Kaip kirčiuosime paprastuosius daiktavardžius „kardas“, „šalmas“, „šarvas“?

2012-08-30 | Skiltis: Kalbos kertelė

Lietuvių kalboje yra žodžių, kurių kirčiavimas dar nenusistovėjęs. Realioji vartosena ne visada palaiko kodifikuotą kirčiavimo normą. Atsižvelgusi į sistemiškumo reikalavimus ir realiosios vartosenos polinkius, Valstybinė lietuvių kalbos komisija patikslino kai kurių paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normas, tarp jų ir daiktavardžių kardas, šalmas, šarvas, žr. 2003 m. gegužės 29 d. rekomendaciją Nr. K-2 „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimo“.

Ankstesnėje lingvistinėje literatūroje, žodynuose beveik visada buvo fiksuojami šių žodžių tik tvirtapradės šaknies 3 kirčiuotės variantai. Tačiau kalboje labiau paplitę yra tvirtagalės šaknies 4 kirčiuotės variantai. Kalbos komisija įteisino abu variantus: kárdas ir kar̃das, šálmas ir šal̃mas, šárvas ir šar̃vas (Komisijos sprendimą svetainės naujienose pristatė prof. Antanas Pakerys, čia).

Pakoreguotas šių daiktavardžių kirčiavimo normas iš dalies palaiko realioji vartosena – jų kirčiavimas kalboje nėra nusistovėjęs, abu variantai, kaip konkuruojančios formos, yra reikalingi. Įteisinti antrieji tvirtagalės šaknies 4 kirčiuotės variantai, anksčiau laikyti kirčiavimo klaidomis, yra populiarūs ir gerokai lenkiantys pagrindinius tvirtapradės šaknies 3 kirčiuotės variantus. Tai rodo Prienų mieste, Lazdijų ir Molėtų rajonuose atliktas išsamus šių daiktavardžių vartosenos tyrimas (eksperimente dalyvavo 500 respondentų), įvairios studentų apklausos.

Pasilikus tokioms šių daiktavardžių kirčiavimo tendencijoms (ypač jei tai patvirtintų ir kitų Lietuvos regionų realios vartosenos tyrimai), ateityje svarstytina, ar nevertėtų dar kartą kodifikuoti šių pirminių daiktavardžių kirčiavimo normų, sukeičiant variantus vietomis: kar̃das (4) ir kárdas (3), šal̃mas (4) ir šálmas (3), šar̃vas (4) ir šárvas (3). Tokiu atveju būtų pakoreguota ir terminų kirčiavimo norma.

VLKK informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: