Užregistruota įstatymo pataisa, uždraudžianti judriojo radijo ryšio sistemų bazines stotis įrengti ant mokyklų pastatų

2011-09-20 | Skiltis: Sveikata

2011 m. rugsėjo 16 d. užregistravau Švietimo įstatymo pataisą, uždraudžiančią judriojo radijo ryšio sistemų bazines stotis ar jų dalis įrengti ant mokyklų pastatų stogų ir mokyklų teritorijoje. Nuo 2010 metų liepos įsigaliojus Švietimo įstatymo papildymo įstatymui buvo praplėsti mokyklų vadovų įgaliojimai ir nustatyta, kad mokyklos savivalda t. y. mokyklos vadovas kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti radijo stotis įstatymų nustatyta tvarka.

Reguliariai susitikdamas su rinkėjais ir girdėdamas žmonių baimes dėl nepakankamos žalingo elektromagnetinių bangų poveikio vaikams ir jaunimui prevencijos, dar praėjusiais metais kreipiausi į sveikatos apsaugos ministrą Raimundą Šukį, siūlydamas apskritai neleisti judriojo radijo ryšio sistemų bazinių stočių įrengti ant mokyklų pastatų stogų, raginti mokykloje mokinius išjungti mobiliuosius telefonus ir drausti naudoti bevielio interneto įrangą.

Šiems mano pasiūlymams nebuvo pritarta, o Seimo narys Remigijus Žemaitaitis viešai apkaltino visus konservatorius neva nepagrįstai gąsdinant visuomenę žalingu elektromagnetinių bangų poveikiu. „Pasak jo, Seimo nariai turėtų jausti atsakomybę ir negąsdinti visuomenės nepagrįstomis baimėmis. Stebint periodiškai iškylančias ir pasikartojančias konservatorių iniciatyvas, nukreiptas prieš bevielį ryšį, kyla klausimas, kas stovi už šių iniciatyvų.”, - citata iš R. Žemaitaičio pranešimo spaudai.

Įdomu, kuo būsiu apkaltintas dabar ir kaip aršiausi bevielių technologijų šalininkai, o gal geriau būtų sakyti proteguotojai, paneigs oficialias Pasaulinės sveikatos organizacijos Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros išvadas. Kurios patvirtino, kad radijo dažnio elektromagnetiniai laukai gali padidinti riziką susirgti smegenų vėžiu ilgą laiką (30 minučių ir ilgiau per dieną) naudojantis mobiliuoju telefonu.

Kai kurios mokyklos jau atsižvelgė į šias išvadas ir nustatė mokyklos vidaus taisykles, draudžiančias mokiniams mokykloje naudotis mobiliais telefonais, deja, tikrai ne visiems užteks sąmoningumo. 2010 m. III ketvirčio duomenims ant 4,73 proc. visų patikrintų mokyklų buvo pastatytos bazinės stotys (2009 m. 1,69 proc. visų patikrintų mokyklų). Pasak, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos specialistų, šiais metais apskritai nebebus renkama informacija apie ant mokyklų statomas antenas, mat, įsigaliojus naujoms Švietimo įstatymo nuostatoms, buvo panaikinta tai reglamentuojanti higienos norma.

Mokslininkai vienareikšmiškai tvirtina, kad elektromagnetinės spinduliuotės poveikis vaikų sveikatai yra žymiai didesnis nei suaugusiems. 2011 m. gegužės 27 d. priimtoje Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos rezoliucijoje dėl elektromagnetinių laukų valstybėms narėms rekomenduojama imtis visų pagrįstų priemonių, siekiant sumažinti elektromagnetinių laukų poveikį, ypač mobiliųjų telefonų skleidžiamų radijo dažnių poveikį vaikams ir jaunimui, kuriems greičiausiai kyla didžiausia galvos auglių rizika. Todėl esu įsitikinęs, kad judriojo ryšio bazinėms stotims tikrai ne vieta mokyklų teritorijose ir bent tai turi būti reglamentuota valstybiniu lygiu.

 

 

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: