2013 - Tarmių metai

2013-01-09 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, priėmė nutarimą 2013-uosius paskelbti Tarmių metais. Šio nutarimo tikslas - stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą.

Etninės kultūros globos tarybos tarmių grupės pirmininkas, Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslinis darbuotojas, hab. dr. Kazimeiras Garšva teigia: „Mūsų gimtoji kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, o jos tarmės, patarmės, šnektos – labai svarbi tautos kultūros paveldo dalis, kurį Lietuva turi atskleisti pasauliui ir Europos Sąjungos daugiakultūrinei visuomenei. Tarmių amžius – apie 1000 metų, todėl jos yra svarbus šaltinis tautos ir ypač kalbos istorijai.

Išlaikant lietuvių kalbos tarmių gyvąją tradiciją Tarmių metų programoje numatyti tarmiškos kūrybos koncertai, paminėjimai, tyrimai, jų sklaida, mokinių, studentų konkursai, vakarai…

Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė mano, kad nė vienoje Europos valstybėje tokioje nedidelėje teritorijoje nėra tiek tarmių ir šnektų kaip Lietuvoje. Ji tvirtino, kad tarmės padeda geriau išreikšti žmogaus savastį, todėl yra vertingos ir saugotinos.

Kalbėkime tarmiškai. Tai kiekvieno mūsų garbės reikalas. Didžiuokimės savo tarmėmis ir kalbėkime bei mokykimės rašyti tarmiškai.

Vstt.lt

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: