Kėdainių prekyvietėje kasos aparatai ignoruojami

2011-04-06 | Skiltis: Krašto naujienos

„Vyriausybės reikalavimus, be abejo, žinome, tačiau kasos aparatų nepirkome ir bent kol kas neketiname to daryti. Valdžia tik pasakoja apie visokius šešėlius ar biudžeto lopymus. Iš tikrųjų ji tenori įsiteikti didiesiems prekybos tinklams“, -  pyko Kėdainių prekyvietėje mėsą pardavinėjanti moteris.

Antradienį po prekyvietę pasižvalgiusi korespondentė suskaičiavo, kad mėsa joje prekiavo per dešimt asmenų. Kasos aparato neturėjo nė vienas. O juk tebuvo likusios kelios dienos iki balandžio 1-osios. Dar kovo 29-ąją Vyriausybė skelbė, kad balandžio 1-oji – terminas, iki kurio kasos aparatus įsigijusiems turgaus prekeiviams bus kompensuojamos visas dėl to patirtas išlaidos.

Kovo 30-ąją Vyriausybė šį terminą pratęsė: paskelbė, kad visos įsigijimo išlaidos bus kompensuojamos už kasos aparatus, įsigytus iki gegužės 1-osios. Tačiau nuostatos, kad nuo gegužės 1-osios be kasos aparatų jau bus draudžiama prekiauti, Vyriausybė nepakeitė. Kas bus tada?

,,Pagyvensim – pamatysim. Manau, kad gali tekti mesti šį užsiėmimą ir eiti ieškoti pašalpų į Darbo biržą. Gal valdžiai dėl to bus geriau?“, - gūžčiojo pečiais prekeiviai.

Kėdainiai – ne išimtis

Visi kalbinti prekiautojai vienbalsiai tvirtino nesuprantą, kodėl reikia juos žlugdyti: ,,Patys susikūrėme darbo vietas, neprašome pašalpų, tačiau valdžiai vis tiek negerai“.

Prekyvietės šeimininkas – Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkas Rimvydas Raščiauskas – prisipažino taip pat nelabai žinąs, kas bus po gegužės 1-osios.

„Kėdainiečiai šiuo požiūriu – ne išimtis: panašiai elgiasi prekiautojai visoje Lietuvoje. Nesiimu spėlioti, ar jie ką laimės. Parodys laikas. Iki šiol kooperatyvas dėl smulkiųjų prekeivių jokių rūpesčių neturėjo: už patalpų nuomą visi atsiskaito laiku. Mums gerai, kai jiems gerai, tad, kai važiavo protestuoti į Vilnių, net padėjome išsinuomoti autobusą“, - sakė prekyvietę nuomojančio kooperatyvo vadovas.

Tebegundo lengvatomis

Jau minėjome, kad pagal dabartinę Vyriausybės nuostatą asmenims, uždarose patalpose prekiaujantiems maisto produktais, nuo gegužės 1-osios kasos aparatai privalomi.

Tiems, kurie šio verslo sumanys imtis po gegužės 1-osios, Vyriausybė tebesiūlo lengvatą – kompensuoti maždaug pusę iki gruodžio 10-osios įsigyto kasos aparato kainos be pridėtinės vertės mokesčio.

Vienam asmeniui tokia kompensacija gali būti mokama tik už vieną kasos aparatą. Be to, už naują kasos aparatą kompensuojama ne daugiau kaip tūkstantis, o už naudotą – ne daugiau kaip 500 litų. Privaloma ir dar viena sąlygą: kompensacija skiriama tik tada, kai įsigytasis kasos aparatas nustatyta tvarka užregistruojamas mokesčių inspekcijoje.

Vilija Mockuvienė

laikraštis „Kėdainių mugė”

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: