nuo akademinės, mokslo, bendruomenių dalyvavimo stiprinant lituanistiką, humanitarinę kultūrą, mokykloje. Kviečiu į šią talką, pabrėždamas, kad Strategijoje pirmą kartą mokyklinė lituanistika apibūdinta kaip sudedamoji visos lituanistikos dalis. Ji įtraukta į valstybės inicijuojamas lituanistikos programas ir priemones. Ši strategija brėžia kryptis bent dešimčiai ar keliolikai metų, -sakė G.Steponavičius.

Lietuvių kalbos strategija parengta įvertinus mokinių nacionalinių, tarptautinių lietuvių kalbos pasiekimų tyrimų rezultatus ir atsižvelgus į valstybei, visuomenei, mokyklai keliamus dabarties uždavinius – savarankiškai reikštis globaliame pasaulyje ir jame neištirpti, stiprinti savivertę, tapatybę, stiprinant lituanistinį ugdymą mokykloje.

Strategijos pristatyme dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas, Seimo narys dr. Mantas Adomėnas, Pilietinės visuomenės instituto direktorius doc. dr. Darius Kuolys, prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, mokytoja ekspertė Dainora Eigminienė, kultūros, švietimo bendruomenės atstovai.

Visą švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus kalbą galima rasti ministerijos internetinėje svetainėje: http://www.smm.lt/naujienos/docs/kalbos/Lietuviu%20kalbos%20strategijos%20pristatymuiPS.pdf

Lietuvių kalbos ugdymo strategiją galima rasti ministerijos internetinėje svetainėje: http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Lietuviu%20kalbos%20strategija%20(1).pdf

ŠM informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: