Kaimo gyventojams – galimybė gauti ES paramą stogams atnaujinti

2012-01-11 | Skiltis: Visuomenė

Lietuvoje pamažu pradedama iš aplinkos šalinti pavojingus asbesto gaminius. Asbesto turinčios šiferinės stogų dangos plačiausiai paplitusios mažaaukščiuose pastatuose kaimo vietovėse ir rajonuose, kurių gyventojai gauna mažas pajamas ir neturi finansinių galimybių pakeisti šias dangas į neasbestines. Todėl nuo šių metų pradžios šalyje įgyvendinama stogų atnaujinimo programa. Kaimo gyventojai nuo sausio vidurio galės teikti paraiškas paramai asbestinių stogų dangai pakeisti. Šiai programai skirta 60 mln. litų ES paramos.

Greitu laiku – asbestinių stogų eros pabaiga

Kaimuose gyvenantys žmonės jau šiais metais galės pretenduoti į Europos Sąjungos piniginę paramą keičiant senus asbestinius stogus nauja danga. Nuo sausio 16 dienos pradedama įgyvendinti kaimų gyvenamųjų namų stogų asbestinės dangos keitimo programa. Ji bus finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, kurią remia Europos Komisija.

Žemės ūkio ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo Viliaus Rekevičiaus teigimu, asbestinio šiferio stogams keisti Lietuvai skiriama 60 mln. litų. „Į šią paramą galės pretenduoti žmonės, gyvenantys savivaldybių kaimo vietovėse, turinčiose ne daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų. Didžiausia paramos suma yra 10 tūkst. litų, į kuriuos įeina stogo dangos medžiagų kaina ir transportavimo išlaidos iki utilizavimo vietos“, – sakė Žemės ūkio ministerijos atstovas.

Programos dalyviams bus kompensuojama iki 50 proc. visų projekto išlaidų. Svarbu pastebėti, kad kaimo gyventojai pirma turės pakeisti šiferinę gyvenamojo namo stogo dangą, o išlaidos bus kompensuojamos tik po to. Projektas turės būti įgyvendintas ne vėliau kaip per metus. Taip pat akcentuojama, kad šioje programoje gali dalyvauti ir gauti paramą stogų šiferio dangai pakeisti tik tie kaimų gyventojai, kurie penkerius metus savo gyvenamąją vietą deklaravo kaime. Ketinantys kreiptis dėl paramos asmenys turėtų atkreipti dėmesį, kad pagal šią veiklos sritį neremiami statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu.

Programos įgyvendinimo taisykles ir paraiškos formą galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse. Kaimo gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti ES parama, paraiškas turės pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriams. Paramos paraiškos bus priimamos nuo 2012 metų sausio 16-osios iki kovo 30 dienos. Pirmenybė šiai paramai gauti bus teikiama tiems, kurie iš Europos Sąjungos nebuvo gavę investicinės paramos, daugiavaikėms šeimoms, šeimoms, turinčioms vaikų.

Asbestas kenkia žmogaus sveikatai

Asbestas – ugniai, rūgštims, šarmams atsparus pluoštinis mineralas, geras šilumos, garso ir elektros izoliatorius. Dėl šių savybių ir nesudėtingos bei nebrangios gavybos anksčiau medžiaga plačiai naudota statybose, energetikoje, transporte, dažų, klijų gamyboje. Dėl savo kenksmingų savybių 1976 metais asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip vėžį sukelianti medžiaga. Nuo 2005 metų Lietuvoje, kaip ir kitose ES valstybėse, uždrausta naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius. Nepaisant to, sąlytį su šia pavojinga, anksčiau plačiai naudota medžiaga vis dar turi nemažai žmonių.

Kaip teigia Vilniaus visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Ela Gurina, su asbestu reikia elgtis atsargiai, nes ši medžiaga ypač kenksminga žmogaus sveikatai. Kenksmingiausios yra asbesto dulkės: didžiausias pavojus kyla laužant, pjaustant, ardant ar kaip kitaip apdorojant asbesto turinčių lakštų stogo dangą, nes tuomet į orą pakyla atsiskyrusios asbesto dulkelės, kurios gali sukelti plaučių vėžinius susirgimus. Specialistė įspėja žmones, sumaniusius savarankiškai nuimti asbesto turinčią šiferinę stogo dangą, jokiu būdu to nedaryti vieniems. Asbesto šalinimu turi pasirūpinti specialiai darbui su asbestu paruošti darbuotojai, turi būti taikomos privalomos apsaugos priemonės. „Bet visgi, jei žmogus sumąsto nuimti tokią stogo dangą savarankiškai, be specialistų pagalbos, jis privalo imtis tam tikrų saugos priemonių: dėvėti specialius vienkartinius rūbus ir būtinai naudoti kvėpavimo organų apsaugą – priešdulkinį respiratorių“, – akcentuoja E. Gurina.

Prieš kelerius metus Higienos institutas prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengė informacinį leidinį „Asbesto sukeltų ligų prevencija Lietuvoje“. Jame, remiantis įvairių mokslinių tyrimų rezultatais, pateikiama apibendrinta informacija apie asbestą, jo poveikį žmonių sveikatai, taip pat šios pavojingos medžiagos utilizavimo ir kitos rekomendacijos. Leidinyje akcentuojama, kad kasmet Lietuvoje nustatoma apie 1,3 tūkst. naujų plaučio vėžio atvejų, iš jų apie 50 gali būti sukelti asbesto.

Įgyvendinus naują programą, sumažės asbestinių stogo dangų kiekis, todėl sumažės rizika gyventojams susirgti vėžiniais susirgimais.

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: