Ir per krizę dirbo pelningai

2011-03-18 | Skiltis: Krašto naujienos

,,Ekonominė krizė mūsų neužgriuvo netikėtai. Jai rengėmės, tad ir pasekmes pajutome ne itin skaudžios. Praėjusiuosius 2010-uosius baigėme pelningai, be jokių įsiskolinimų“, - sakė Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkas ir direktorius Rimvydas Raščiauskas.

Prekių apyvarta kooperatyvo parduotuvėse pastaraisiais metais visgi mažėjo. Tačiau tai atsvėrė darbo sąnaudų mažinimas.

,,Tenka verstis su mažiau pagalbinių darbininkų, vairuotojų, sargų, atsisakėme ir kai kurių struktūrinių padalinių – pavyzdžiui, prekių paskirstymo sandėlių. Tiekėjai pastarąją permainą suprato – pristato prekes tiesiai į parduotuves. O mūsų darbo kaštai sumažėjo“, - pasakojo R.Raščiauskas.

Kooperatyve – 184 pajininkai

Kėdainių vartotojų kooperatyve šiuo metu – 184 pajininkai. Direktorius išskyrė tris pagrindines šios organizacijos veiklos kryptis: mažmeninę prekybą, turgaviečių eksploataciją ir valdomo turto nuomą.

,,Kooperatyve nuolat kas nors keičiasi: vienur parduotuves uždaromos, kitur – atidaromos, neeksploatuojami prekybos plotai išnuomojami. Vienur – kažkiek prarandama, kitur – laimima. Taip ir eina gyvenimas“, - sakė R. Raščiauskas.

Kaimų krautuvėlės – ne didieji centrai

Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas įsikūrė beveik prieš porą dešimtmečių – reorganizavus sovietinę kooperatinę sistemą.

,,Nemažai žmonių pas mus ištikimai tebedirba nuo tų laikų. Jie – mūsų pagrindas. Kaimų krautuvėlės – tai ne didieji miestų prekybos centrai. Vietiniai gyventojai puikiai pažįsta pardavėjas, šios žino kiekvieno jų poreikius ir galimybes, visada atranda apie ką pasikalbėti“, - pasakojo R.Raščiauskas. Apsilankęs Vainotiškyje (Dotnuvos sen.), R.Raščiauskas išgirdo, kad ten dirbančią kooperatyvo parduotuvėlę vietiniai gyventojai meiliai mažąja ,,Maxima“.

,,Be abejo, kad tai girdėti – malonu. Stengiamės, jog žmonėms dėl kiekvieno daiktelio nereikėtų važiuoti iki rajono centro, kad šviežios duonos, mėsos, būtiniausių sezoninių prekių jie galėtų įsigyti arčiau namų“, - sakė R.Raščiauskas.

,,Efektyvaus darbo reikia mokytis“

Kėdainių mieste praplėtus naują prekyvietę, kitų statybų bent artimiausiu metu kooperatyvas nenumato. Naujovių planuojama nebent Šėtoje – šiame miestelyje esančią kooperatyvo parduotuvę ketinama iš esmės rekonstruoti.

,,Apskritai, aš esu įsitikinęs, kad kiekvienai įstaigai turto reikia turėti tiek, kiek galima efektyviai valdyti. O efektyvaus darbo, beje, reikia mokytis. Štai šiemet daugelyje kooperatyvo parduotuvių numėtome diegti kompiuterinę prekių apskaitą. Vyresnio amžiaus darbuotojams tai – nelengva naujovė“, - sakė R. Raščiauskas.

Tobulėti padeda Lietuvos kooperatyvų sąjunga – ji parengė darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, naujovių mokymo programą. Tam panaudojamos ir tikslinės Europos Sąjungos lėšos.

,,Į šiuos mokymus žiūrime labai atsakingai. Suprantame, kad įgytos žinios naudingos ir darbuotojams, ir pačiam kooperatyvui. Be jų neatlaikytume nuolat didėjančios konkurencijos“, - sakė R.Raščiauskas.

Vygantas Guiga

laikraštis „Kėdainių mugė”

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: