Primenama, kad reikia laikytis gyvūnų priežiūros taisyklių

2012-09-28 | Skiltis: Visuomenė

Kad gyventojams reikia laikytis Gyvūnų laikymo Kėdainių rajone taisyklių, primena R. Kabošienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).

Kėdainių rajono savivaldybėje vienaip ar kitaip susiduriame su gyvūnų laikymo problemomis. Dažniausiai gyventojai skundžiasi dėl to, kad kaimynai nesilaiko gyvūnų laikymo Kėdainių rajone taisyklių: laiko, augina daugiau nei leidžiama laikyti gyvūnų, dažnai gyvūnai teršia laiptines, aplinką.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintose Gyvūnų laikymo Kėdainių rajone taisyklėse numatyta, jog gyventojai privalo skiepyti ir registruoti savo augintinius. Deja, dažnas gyventojas ne tik kad jo neregistruoja, bet ir neskiepija savo augintinio.

Gali būti, kad kai kurie šeimininkai gal ir norėtų užregistruoti savo augintinį, bet paprasčiausiai nežino, kaip tai padaryti ir kur kreiptis.

Pirmiausia reiktų žinoti, kad teisėtu gyvūno savininku gali tapti bet kuris asmuo, sulaukęs 16 m. ir nuolat ar laikinai jį auginantis. Išimtis taikoma agresyvių šunų augintojams – jie privalo turėti ne mažiau kaip 18 metų. Laikomų gyvūnų skaičius bute taip pat yra ribotas: leidžiama laikyti vieną šunį ir vieną katę, arba du šunis, arba dvi kates.

Vadovaujantis Gyvūnų laikymo Kėdainių rajone taisyklėmis, gyventojai, auginantys šunis ir kates daugiabučių namų butuose, privalo juos registruoti savivaldybės tarybos nustatytose vietose – seniūnijose. Su savimi privaloma turėti savo asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir augintinio skiepų pažymėjimą. Kėdainių rajono savivaldybėje suma, kurią reikia mokėti už gyvūnų registraciją, tėra simbolinė – metams už šunį – 10 Lt, o už katę – 5 Lt.

Kėdainių mieste, gyvenvietėse, kaimo vietovėse norint gauti gyvūnų registracijos pažymėjimą, reikia savo teritorijos seniūnijai pateikti prašymą, parašytą laisva forma.

Iki 2011 metų liepos 1 d. ,vadovaujantis Gyvūnų laikymo Kėdainių rajone taisyklėmis, kurios buvo tvirtintos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. BD7/161, norint auginti šunį arba katę reikėdavo gauti raštišką besiribojančių butų kaimynų sutikimą. Jei nors vienas kaimynas pasipriešindavo, šuns bute laikyti buvo negalima. Gyvūnų savininkai skųsdavosi, kad dėl šios priežasties negali registruoti gyvūno. Atsižvelgiant į tai, kad renkant kaimynystėje besiribojančių butų kaimynų parašus dėl gyvūno laikymo, kaimynai dažnai nepasirašydavo sutikimo net neturėdami tam objektyvių priežasčių ir siekiant atsižvelgti į gyventojų prašymus, 2011 m. liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-259 buvo pakoreguotas Gyvūnų laikymo Kėdainių rajone taisyklių 7.1 punktas: jame neliko reikalavimo turėti besiribojančių butų sutikimo.

Kaip minėta, daugiabučiuose namuose laikyti šunis bute leidžiama laikyti tik registruotus seniūnijose. Iš buto į laiptinę, koridorių šunis būtina vesti su pavadėliu ir antsnukiu. Savininkai, įvesdami į namą šunis, kates, privalo užtikrinti, kad nebūtų teršiamos laiptinės ir kitos bendro naudojimo patalpos. Viešosiose vedžiojimo vietose šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu ir antsnukiu. Jei šuo, katė ar kitas gyvūnas priteršia, jų savininkai ar už gyvūną atsakingi asmenys privalo ekskrementus surinkti, kad nebūtų teršiama aplinka. Reikėtų nepamiršti, kad gyvūnus būtina gydyti nuo kirminų, skiepyti nuo pasiutligės, taip pat laikytis elementarių higienos taisyklių: paglosčius šunį ar katę būtina visada gerai su muilu nusiplauti rankas. Neleiskite šunims laižyti veido, rankų, indų, kuriuos naudoja žmonės, kad šunų parazitų kiaušinėliais neužsikrėstų žmogus.

Prašymas: būkime tolerantiški, mylėkime ne tik gyvūnus, bet ir gerbkime vieni kitus.

Kėdainių rajono savivaldybės gyvūnų laikymo Kėdainių rajone taisykles rasite Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt>Sveikatos priežiūra>Taisyklės.

Dėl benamių ir beglobių gyvūnų prašome kreiptis į Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos specialistus, tel. (8 347) 52 897.

Dėl gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Kėdainių rajone taisyklių pažeidimo prašome kreiptis į Kėdainių r. policiją arba seniūniją.

Parengė Ramunė Kabošienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Vienas komentaras to “Primenama, kad reikia laikytis gyvūnų priežiūros taisyklių”

  1. :) sako:

    prieš kad reikia kablelio pavadinime

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: