Parodos, koncertai, edukacinės programos

2012-10-08 | Skiltis: Susitikimai

Kaip 2012-uosius Muziejų metus žada užbaigti Kėdainių daugiakultūris centras, kokiomis parodomis pradžiugins bei į kokius koncertus pakvies miestiečius bei rajono gyventojus, pasidomėjome Daugiakultūrio centro vedėjos Audronės PEČIULYTĖS.

Metų pabaiga – tradicinė

Rugsėjį Daugiakultūriame centre buvo eksponuojama Danielos Caciagli (Italija) tapybos darbų paroda „Vaizdinės realybės transformacijos“. Tai buvo trečioji paroda, kurią į Kėdainius atvežė VšĮ ,,Artkomas“, vykdantis projektą ,,Menas seniuosiuose Lietuvos dvaruose“. Rugsėjo 28 d. buvo atidaryta Kėdainių fotografų draugijos nario kėdainiškio Vytauto Valatkos paroda, veiksianti dvi savaites. Parodoje bus eksponuojamos senosios juodai baltos fotografijos, darytos daugiau nei prieš 20–25- erius metus.

Spalio 12 d. bus sulaukta parodos iš Dusetų (Zarasų r.) dailės galerijos, to krašto menininkų darbų. Lapkričio mėnesį bus surengta tekstilės paroda ,,Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą“, skirta Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui. Dvylikai menininkų yra užsakyti kūriniai šia tema. Tai bus tekstilės darbų paroda iš Vilniaus.

Muziejų metai Daugiakultūriame centre bus užbaigti gruodžio mėnesį eksponuojama tradicine tapusia ataskaitine Kėdainių fotografų draugijos paroda.

Bus atlikėjų iš užsienio

Koncertinis sezonas, kuris įsiterpia tarp parodų irgi planuojamas įvairus. Spalio 26 d. tikimasi sulaukti svečių iš Jungtinių Amerikos Valstijų, tai trio iš Niujorko ,,Poetica musica“ (vokalas, fleita ir gitara). Šį koncertą dovanoja JAV ambasada Lietuvoje. Šis trio planuoja surengti koncertinį turą po Lietuvą, kartu aplankant ir Kėdainius.

Lapkričio mėnesį planuojamas styginių kvarteto ,,Archi Quartett“ ir pianisto Viktoro Paukštelio koncertas.

Spalio 4 d. bus pristatoma prof. socialinių mokslų hab. dr. O. Voverienės knyga ,,Tautotyros etiudai“. Muziejuje bus skaitomos įvairios paskaitos, vyks edukaciniai užsiėmimai, kuriuos jau užsisako rajono mokyklos.

,,Kadangi mes esame muziejus, o ne tik koncertų ir parodų salė, šiek tiek – atnaujinsime ekspoziciją, kuri yra Daugiakultūrio centro antrame aukšte. Rugsėjo pabaigoje atidaryta nauja ekspozicija ,,Bendrapiliečiai, kurių netekome“. Pastatyti kompiuteriniai terminalai, atnaujintos schemos. Tie, kurie domisi žydų paveldu, holokaustu, apie tai galės išsamiau susipažinti ne tik Kėdainių krašto muziejuje esančiame terminale, bet ir Daugiakultūriame centre“, – sakė A. Pečiulytė.

Supažindins su gimtojo krašto istorija

Pats didžiausias projektas, kurį vykdo Kėdainių krašto muziejus ir Daugiakultūris centras ,,Pažinkime krašto istoriją kartu“. Projekto Kėdainiuose vykdytojos – Daugiakultūrio centro vedėja Audronė Pečiulytė ir muziejininkė Regina Adomaitienė. Tai yra Lietuvos muziejų asociacijos užsakytas projektas, kuriame dalyvauja 18 Lietuvos muziejų.

Muziejų asociacijas projektą „Muziejus–mokykla‒moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos valstybė.

,,Mūsų muziejus sukūrė edukacinę programą ,,Pažinkime krašto istoriją kartu“, kuri yra orientuota į mokinius tam, kad jie giliau pažintų Kėdainių krašto istoriją. Šios programos tikslas – aktyviosą pažintinės veiklos metu kuo daugiau mokinių sudominti gimtojo krašto istorija. Programa integruos kelis mokomuosius dalykus – istoriją, literatūrą, dailę, biologiją ir bus sudaryta iš dviejų dalių.

Projektas iš dviejų dalių

I-oje dalyje, kuri vyks edukacinėje klasėje Kėdainių krašto muziejuje, ,,Kėdainiai – M. Daukšos ir Č. Milošo žemė“ bus skaitoma M. Daukšos ir renesanso laikotarpio Lietuvos poetų kūryba ištraukos iš rašytojo M. Katkaus etnografinės apybraižos „Balanos gadynė“, Č. Milošo autobiografinio romano „Isos slėnis“ ir J. Paukštelio romano „Kaimynai“; analizuojami minėtų kūrinių motyvais sukurtų filmų fragmentai.

Mokiniai turės galimybę apsirengti istorinius kostiumus ir inscenizuoti pačių žymiausių Kėdainių krašto literatų kūrinių ištraukas. II-oje dalyje „Nevėžio slėnio paslaptys“, mokiniai mokomosios ekskursijos metu aplankys Sirutiškio dvaro rūmus ir parką – Č. Milošo senelių gimtinę, Kalnaberžę – P. Stolypino ir K. Binkio dvarą ir parką, Paberžę – 1863 metų sukilimo muziejų, Tėvo Stanislovo bažnytinių reikmenų muziejų, Krekenavą – Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, kurioje kunigavo Maironis, Pašilius – vienintelį Lietuvoje esantį stumbryną, Šventybrastį – 1863 metų sukilėlių slėnį, Šetenius – Nobelio premijos laureato Č. Milošo kultūros centrą, Apytalaukį – grafų Zabielų istorizmo stiliaus dvaro rūmus, Kėdainiuose – minaretą.

Ekskursijos metu mokiniai pildys užduočių sąsiuvinius, kuriuose – užduotys, reikalaujančios istorijos, literatūros, biologijos žinių. Taip bus įtvirtinamos gautos žinios, ugdomi praktiniai gebėjimai analizuoti ir daryti išvadas.

Projekto veiklos bus pradėtos įgyvendinti nuo 2012 metų spalio mėnesio ir tęsis iki 2014 metų gegužės. Muziejaus edukacinėje programoje dalyvaus 530 Kėdainių, visų rajono gimnazijų po vieną, dvi ar trys mokinių klasės ir viena mokinių klasė iš Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos.

,,Šiuo metu vyksta projekto parengiamieji darbai – sudarome sutartis su mokyklomis, pasirenkame mokinius, rengiami sąrašai, siuvami istoriniai kostiumai, yra išleisti leidiniai, sukurtos dėlionės, viskas, ko reikia vykdant šią programą. Bendra projekto vertė – apie 2 mln. litų, Kėdainių krašto muziejui skirta apie 50 tūkst. litų“, – sakė A. Pečiulytė.

Asta Raicevičienė

 

 

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: