Surviliškio seniūnijoje viršininkų nėra

2012-02-21 | Skiltis: Krašto naujienos

Įsibėgėjus naujiesiems metams, Surviliškio seniūnijos seniūnės Vandos Petrauskienės paprašėme mintimis trumpai sugrįžti į praėjusius jos vadovaujamos seniūnijos metus, įvertinti, kokie jie buvo, ką pavyko įgyvendinti, ką dar liko nuveikti šiais metais, kokius aktualiausius klausimus teko spręsti. O žvelgiant į ateitį aptarti, kokie nauji ir svarbiausi darbai dar laukia.

Svarbiausia – išklausyti ir paaiškinti

Kaip sako Vanda Petrauskienė, esminė ir pagrindinė mintis tikriausiai turėtų būti tokia: surviliškiečiai šiuos metus išgyveno dėl to, kad sutartinai dirbo, įsiklausė vieni į kitų problemas, taupė, racionaliai leido kiekvieną jiems skirtą litą, atsisakydami to, be ko dar galima išsiversti.

,,Šiandien aš noriu dėkoti visiems: įstaigų vadovams, biudžetinių įstaigų darbuotojams, kiekvienam mūsų seniūnijos žmogui, kuris visiškai nesibaimindamas ir nekompleksuodamas pasakydavo – darykite taip, o ne kitaip. Geri patarimai, savalaikė, bet niekada nepikta kritika – stimulas veikti drąsiau ir geriau. Pasibaigus metams galiu pasakyti – mes nesipykome, įsižiebusias kibirkštis visada sėkmingai gesindavome atviromis diskusijomis. Aš, kaip seniūnė, stengiausi, kad žmogus, atėjęs į mano kabinetą, sutiktas gatvėje, paskambinęs ankstyvą rytmetį ar vėlų vakarą, šeštadienį ar sekmadienį, būtų išklausytas ir suprastas. To maksimaliai prašiau ir iš savo darbuotojų. Juk neretai žmogus susiduria su svarbiausia problema – jo neišklauso, jam žmoniškai nepaaiškina. Visų mūsų nuostata turėtų būti viena – čia viršininkų nėra. Visi mes turime problemų, aktualių seniūnijai, visi ir turime jas spręsti kartu. Praėjusių metų darbo sėkmės pagrindas ir buvo susikalbėjimas, geri ryšiai su žmonėmis, darni seniūnijos darbuotojų, bendruomenių pirmininkų, seniūnaičių veikla, nedarant didelių klaidų ir išvengiant keblių situacijų,“ – geranoriškai kalbėjo Surviliškio seniūnė.

Seniūnija ir kaimo bendruomenės

Pasak Vandos Petrauskienės, dabartinė situacija reikalauja naujos seniūnijos ir bendruomenių bendravimo bei bendradarbiavimo kokybės. Pilnoje iššūkių aplinkoje gyventojų tiesioginio dalyvavimo poveikis seniūnijos veikloje įgyja naują reikšmę, svarbą, prasmę ir aktualumą. Praėję metai leidžia teigti, kad vietos savivalda ir vietos bendruomenė – tai ne dvi savarankiškos institucijos, o viena sistema, kurioje susipina ne konkurencijos, o bendradarbiavimo elementai.

Surviliškio seniūnei džiugu konstatuoti, kad formuojasi bendruomenių narių ir seniūnijos bendradarbiavimo tradicijos. Bendruomenės nėra nevyriausybinės organizacijos, kurios daro spaudimą dėl įvairių sprendimų, bet yra puikios informacijos nešėjos, savotiškos tarpininkės tarp seniūnijos ir kaimo gyventojų. Dėl svarbiausių strateginių klausimų, kurie gali paveikti vietos bendruomenių gyvenimą, tariamasi su bendruomenių pirmininkais ir seniūnaičiais.

Šie visada išdėsto savo požiūrį į rengiamus bendruomenių projektus, jų įgyvendinimo vizijas. Pašnekovė pasidžiaugė jų optimizmu ir noru veikti. Padedant rajono vietos veiklos grupei bendruomenės tikisi susitvarkyti savo turimas patalpas, pagražinti seniūnijos renginių aikštę, atlikti keletą kitų reikšmingų darbų. Glaudžiai bendradarbiaujama ir su priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomene „Vilties švyturys“.

Seniūnijos kasdienybė

,,Kasdien vis labiau nesuprantama valstybės socialinė politika, kurios atgarsiai ryškiai matomi seniūnijose. Vis naujų pašalpų mokėjimas, o ne darbo vietų kūrimas tapo kasdienio gyvenimo norma. Daugėja probleminių šeimų. Darbas su jomis toks sudėtingas, jog neįmanoma to atspindėti jokiuose žiniaraščiuose ar ataskaitose. Apmaudu, kad neretai jis būna beviltiškas. Iš tiesų, šeimų santykiai labai sudėtingi ir kiekvienu atveju būtina ieškoti atskiro sprendimo.

Šis darbų baras kol kas atrodo neišsemiamas. Mūsų seniūnijoje didžiausias bedarbystės lygis rajone. Per metus pagal gaunamas lėšas dviejų mėnesių laikotarpiui galime įdarbinti apie dvidešimt žmonių. Žinoma, tai akivaizdi nauda ir seniūnijai, ir patiems gyventojams. Žmogus visada turėtų jaustis geriau uždirbęs pinigus, o ne juos gavęs veltui,“ – pastebi V. Petrauskienė.

Atliekant viešuosius darbus tvarkomi seniūnijoje esantys piliakalniai ir senkapiai, viešosios erdvės. Daug dėmesio skiriama rajono puošmenai, gausiai lankomam Bakainių piliakalniui. Per pastaruosius metus šalies Aplinkos ministerijos ir Krekenavos regioninio parko lėšomis sutvarkytas privažiavimas prie piliakalnio, įrengta mašinų stovėjimo aikštelė. Šiais metais bus pradėtas įgyvendinti naujas projektas „Bakainių piliakalnio pritaikymas lankytojams“.

Šiemet seniūnė tikisi, kad, tarpininkaujant savivaldybės administracijai, bus išasfaltuota 900 metrų kelio per Užupės gyvenvietę atkarpa. Surviliškio miestelyje turėtų atsirasti vandens valymo įrenginiai.

Švietimas ir kultūra

Vanda Petrauskienė sako, kad išgirdusi ką nors kalbant, kad tik miesto mokyklose vaikai gali gauti tinkamą išsilavinimą, naudotis reikiamu kiekiu kompiuterių, sportuoti, skaniai pavalgyti, ji šiems skeptikams tiesiog nori pasiūlyti atvažiuoti į Surviliškį. 1,6 milijono litų investicija į Surviliškio mokyklos priestatą įgyvendino kelių kartų surviliškiečių svajones turėti sporto salę.

Mokykla ir toliau puoselėja sportines tradicijas, tapdama viena sportiškiausių ne tik rajone, bet ir Lietuvoje. Gražūs mokykloje organizuojami renginiai, buvusių mokinių susitikimai ir kitos šventės sukviečia šimtus auklėtinių, kuriems ši įstaiga visiems laikams liko ramybės, gėrio ir grožio oaze. Šaunus čia dirbančių vadovų ir mokytojų kolektyvas sėkmingai susidoroja su visais iššūkiais.

,,Žinoma, daug sumaišties ir svarstymų į kasdienį gyvenimą įneša niekada nesibaigianti švietimo reforma. Kuo daugiau nežinomųjų, tuo blogiau visiems,“ – dėstė Surviliškio seniūnė, pridūrusi, kad ypač nenuobodus ir kultūrinis surviliškiečių gyvenimas.

Apie humoro grupę „Bobų radijas“ jau ir pasakoti nieko nereikia. Ji visiems puikiai žinoma. Visa seniūnija džiaugiasi sirutiškiečių ir surviliškiečių kaimo kapelomis, Kalnaberžės ir Sirutiškio etnografinių ansamblių veikla. ,,Kaimų šventės, teatro dienos, Užupės kaimo Velykų tradicijos, Užgavėnės – tai glaudaus visų įstaigų ir organizacijų darbo rezultatas“, – vardino Surviliškio seniūnė.

Asta Raicevičienė

Knypava.lt

Vienas komentaras to “Surviliškio seniūnijoje viršininkų nėra”

  1. Anonimas sako:

    šauni mūsų seniūnija

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: