Rajono mero R. Diliūno sveikinimas Kėdainių 640-ojo gimtadienio proga

2012-08-09 | Skiltis: Krašto žmonės

Gerbiamieji kėdainiečiai!

Kai aprašomas žmogaus gyvenimas, tarp gausybės datų ir faktų visada yra nurodoma pirmoji − gimimo diena. Lygiai taip pat galima kalbėti apie miesto, gyvenvietės ar viso krašto raidą. Šią vasarą atsigręžiame į 1372-uosius, nes suskaičiuota 640 metų, kai kronikose pirmą kartą buvo įrašytos kai kurios mūsų rajono gyvenvietės. Štai neseniai vardo paminėjimo 640-ąjį jubiliejų šventė Miegėnai, Beržai, Kapliai, Dotnuva. Tais pat metais metraštininko H. Vartbergės „Livonijos kronikoje“ paminėti ir Sosiai, Ramėnai, Ruminiai, Miegėnai, Babėnai, Karūnava, Pėdžiai.

Paminėti ir Kėdainiai.

Ir štai šiemet, rugpjūčio 9−11 dienomis, švenčiame jubiliejinį miesto 640-ąjį gimtadienį. Ši sukaktis pirmiausia iškelia kilmingą ir spalvingą mūsų krašto istoriją. Esu tvirtai įsitikinęs, kad mūsų visų ir žingsniai būna tvirtesni, ir sprendimai labiau pamatuoti, ir įžvalgos gilesnės, kai mokame pasinaudoti buvusių kartų žinojimu ir patirtimi, kai sugebame įvertinti per šimtmečius susiklosčiusias tradicijas ir jomis remti moderniojo pasaulio sąlygojamus sprendimus.

Šiandien ši sukaktis − graži galimybė pasakyti: mūsų Kėdainiai štai jau tiek metų gražiai gyvuoja ir gali būti minimi šalia kitų kilmingų miestų, šalia garsių ekonomikos ir kultūros centrų, kurių gyventojai gali patys tvarkytis savo gyvenimą, lemti Miesto spalvas ir savo vaikų ateitį.

Mūsų Miesto ir viso rajono ateitis bus šviesi, jei žmonės ir jų rinkti atstovai sugebės suprasti, kas vyksta Europoje ir pasaulyje, sugebės vertinti Europą – visame pasaulyje, Lietuvą – Europoje, Kėdainius – Lietuvoje. Jei suvoks laiko iššūkius, jei bus modernūs ir intelektualūs, jei sugebės pamatuoti savo galimybes, bet bus drąsūs ir optimistai. O svarbiausia – jei žmonės pasitikės savo išrinktaisiais, o šie – remsis savo krašto žmonėmis, jų idėjomis, sugebės padaryti žmones savo sprendimų bendraautoriais. Tegul Kėdainiai bus tikras Miestas. Kuriantis ir šviečiantis. Vieningas ir neįveikiamas. Globojantis, mylintis, suprantantis savo žmones ir turintis daug ką pasakyti Lietuvai ir pasauliui.

Sveikinu visą mūsų Miestą jubiliejinio 640-ojo gimtadienio proga!

Kviečiu visus į jubiliejinę 640-ojo gimtadienio šventę!

Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: