Enciklopedijoje lietuvai.lt jau pusė milijono straipsnių

2012-11-26 | Skiltis: Kalbos kertelė

Tik šių metų pradžioje pradėtoje kurti elektroninėje „Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui“ (ELIP) jau pusė milijono straipsnių. Ši Enciklopedija – tai nekomercinė visuotinių žinių kaupykla lietuvių kalba, kuria nemokamai gali naudotis kiekvienas. Joje siekiama vienoje vietoje sujungti informaciją, skelbtą spausdintose ir virtualiose enciklopedijose, specializuotuose žinynuose, mokslo darbuose, žodynuose, bibliotekų ir muziejų saugyklose. Suvokiant, kad už lietuviško paveldo išsaugojimą ir žinių sklaidą pasaulyje atsakomybė tenka Lietuvai, Enciklopedijos medžiaga saugoma Lietuvoje esančiuose serveriuose.

Enciklopediją kurti pradėjo grupė lietuviškosios Vikipedijos autorių, siekdami vienoje vietoje sukaupti informaciją, kuri Vikipedijoje išbarstyta atskiruose satelitiniuose projektuose. Pavyzdžiui, pradėta kaupti ir tvarkyti smulkioji tautosaka: lietuvių liaudies dainos, padavimai, pasakos, patarlės, priežodžiai, posakiai, mįslės, minklės. Ši sritis iš karto imta plėtoti, taikant prasminį susaistymą (semantiką), kuri Vikipedijoje sunkiai pritaikoma – tautosakos sąrašai sudaromi automatiškai įvairiais požiūriais. Taip patogiau ir lengviau smulkiosios tautosakos pavyzdžiais iliustruoti kitus straipsnius, tokius, kaip Lietuvių kalbos žodyno žodžius. Atskirų žodyno žodžių aprašymai papildomi tų žodžių sinonimais, pilnesniais atskirų to žodžio reikšmių aprašymais, jie susiejami su kitais straipsniais.

Semantika taikoma ir aprašant šalių administracinius vienetus bei gyvenvietes. Todėl atsirado galimybė automatiškai sudaryti atskirose šalyse ar buvusiuose bei dabartiniuose administraciniuose vienetuose esančių ir ELIP aprašytų gyvenviečių sąrašus. Lietuvos bei Prūsijos gyvenviečių straipsniuose aprašoma gyvenvietė parodyta ir senuose topografiniuose žemėlapiuose.

Perkeliami straipsniai ir iš kitų, tų pačių autorių kurtų žinynų, pav., Gyvosios gamtos enciklopedijos, kurioje aprašyti žydintieji augalai, vandens gyvūnai ir paukščiai. Perkeliant straipsniai pertvarkomi, papildomi iliustracijomis iš anglų, vokiečių, prancūzų, rusų vikipedijų, susiejami su jomis. Sutarus su J.Kapočiaus autorinių teisių paveldėtojais perkeliama „Lietuvių enciklopedija“, dar žinoma kaip Bostono enciklopedija. Šiuo 37 tomų leidiniu, kurį turi reta Lietuvos biblioteka, galės naudotis tiek moksleiviai, tiek mokslininkai.

Be to, jeigu Vikipedijoje gali rašyti bet kas, o dėl to kenčia straipsnių kokybė bei patikimumas, ELIP rašyti ir redaguoti gali tik per savo elektroninį paštą registruoti dalyviai. Kuriant Enciklopediją kviečiami prisidėti muziejai, bibliotekos, mokyklos, tautosakininkai, kraštotyrininkai, mokslininkai.

 

 

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: