Lietuva tęsia svarbiausių televizijos transliuojamų renginių sąrašo derinimo procedūrą

2011-09-12 | Skiltis: Žiniasklaida

Briuselyje įvyko Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjo L. Ubavičiaus susitikimas su Europos Komisijos atstovais dėl Lietuvos visuomenei reikšmingų įvykių sąrašo. Susitikime buvo pristatyti Lietuvos atlikti veiksmai po praėjusio susitikimo su Europos Komisijos atstovais š. m. balandžio mėnesį. Europos Komisijos pareigūnai buvo informuoti, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė š. m. gegužės mėnesį pritarė Lietuvos visuomenei reikšmingų įvykių, kurie yra transliuojami per televiziją, sąrašui, bei pristatytas sąrašo turinys.

Taip pat buvo pateikta informacija apie šio sąrašo derinimą pagal nustatytas procedūras su į sąrašą įtrauktų įvykių išskirtinių transliavimo teisių turėtojais. Europos Komisijos pareigūnai buvo informuoti, kad Lietuva parengtą visuomenei reikšmingų įvykių sąrašą pateikė susipažinti ir derinti išskirtinių teisių turėtojams š. m. gegužės 26 d. bei pakartotinai š. m. liepos 14 d. oficialiais Kultūros ministerijos raštais, prašant pateikti savo pozicijas kiek tai įmanoma skubiau. Konstatuotina, jog savo nuomonę per šį laikotarpį išdėstė tik Tarptautinė futbolo federacija, o kitos tarptautinės asociacijos ar federacijos jokios nuomonės nepateikė. Susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys, jog šiuo laikotarpiu Tarptautinė krepšinio federacija nepateikė savo pozicijos dėl Lietuvos į sąrašą įtrauktų krepšinio renginių, tačiau tuo metu pratęsė savo bendradarbiavimo sutartį su VIASAT dėl išskirtinių teisių transliuoti FIBA renginius Baltijos šalims ilgesniam laikotarpiui.

Europos Komisijos pareigūnų nuomone, Lietuva laikėsi nustatytų sąrašo rengimo bei derinimo reikalavimų, o terminas išskirtinių teisių turėtojams susipažinti su Lietuvos parengtu visuomenei reikšmingų įvykių sąrašu buvo pakankamas. Atsižvelgiant į tai, Europos Komisijos pareigūnai paprašė parengti papildomą dokumentą dėl Lietuvos visuomenei reikšmingų įvykių sąrašo ir jame išdėstyti: Lietuvos audiovizualinės rinkos apžvalgą, sąrašo rengimo procedūras ir derinimo eigą, konkrečių į sąrašą įtrauktų įvykių pagrindimą bei jų vertinimą pagal nustatytus kriterijus, sąrašo įgyvendinimo priemones bei jų proporcingumo vertinimą. Europos Komisijos pareigūnų vertinimu, būtina numatyti sąrašo taikymo pereinamąjį laikotarpį, kaip tai buvo numatyta tvirtinant kitų valstybių narių visuomenei reikšmingų įvykių sąrašus. Šiuo aspektu Lietuva taip pat gali pateikti savo siūlymus, atitinkančius proporcingumo principą. Europos Komisijos atstovai paprašė pateikti visą reikiamą medžiagą iki š.m. spalio 1 d. Europos Komisijos atstovai taip pat informavo, kad oficialiai gavus reikiamą medžiagą, taikomas bendras 3 mėnesių Europos Komisijos tarnybų informacijos įvertinimo ir analizės terminas. Atsižvelgiant į susitikimo rezultatus, Kultūros ministerija numato parengti reikiamą papildomą medžiagą bei pateikti ją Europos Komisijos pareigūnams numatytais terminais.

Lietuvos Respublikos visuomenei reikšmingų įvykių sąrašas:

1. Vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės (atidarymo, uždarymo ceremonijos, varžybos, kuriose dalyvauja Lietuvos sportininkai).

2. Oficialios krepšinio rungtynės, kurias žaidžia Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė.

3. Pasaulio, Europos čempionatų ir Olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyrų pusfinalių ir finalo rungtynės.

4. Oficialios futbolo rungtynės, kurias žaidžia Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė;

5. Pasaulio, Europos čempionatų ir Olimpinių žaidynių vyrų futbolo turnyrų pusfinalių ir finalo rungtynės.

6. Lengvosios atletikos pasaulio ir Europos čempionatų finalinių etapų rungtys, kuriose dalyvauja Lietuvos sportininkai.

7. Lietuvos dainų šventė.

Kultūros ministerijos informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: