Nauji mokslo metai rajono švietimo įstaigose: naujienos ir pertvarkos

2012-08-31 | Skiltis: Krašto naujienos

Netrukus – rugsėjo pirmoji, į mokyklinius suolus sukviesianti būrį mokinių. Kaip Kėdainių rajono mokyklos pasitinka naujus mokslo metus ir su kokiomis naujovėmis bei pokyčiais susiduria, pasakoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

Investicijos į mokyklas ir darželius

Per pastaruosius dvejus metus investicijos, skirtos mokyklų infrastruktūrai gerinti, buvo gana solidžios. J. Lukoševičius sakė, kad rajono mokyklų renovacijų darbai, apimantys įvairaus masto statybos ir remonto darbus, iš viso truko dvejus metus. Džiugi žinia, kad visus numatytus darbus spėta atlikti laiku, tad šiais metais nuo rugsėjo 1-osios mokyklose statybininkų neišvysime.

„Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gautų lėšų baigtos renovuoti Kėdainių „Atžalyno“ bei Akademijos gimnazijos, kurioms buvo skirta po 1,5 mln. litų. Kitai rajono gimnazijai – Josvainių – buvo skirta 2 mln. litų pinigų suma. Šėtos gimnazijai renovacijos tikslams irgi buvo skirta 1,5 mln. litų“, – skaičius pristatė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas.

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ yra pirmoji ikimokyklinė įstaiga ne tik mieste, bet ir rajone, kuri yra visiškai renovuota ir atnaujinta.

„Šiam pastatui atnaujinti buvo skirta 3,3 mln. litų suma“, – sakė J. Lukoševičius.

Lėšų skyrė ir savivaldybė

Mokykloms atnaujinti ir infrastruktūrai gerinti gauta lėšų ne tik iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų: pagal rajono savivaldybės investicijų programą darbams lėšų skyrė ir savivaldybė.

„Pagal šią programą lėšų skirta rajono švietimo įstaigų stogų remontui, ikimokyklinių įstaigų remontui šalinant higienos normų pažeidimus, kiemų tvarkymui, tęsta langų keitimo programa. Langai pakeisti Šviesiojoje gimnazijoje ir Kėdainių specialiojoje mokykloje. Akademijos ir Šėtos gimnazijoms vidaus remonto darbams atlikti skirta po 400 tūkst. litų“, – jau nuveiktus darbus vardijo J. Lukoševičius.

Įvairiose miesto ir rajono mokyklose buvo atlikta ir nedidelių remonto darbų: „Atžalyno“ gimnazijoje pakeista tvoros atkarpa, Suaugusiųjų mokymo centre suremontuotos dvi klasės.

Artimiausiu metu numatomi ir kraustymosi darbai – Kėdainių kalbų mokykla jau rudenį turėtų persikelti į naujas patalpas, esančias šalia Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos, kur anksčiau buvo mokomi pradinukai.

Rajono švietimo tinklo pertvarkos

„Mūsų rajono savivaldybėje visai nebeliko vidurinių mokyklų – Lietuvoje tokių, jau spėjusių susitvarkyti, savivaldybių dar nedaug, mat Švietimo įstatymas numato, kad tokio tipo ugdymo įstaigų turi nelikti po 2015 metų“, – sakė J. Lukoševičius.

Pašnekovas pasidžiaugė, kad mieste jau turime dvi keturmetes gimnazijas.

„Deja, kol kas neturime progimnazijų, tačiau rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos plane yra numatyta, kad jos 2014–2015 metais atsiras“, – artimiausius planus pristatė pašnekovas.

Įstaigų pertvarka palietė ir kitas rajono švietimo įstaigas. J. Lukoševičius sakė, kad Lančiūnavos darželis yra perkeltas į Lančiūnavos pagrindinės mokyklos patalpas.

„Specialiai skirta investicijų, tad patalpos būtų visiškai pritaikytos ikimokykliniam ugdymui bei ikimokyklinukams. Pati mokykla pertvarkyta į Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos skyrių“, – sakė jis.

Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos skyriumi tapo ir Tiskūnų J. Urbšio mokykla.

Pertvarkyta Kėdainių „Aušros“ mokykla pakeitė ir savo pavadinimą – nuo rugsėjo mėnesio ši ugdymo įstaiga oficialiai vadinsis „Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindine mokykla“.

„Ryto“ vidurinė mokykla pertvarkyta į pagrindinę, tačiau jos pavadinimas išliks toks pat.

Mokykla-darželis „Aviliukas“ nuo šių metų rugsėjo tampa lopšeliu-darželiu, čia nebebus komplektuojamos pradinės klasės.

Švietimo prieinamumas – aukštas

Dėl išėjimo į užtarnautą poilsį buvo atleisti Labūnavos ir Pernaravos pagrindinių mokyklų direktoriai. Rudenį bus skelbiami konkursai atsiradusioms laisvoms šių švietimo įstaigų vadovų vietoms užimti. Būta ir kitų pakeitimų.

„Lančiūnavos pagrindinės mokyklos direktorė perkelta į Lančiūnavos skyriaus vedėjos pareigas, Tiskūnų J. Urbšio pagrindinės mokyklos direktorė perkelta į Tiskūnų skyriaus vedėjos pareigas, Labūnavos ir Lančiūnavos darželių direktorės atleistos iš darbo dėl šių įstaigų reorganizacijos darbų“, – vadovų kaitos rezultatus pristatė J. Lukoševičius.

Dėl mažo mokinių skaičiaus yra uždarytas Josvainių gimnazijos Kunionių skyrius, Gudžiūnų P. Rabikausko pagrindinės mokyklos Vikaičių skyrius.

Tačiau, nepaisant uždarytų ugdymo įstaigų, mūsų rajone švietimo prieinamumas yra aukštas.

„Jonavos, Utenos savivaldybėse vidurinį išsilavinimą galima įgyti tik rajono centre. Pas mus padėtis kur kas geresnė: rajono kaimiškosiose vietovėse yra keturios gimnazijos. Tad švietimo prieinamumas yra geras, todėl belieka tikėtis, kad ir ateityje šios gimnazijos turės mokinių“, – sakė J. Lukoševičius.

Džiugi naujiena Krakių moksleiviams

Mokslo metų išvakarėse yra gaunamas jau 16-asis mokyklinis geltonasis autobusiukas, vežiojantis vaikus į ugdymo įstaigas ir iš jos.

„Sieksime, kad mokiniai būtų atvežami likus pusvalandžiui iki pamokų pradžios, o parvežami atgal pasibaigus visiems neformaliojo ugdymo užsiėmimams“, – sakė J. Lukoševičius.

230 tuščių mokymosi vietų

„Iš 21 rajone esančios bendrojo ugdymo mokyklos tik keturiose mokyklose klasės sukomplektuotos vadovaujantis mokinio krepšelio metodika. 81 proc. mokyklų turi tuščių mokymosi vietų. Daugiausia nepilnų klasių turi Josvainių gimnazija, Miegėnų, Kėdainių M. Daukšos, Dotnuvos pagrindinės mokyklos“, – skaičius pristatė J. Lukoševičius ir pridūrė, kad rajono savivaldybės mokyklose iš viso yra 230 tuščių vietų.

Rajono savivaldybei vieno mokinio išlaikymas per mėnesį 2010 metais atsiėjo 5 tūkst. 998 litus, o 2011 m. – 6 tūkst. 330 litų.

„Mažėjant mokinių skaičiui, patalpų priežiūros kaštai lieka tokie patys, tad sumos ir auga. Į šią sumą taip pat įeina ir mokytojų atlygimai, kurie sudaro apie 80 proc. visos sumos“, – paaiškino pašnekovas.

Rajone taip pat yra tuščių darbo vietų, skirtų pedagoginį išsilavinimą turintiems asmenims.

„Mokslo metų išvakarėse 4 mokyklos prašo pedagogų: trūksta specialiųjų pedagogų, psichologų, muzikos ir matematikos dalykų pedagogų. Liepos mėnesio Darbo biržos duomenimis, užsiregistravusių darbo ieškančių bei turinčių pedagoginį išsilavinimą asmenų rajone buvo 69“, – duomenis pateikė J. Lukoševičius.

Keičiasi ir neformaliojo ugdymo finansavimo tvarka

Iki šiol mokinio krepšelio principas apėmė visas bendrojo ugdymo pakopas, išskyrus vieną – neformalųjį švietimą.

„Taip buvo iki šiol – neformaliojo švietimo būrelius lankantis mokinys finansavimo krepšelio neturėjo. Vyriausybė nutarė priimti nutarimą, kad reikia įvesti 100 litų dydžio neformaliojo vaikų švietimo krepšelį. Šis finansavimas bus skiriamas vienam vaikui per mėnesį jo meniniams, sportiniams užsiėmimams, neatsižvelgiant į tai, ar jis lanko savivaldybės išlaikomą, ar privačią ugdymo įstaigą“, – naujoves pristatė Švietimo skyriaus vedėjas. Šis krepšelis bus įvestas nuo kitų mokslo metų, prasidėsiančių 2013-ųjų rudenį.

Vaida Masilionytė

 

 

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: