Kas vasarą į Josvainius sugrįžta istorija

2011-09-14 | Skiltis: Krašto istorijos puslapiai

Tampa tradicija kasmet vasaros metu įgyvendinti Josvainių miestelio bendruomenei reikšmingus projektus. Šiais metais josvainiečiai pagerbė savo krašto šviesuolį, ilgametį vargonininką Joną Bojanauską.

Maldoje atrandama bendrystė.

Josvainių bendruomenės centras rugpjūčio 20 dieną sukvietė josvainiečius ir miestelio svečius į Josvainių Visų Šventųjų bažnyčią pagerbti lietuviškos dvasios ir kultūros sergėtojo, ilgamečio Josvainių bažnyčios vargonininko Jono Bojanausko atminimą. Prisimenant šį šviesuolį visa bendruomenė bendroje maldoje susijungė Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas Edvinas Rimavičius. Josvainių parapijos choro giesmės priminė 1913 m. kai vargonininko Jono Bojanausko dėka susibūrė pirmasis parapijos choras, kuris greitu laiku minės 100 –uosius gyvavimo metus.

Atmintis turi būti matoma ir gerbiama.

Po susikaupimo ir maldos bendruomenė buvo pakviesta dalyvauti memorialinės lentos atidengimo ceremonijoje. Dažnai atmintis gyva išlieka tik žmonių širdyse. Josvainiečiai nusprendė, kad miesteliui nusipelnę žmonės turi būti matomi ir gerbiami. Memorialinė lenta, skirta Jonui Bojanauskui atminti atidengta ant namo, kuriame jis gyveno. Memorialinę lentą atidengė Agnietė – Genovaitė Grincevičienė (Bojanauskaitė), Kėdainių rajono savivaldybės mero patarėja Jorūnė Liutkienė, Josvainių bendruomenės centro pirmininkė Onutė Jačiunskienė, Josvainių miestelio seniūnas Algimantas Sirvidas. Pagerbiant lietuvybės puoselėtojo atminimą Josvainių miestelio kapinėse ant Bojanauskų šeimos kapo buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės. Skulptoriaus, šeimos draugo Kosto Rameikos sukurtas paminklas tarsi visiems byloja, kad Josvainiuose visada buvo ir bus sugrįžtama į istoriją.

1932 m. Giesmių šventės atgarsiai dabartyje.

Jono Bojanausko ir Josvainių parapijos choro dėka prieš 79 m. buvo surengta Giesmių šventė. Joje dalyvavo Josvainių ir Kėdainių parapijų chorai. Josvainių bendruomenės centras, norėdamas parodyti vargonininko, lietuviškos kultūros puoselėtojo Jono Bojanausko svarbų istorinį palikimą, sukvietė visus į atgimusią Giesmių šventę.  Šventėje dalyvavo Deltuvos Švč. Trejybės parapijos choras (vargonininkė Milda Razumaitė),  Josvainių Visų Šventųjų parapijos choras (vargonininkas Marius Jakubonis), Kėdainių Šv, Jurgio parapijos choras  (vargonininkė Elena Virbalinė), Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos choras (vargonininkė Gintarė Brazinskienė), Šėtos Švč. Trejybės parapijos choras (vargonininkė Aušra Giedrienė), Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis ,,Giesmė“ (vadovas Zenonas Bernadišius), Josvainių bendruomenės centro sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Aušra Giedrienė), Josvainių kultūros centro ansamblis ,,Josva“ (vadovas Vytautas Greičius), Tautinės muzikos ansamblis ,,Auštarėlis“ (vadovė Aušra Giedrienė). Visi šventės dalyviai, svečiai ir organizatoriai bendra daina ,,Lietuva brangi‘‘ vainikavo tos dienos renginį.

Projektą ,,Lietuviškos dvasios ir kultūros puoselėtojas Jonas Bojanauskas“ finansavo Kėdainių rajono savivaldybė

Josvainių bendruomenės centro informacija

Kėdainiuvvg.lt

Knypava.lt

Vienas komentaras “Kas vasarą į Josvainius sugrįžta istorija”

  1. prisiminkime sako:

    Labai reikalingos tokios bendruomenės šventės ir ne tik Josvainiams, bet ir kitiems rajonams. Juk kiekvienas rajonas turi savo perliuką, tik kartais juos storu sluoksniu užgožia praeities dulkės ir voratinkliai.

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: