Norintieji tuoktis bažnyčioje privalo išklausyti paskaitas

2012-02-07 | Skiltis: Tema

Kiekviena būsimų jaunavedžių pora, norinti bažnyčioje priimti santuokos sakramentą, privalo išklausyti paskaitų ciklą prie Kėdainių dekanato veikiančiame

Šeimos centre.

Iš pirmo žvilgsnio daugelis jaunų žmonių tai vertina skeptiškai, tačiau klausydami specialistų, taip pat nemažą šeimoje gyvenimo patirtį turinčių lektorių paskaitų savo nuomonę visiškai pakeičia. Šio šeimos centro vadovė Laimutė Širkienė sako, jog tai, ką apie šeimą išgirsta čia, jauni žmonės niekur kitur nesužinos.

Tikslas – darni ir laiminga šeima

1994-aisiais įkurto Šeimos centro tikslas – katalikiškos moralės principais ugdyti ir palaikyti šeimas. Pradžioje Šeimos centre dirbo tik dvi moterys. Apie šeimą socialiniu požiūriu paskaitas skaitė L. Širkienė, o apie natūralų šeimos planavimą kalbėjo medikė Ramutė Mikėnienė. Kiek vėliau atsirado dar viena moteris, kuri skaitė apie šeimos psichologiją.

Dabar Kėdainių dekanato šeimos centre paskaitas sužadėtiniams negaudami atlygio veda šeši savanoriai: medikė Ramutė Mikėnienė, gyd. Irena Lazdauskienė, kateketas Jonas Kanaporis, gydytojai Kornelija ir Rimvydas Juodžiai, Laimutė Širkienė, Josvainių bažnyčios kunigas Edvinas Rimavičius.

Šeimos centre būsimieji jaunavedžiai, išklausę paskaitų ciklą, gauna pažymą, kurios, priimant santuokos sakramentą, reikalauja kunigas. Šios Kėdainių dekanato šeimos centro išduotos pažymos galioja visoje Lietuvoje. Šeimos centrai veikia visuose dekanatuose.

Tenka išklausyti 8 paskaitas

Pradžioje privalomų išklausyti paskaitų buvo mažiau, o prieš pora metų programa buvo pakeista. Dabar būsimiems jaunavedžiams tenka išklausyti aštuonias paskaitas: ,,Kas mums svarbu“, ,,Bendravimas ir bendrystė“, ,,Kartu per permainas“, ,,Atleisti ir švęsti“, ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, ,,Vaisingumo pažinimas. Gyvenimas iki gimimo“, ,,Dievas ir Bažnyčia“, ,,Priesaika“.

Norintieji tuoktis bažnyčioje privalo apie tai kunigui pranešti mažiausiai prieš tris mėnesius, tuomet suspėja išklausyti visų paskaitų kursą. Tie, kurie sužino apie Šeimos centrą vėliau ir nori pagreitintai išklausyti kursą, išklauso 4 temas, o kurie nori daugiau gilintis, ateina 8 kartus.

Kursus būtinai turi lankyti abu sužadėtiniai. Būna, kad ateina vienas iš būsimų sutuoktinių. Būtinai reikalaujama, kad į paskaitas ,,Dievas ir Bažnyčia“, ,,Priesaika“ bei paskaitą apie natūralų šeimos planavimą ateitų abu.

Kainuoja nemažiau 50 litų

Visą laiką šie kursai buvo nemokami, tik nuo praėjusių metų iš kiekvienos sužadėtinių poros renkama auka – nemažiau 50 litų. Atėjusios išklausyti paskaitų poros pavaišinamos kava, arbata, sausainiais.

Ankstesniais metais kursus per metus lankydavo apie 100 – 120 porų, dabar vidurkis maždaug 45 – 50 porų per metus.

,,Į šiuos kursus ateina poros savo noru, neverčiamos, žinodamos, kad čia gaus daug vertingos informacijos. Sužadėtiniai santuokai ruošiami ir paskaitos vyksta kiekvieną mėnesio ketvirtadienį 17.30 val. Jaunimo centro patalpose, Didžiojoje g. 21. Po darbo ateiti ir išklausyti porą valandų trunkančias paskaitas laiko gal ir ne visi turi, bet visuomet sakome, kad jeigu laiko prieš santuoką neturėsi, tai susituokus – juo labiau.

Kai ateina poros, norinčios tuoktis po mėnesio, siunčiamos asmeniškai susitarti su kiekvienu lektoriumi. Paskaitos gali vykti ir pagal susitarimą su lektoriumi, nebūtinai ketvirtadienį“, – paaiškina L. Širkienė.

Kalba ir iš savo patirties

L. Širkienė, R. Mikėnienė, I. Lazdauskienė paskaitas Šeimos centre skaito daugiau nei 20 metų. Neretai jos pasidalina ir savo gyvenimo patirtimi. Ypač pati Šeimos centro vadovė Laimutė Širkienė, atsakinga už sužadėtinių paruošimą santuokai, savo paskaitose dažnai ką nors pritaiko iš gyvenimo, nes jau daugiau nei 40 metų gyvena santuokoje.

Paklausta, kaip ji pati, pagal profesiją būdama geodezininke, susidomėjo šia veikla, L. Širkienė atsakė, jog užsiimti šia veikla ją nukreipė pats Dievas. Vykti į pirmąjį „Carito“ suvažiavimą ją pakvietė zakristijono mama, jos kaimynė Variakojienė ir kunigas Vaičeliūnas. Sužavėta caritiečių organizacijos veikla, ji tapo aktyvia caritiete Kėdainiuose, o tarsi gavusi įpareigojimą ruošti jaunus žmones bažnytinei santuokai, šiam darbui atsiduoda iki šiol.

,,Skaitydama paskaitas ,,Kas man svarbu“ ir ,,Bendravimas ir bendrystė“, remiuosi metodine medžiaga ir savo patirtimi. Analizuoju, ko negavau gyvendama šeimoje, ką norėčiau gauti ir kaip reikia elgtis gyvenant kartu. Jaunos poros ypač šiltai priima sutuoktinių gydytojų Juodžių, kurie vienas kitą papildo, dėstomas mintis“, – pastebi L. Širkienė.

Internete informacija ne ta

Kokiais klausimais šiandien jauniems žmonėms daugiausia trūksta informacijos, juk internete informacijos apstu?

Pasak L. Širkienės, internetas ir lieka internetu – ką jie čia išgirsta, to internete nebus parašyta. Čia labiau orientuojamasi ne į paskaitas, kuomet tektų išklausyti lektoriaus monologą, bet į pokalbį, į kurį įtraukiamos ir poros – diskutuojama, ir vieni, ir kiti atsako į klausimus.

Šeimos piniginė turi būti bendra

Tarkim, pati L. Širkienė, skaitydama paskaitą tema ,,Kas mums svarbu“, pradeda nuo piniginės, kurios daug kas nemoka tvarkyti. Kai ji paklausia sužadėtinių, pas ką turi būti šeimos piniginė, beveik visi atsako, jog pas vyrą, ir labai retai kas pasako, jog turi būti bendra. Iš tiesų taip ir turėtų būti.

Vaikas, kuris jau pradeda protauti, turi dalyvauti šeimos biudžete. Daugelis nustemba išgirdę, kad kiekvieną mėnesį reikia skirti kiekvienam šeimos nariui kažkokią pinigų sumą, kuri būtų neįtraukta į šeimos biudžetą. Tai būtų pinigai, skirti smulkioms išlaidoms, kurios neturi būti kontroliuojamos.

L. Širkienė pataria pagal savo šeimos modelį mėnesio gale suskaičiuoti, kiek liko pinigų pas vyrą ir pas žmoną piniginėje, neskaitant, kiek yra padėta ,,taupomojoj“ ir smulkioms išlaidoms skirtų pinigų. Reikia vesti apskaitą, skaičiuojant pajamas ir išlaidas, o kiekvieną dieną nepamiršti pasižymėti, kur ir kiek pinigų išleidai. Tik tuomet šeima gali sutaupyti.

Vaikui skirtus pinigėlius maždaug nuo 5 metų reikia kontroliuoti. Jei tėvams skiriami pinigai mėnesiui, tai vaikui – nedaugiau savaitės. Jei suaugusio negalima kontroliuoti, kur jis padėjo pinigus, vaiką būtina paklausti, kur jis juos išleido.

Moteris sakė visada jauniems žmonėms akcentuojanti, kad jie ateina iš skirtingų šeimų, su skirtingais norais ir skirtingais charakteriais. Kalbėdami apie lytinį švietimą lektoriai pataria, kaip ir vyras, ir moteris gali išmokti natūraliai planuoti šeimą.

Partnerių nelaiko šeima

Kokia Šeimos centro nuomonė apie partnerystę, gyvenant kartu neįteisinus šeimos?

,,Jei partneris vieną dieną gyvena su viena, kitą dieną su kita, ar tai galima laikyti šeima? O kieno vaikai? Jeigu žmogus dar nepasiruošęs santuokai, nežino, ar galės gyventi tol, kol išskirs mirtis, gal geriau dar neimti santuokos sakramento?“ – į klausimą klausimu atsako L. Širkienė, būsimiems jaunavedžiams primenanti, kad jei kyla abejonių dėl gyvenimo kartu, gal geriau kol kas santuoką įregistruoti civilinėje metrikacijoje, o vėliau ar gimus vaikui, kai pasikeis supratimas, galės priimti ir santuokos sakramentą.

Pasak L. Širkienės, kai poros ateina į kursus, praktiškai galima nujausti, kas gerai sugyvens, o kieno santuoka gali iširti, nes puikiai matosi, kaip jie elgiasi vienas su kitu ir kaip bendrauja. Yra buvę, kad išklausę kursus ir pas mus, ir Kaune nesusituokia ir visai išsiskiria.

Pinigai ar meilė nulemia šeimos laimę?

,,Jei ant svarstyklių padėtume vienoje lėkštelėje meilę, kitoje – pinigus, svarstyklės neturėtų nusverti nei į vieną, nei į kitą pusę. O kas yra meilė? Ji yra neapčiuopiama, o jei nori šeimoje gyventi, reikia išmokti meilę puoselėti,“ – sako moteris.

Jaunavedžiai – patenkinti

Pakalbinta rudenį paskaitas Šeimos centre išklausiusi viena jaunavedžių pora sakė, jog šie kursai iš tiesų davė daug naudos, o Šeimos centro veiklą jie vertina labai gerai.

,,Iš pradžių maniau, kad šiame Šeimos centre bus daugiau kalbama apie bažnyčią, Dievą, tačiau taip nebuvo. Buvo keletas paskaitų labai prasmingų ir pamokančių, netgi žmogui, kuris jau gyvenime patyręs. Labai naudingos buvo paskaitos, kurios nušvietė visą vedybinį gyvenimą, kadangi lektoriai patys turėjo patirtį, patys santuokoje išgyvenę ne po vieną dešimtmetį.

Patiko mintys apie tai, kaip reikia bendrauti su tėvais, uošviais, kaip tvarkyti šeimos finansus. Patiko gydytojų Juodžių, L. Širkienės, J. Kanaporiaus paskaitos. Išklausęs šias paskaitas gavau daug informacijos apmąstymui,“ – sakė rudenį jau priėmęs santuokos sakramentą Ramūnas, pripažinęs, kad pradžioje įtariai žiūrėjęs į šias paskaitas.

Ramūno žmona Asta patvirtino, kad ir jai kursai davė naudos. Pasak jos, buvo tokios informacijos, ką ji jau žinojo, bet buvo ir naujos. Jai patiko lektorių pasisakymai apie lytinius santykius, gimdymą, kaip gyventi šeimoje, kaip sutarti, susitaikyti, atleisti, išsaugoti santykius. Gyvenime šie patarimai tikrai pravers. Kiekviena paskaita buvo savaip naudinga. Na, tai kas, kad informacijos galima gauti internete, bet kai žmonės kalba iš savo patirties – kas kita. Jos nuomone, prieš priimant santuokos sakramentą iš tiesų reikia labai apgalvoti, kad priesaika, kurią ištarsi bažnyčioje, tave lydėtų visą gyvenimą.

Asta Raicevičienė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: