Asmenybių sąšauka Šeteniuose

2011-09-22 | Skiltis: Krašto žmonės

Trys žymios asmenybės Česlovas Milošas, Juozas Urbšys ir Piotras Stolypinas sujungė trijų tautų visuomeninių organizacijų - Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus, Kėdainių rusų kultūros klubo „Susitikimai“ ir Kėdainių lenkų draugijos narius Šeteniuose Česlovo Milošo kultūros centre.

Daugiakultūris centras juos pakvietė į projekto, finansuoto LR Kultūros ministerijos, „Asmenybių sąšauka Šeteniuose“ renginį. Jame buvo ieškota kas jungia minėtas istorines asmenybes ir dabar veikiančias tautinių bendrijų organizacijas. Istorines paraleles išvedė istorikai. Vaidas Grišinas - Josvainių gimnazijos istorijos mokytojas papasakojo apie diplomatą ir vertėją Juozą Urbšį, Audronė Pečiulytė - Daugiakultūrio centro vadovė palietė kai kuriuos rašytojo, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gyvenimo ir kūrybos aspektus, o Regina Adomaitienė - Kėdainių krašto muziejaus vyr. muziejininkė supažindino klausytojus su Rusijos ministru pirmininku Piotru Stolypinu. Pasirodo, kad Šeteniuose yra gimęs ir Juozas Urbšys, ir Česlovas Milošas. Ir Milošų, ir Stolypinų šeimos savo dvaruose buvo įsteigusios mokyklas kaimo vaikams. Diplomatas, vertėjas Juozas Urbšys ir rašytojas, eseistas Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas yra Kėdainių krašto garbės piliečiai. Šiais metais minime visų trijų sukaktis: J. Urbšio 115-ąsias gimimo metines, Č. Milošo 100-ąsias gimimo metines, o P. Stolypino – mirties 100-ąsias metines. P. Stolypino sumanytos ir vykdytos agrarinės reformos pavyzdžiu buvo pasirinkta Lietuva, kur nuo seno efektyviai buvo ūkininkaujama vienkiemiuose įsikūrusių valstiečių. P. Stolypinui kurį laiką priklausė ir Dotnuvos dvaras, kuriame 1911 metais buvo įkurta žemės ūkio mokykla, vėliau pavadinta jo vardu.

Šiandien mūsų krašte gyvuojančios tautinės bendrijos jungia daugiausia pagyvenusius žmones, kurie nori prasmingai praleisti laisvalaikį ir visuomet sužinoti ką nors nauja. Todėl susirinkę į šį renginį jie pasidžiaugė galimybe išsamiau susipažinti su žymių kraštiečių nuveiktais darbais ir artimiau tarpusavyje pabendrauti. Šiais metais minimos Č. Milošo ir P. Stolypino sukaktys atkreipė visuomenės dėmesį ir į tautines bendruomenes mūsų krašte. Lietuviškos, lenkiškos ir rusiškos dainos keitė viena kitą, šypsenos ir gera nuotaika suartino trijų organizacijų narius. Renginio pabaigoje visi apsilankėme Šventybrastyje, kur labai šiltai visus pasitiko Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Virgilijus Rutkūnas.

Renginyje dalyvavo LR Kultūros ministerijos tautinių mažumų skyriaus vyr. specialistė Rasa Paliukienė, kuri pasidžiaugė aktyvia ir prasminga mūsų rajono tautinių bendrijų organizacijų veikla, kurią palaiko ir dalinai finansuoja Kultūros ministerija. Renginį fiksavo Kėdainių fotografų draugijos pirmininkas Vytas Matkus, kurio padarytomis nuotraukomis galės pasigrožėti visi norintys lapkričio mėn. baigiamajame projekto renginyje Daugiakultūriame centre .

Vyto Matkaus fotografijos

Audronė Pečiulytė

Daugiakultūrio centro vadovė

 Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: