Nors šildymo sezonas paprastai prasideda nuo spalio vidurio, šilumos tiekėjai jau ruošiasi nuo vasaros pradžios

2011-09-14 | Skiltis: Tema

Kaip pasiruošusios katilinės, jų įrengimai naujam šildymo sezonui ir toliau pereiti prie trasų.

Šilumos trasų remontas pradedamas nuo hidraulinių bandymų, kurie atliekami pasibaigus šildymo sezonui. Siekiant užtikrinti vartotojams nepertraukiamą šilumos tiekimą ir išvengti avarijų šildymo sezono metu, šilumos tiekėjai kiekvienais metais, padidintu slėgiu patikrina vamzdynų būklę, nustato silpnąsias vietas ir jas suremontuoja iki naujojo šildymo sezono.

Šilumos trasos remontuojamos ir keičiamos ne tik joms trūkus, bet ir pagal planus. Kėdainių šilumos tinklų rajone atnaujinta 19,6 km šilumos trasų, kuriuose šilumos nuostoliai buvo sumažinti daugiau kaip 20 procentų. Kėdainių mieste ir rajone modernizuotų šilumos tinklų ilgis sudaro 40,8 % nuo bendro tinklų ilgio.

Jei vamzdynai ir pakeisti naujais, tam tikras procentas šilumos nuostolių vis tiek išlieka, nes karštas vanduo tekėdamas vamzdynais po žeme ar virš jos, šilumą visuomet skleis į šaltesnę aplinką. Šilumos tinklų nuostoliai ypač išryškėja žiemos metu. Dar daugiau matosi, kada žemė nėra įšalusi ir šiluma dar greičiau pasiekia žemės paviršių. Šiluma trasose prarandama dėl jų susidėvėjimo, nes didžioji šilumos trasų dalis yra paklota prieš kelis dešimtmečius, vamzdynai izoliuoti stiklo vata ir pakloti betoniniuose kanaluose. Vamzdynai, kurie kasmet apsemiami pavasarinio potvynio, dėvisi dar greičiau. Šiuo metu šilumos trasų atnaujinimas vyksta modernesniu būdu: seni vamzdynai keičiami į naujus, standartus atitinkančius pramoniniu būdu izoliuotus vamzdynus. O technologinių nuostolių patiriama ir elektros tinkluose, ir dujų, ir vandentiekio vamzdynuose, tiesiog, žmonės jų nemato. Šilumos nuostoliai priklauso nuo trasų ilgio, miestų užstatymo tankio. Kuo trasa ilgesnė, tuo nuostoliai didesni, kuo tankesnis užstatymas, tuo nuostoliai mažesni .

Nuo 2007 m. AB „Panevėžio energija“, panaudojant 3,98 mln. litų ES struktūrinių fondų paramą, jau investavo 8,8 mln. litų į Kėdainių m. ir rajono gyvenviečių šilumos trasas. Modernizuotos Kėdainių miesto Mindaugo, Basanavičiaus gatvių , Vilainių , Akademijos, Šlapaberžės , Kaplių gyvenviečių šilumos trasos. Šiais metais investicijos išaugs dar daugiau nei dviem milijonais litų.

Iki šildymo sezono pradžios planuojama baigti ir šilumos trasų modernizavimą mieste, Basanavičiaus, Josvainių gatvėse.

Projekto pagrindinis tikslas - modernizuoti senus susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo trasų vamzdynus. Įgyvendintų projektų gauta nauda akivaizdi - efektyviau naudojami energetiniai ištekliai, sumažinti šilumos nuostoliai tinkluose, aplinkos tarša, užtikrintas patikimas šilumos tiekimas vartotojams.

Šiuo metu vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamo projekto įgyvendinimas Basanavičiaus, Josvainių gatvėse, kurio metu bus atnaujinta daugiau kaip vienas kilometras šilumos tinklų. Visų darbų vertė sudarys apie 2,3 mln. litų. Projekto įgyvendinimui skirta iki 0,96 mln. litų ES parama. Likusią projekto vertės dalį finansuos AB „Panevėžio energija“. Numatoma, kad projekte modernizuojamos trasos leis sumažinti šilumos nuostolius 42 proc. nuo projekte nagrinėjamos trasos dabar patiriamų nuostolių.

Reiktų vartotojams priminti apie pasiruošimą naujam šildymo sezonui , apie gyvenamųjų namų šilumos ūkio paruošimą

Naujam šildymo sezonui turėtų pradėti ruoštis ir šilumos vartotojai. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų parengtimi šildymo sezonui privalo rūpintis jų savininkai, atsakingi už pastatų šilumos ūkį asmenys arba pastatų sistemų prižiūrėtojai. Ruošiant pastatų sistemas šildymo sezonui, jie privalo atlikti hidraulinius namo šildymo sistemos ir šiluminių punktų bandymus bei eilę taisyklėmis numatytų darbų ir gauti pastatų parengties šildymo sezonui aktus. Atlikti bei sutvarkyti tai, kas būtina, reikėtų jau dabar, o ne spalio mėnesį.

Kokia šilumos kaina laukia vartotojų ?

Vien šilumos tiekėjų pastangų stabilizuoti šilumos kainą neužtenka, būtina ugdyti tinkamą šilumos vartotojų požiūrį į šilumos vartojimo taupymą, modernizuoti savo gyvenamuosius namus. Gyventojai, modernizuodami ( apšiltinę ) gyvenamuosius namus gali sumažinti suvartojamos šilumos kiekius ir taip sumažinti mokesčius. Šilumos tiekėjas, modernizuodamas šilumos trasas gali sumažinti šilumos kainą. Abu procesai yra naudingi vartotojui.

O jei kalbėtume apie pačią šilumos kainą, tai reiktų akcentuoti, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios yra perskaičiuojamos kartą metuose. AB “Panevėžio energija” perskaičiavusi ir suderinusi su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė naujas šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias (pastovioji ir kintamoji) , kurios įsigaliojo nuo 2011m. liepos 1d. Pastovioji dedamoji nesikeičia ištisus metus, o kas mėnesį perskaičiuojama tik kintamoji dedamoji, atsižvelgiant į kuro kainas rinkoje. Pagal nustatytas dedamąsias kas mėnesį yra nustatomos naujos šilumos ir karšto vandens kainos.

Nuo š.m. liepos 1d. rugsėjo 1d. AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos nesikeičia. Tiek rugpjūtį, tiek rugsėjį Šilumos kaina gyventojams yra 22,06 ct/kWh be PVM ir karšto vandens kaina 16,90 Lt/m3 be PVM . Gyventojai už šilumą moka 24,05 ct/kWh su 9 proc. PVM, o karštas vandens kainuoja 18,42 Lt/m3 su 9 proc. PVM . Kokia šilumos kaina bus nuo spalio 1d. bus aišku rusėjo 25d, kai bus apskaičiuota šilumos kaina, įvertinant perkamo kuro kainų pasikeitimus.

AB “Panevėžio energija“ tiekia šilumą ne tik Kėdainių miesto , bet ir rajono vartotojams. Bendrovė eksploatuoja šilumos ūkį Vilainių, Gudžiūnų, Tiskūnų, Josvainių , Akademijos, Šlapaberžės ir Kaplių gyvenvietėse, Gudžiūnų, Truskavos, Šėtos mokyklų katilinėse. Šiose katilinėse šilumos gamybai naudojamos įvairios kuro rūšys: gamtinės dujos, šiaudai , skalūnų alyva, malkos. Didžiajai daliai Kėdainių miesto gyventojų būstų šildymui naudojama AB “Lifosa” šiluma, tačiau Kėdainių mieste Liepų g. esančioje katilinėje, Šėtos g. dviejų gyvenamų namų katilinėse bei sinagogos katilinėje (senamiestyje) šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos.

Šilumos kaina nustatyta viena tiek miesto, tiek rajono šilumos vartotojui.

PE informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: