Kėdainių rajonui – daugiau kaip 8 mln. litų. Sugebėsite praturtėti?

2013-01-10 | Skiltis: Tema

Per artimiausius kelerius metus Kėdainių rajonui bus skirti 8 mln. 406 tūkst. litų. Šie pinigai įkris iš dosnios Europos Sąjungos (ES) piniginės, kurią numatoma praverti pagal programą LEADER Vietos veiklos grupės numatytos strategijos įgyvendinimo kryptims. Ar Kėdainių rajono bendruomenės pasiruošusios įsisavinti tokias investicijas?

Jau priims paraiškas

Artimiausias kvietimas kaimo bendruomenėms teikti paraiškas numatomas nuo sausio 10 iki kovo 8 dienos. Pastarojo ketvirto kvietimo paraiškoms skirta 2 ml. 703 tūkst. 317,73 litų – likutinių lėšų iš ES pagal LEADER programą.

,,Ar teikiant paraiškas ketvirtuoju kvietimu bus panaudotos visos skiriamos lėšos, sunku prognozuoti, tačiau jau šiandien aišku, jog paraiškas ketina teikti dešimt kaimo bendruomenių“, – teigė Kėdainių vietos veiklos grupės (VVG) projektų vadovė Aušra Vaidotienė.

Praturtėjo ir pernai

Nors metų pradžia Kėdainių rajono kaimo bendruomenėms bus daug žadanti, tačiau dosni buvo ir praėjusių metų pabaiga. Lapkričio 28 d. įvykusiame Kėdainių vietos veiklos grupės valdybos vietos projektų atrankos posėdyje apsvarstyta ir patvirtinta 19 kaimo bendruomenių paraiškų. Gruodžio 21 d. sulaukta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus Sauliaus Silicko įsakymo, kuriame jis patvirtino Kėdainių VVG sprendimą dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo. Iš viso projektams finansuoti skirta beveik 2,4 mln. litų.

Kaip pasakojo A. Vaidotienė, prieš tai kiekvienoje seniūnijoje susirinkę bendruomenių atstovai apsvarstė, kam tas paramos lėšas skirti, numatė, kad viena bendruomenė ar pareiškėjas gali įgyvendinti ne tik vieną, bet du ir tris projektus. Daugiausia lėšų skirta viešų erdvių sutvarkymui, pastatų remontui, verslumo ugdymui, teminių kaimų kūrimui.

Pirmuoju kvietimu paraiškas pateikė ir finansavimą gavo 25 Kėdainių rajono kaimų bendruomenės. Beveik visuose projektuose Kėdainių rajono savivaldybė prisidėjo įnašu – piniginėmis lėšomis ar nekilnojamojo turto verte.

Nori gražinti savo vietovę

Paprašyta apibendrinti kaimo bendruomenių teiktus projektus ir įvardinti, kam daugiausiai bendruomenės numatė skirti paramos lėšų, Kėdainių VVG projektų vadovė atsakė negalinti išskirti, kuri paraiška geresnė, kuri prastesnė.

Pasak jos, visi pareiškėjai yra stiprūs, nes jie patys mokėsi kaip teikti paraiškas, kaip viską pildyti, generavo idėjas. Buvo tokių pareiškėjų, kurie į Kėdainių VVG atėjo turėdami vieną idėją, tačiau pasirinko kitą.

,,Apibendrinant galima teigti, jog ir vieni, ir kiti pareiškėjai nori gražinti savo gyvenamąją vietovę“, – pastebėjo A.Vaidotienė.

Investuos į gerbūvį

Juodkaimių bendruomenės centras parengė projektą dėl Juodkaimių bendruomenės namų įkūrimo, jų pritaikymo bendruomenės ir gyventojų poreikiams bei plėtoti teminio kaimo veiklą. Medėkšių kaimo asociacija žada suremontuoti nedidelę atkarpėlę gatvės prie savo bendruomenės namų. Visuomeninė organizacija ,,Kalnaberžės bendruomenė“ pateikė projektą dėl vandentiekio įvedimo Kalnaberžės bendruomenės centrui. Visuomeninė organizacija ,,Petkūnų bendruomenės centras“ paramą skirs Petkūnų bendruomenės centro patalpų remontui, o Kampų bendruomenės centras – sporto aikštelės ir poilsio zonos įrengimui Kampų kaime.

Visuomeninė organizacija ,,Truskavos bendruomenės centras“, vykdydamas socialinį projektą, įrengs jaunimo centrą bei teiks įvairias paslaugas įrengę kirpyklą bei pirtį. Okainių bendruomenės centras ketina įsirengti poilsio zoną šalia tvenkinio. Sirutiškiai, vykdydami socialinį projektą: ,,Visi kartu – galime daug“, gavę lėšų įsigys traktorių, padedantį tvarkyti viešąsias erdves, o Pilionių bendruomenė lėšas skirs savo bendruomenės namų įrengimui bei pritaikymui gyventojų poreikiams.

Padės bendruomenės žmonėms

Du projektus vykdo surviliškiečiai, ketinantys Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus nenaudojamas patalpas pritaikyti Surviliškio bendruomenės poreikiams bei įrengti Surviliškio kultūrinę ir poilsio zoną. Socialinį projektą ,,Gėrio spindulys“ vykdys Josvainių moterų klubas ,,Aušra“, o Josvainių bendruomenės centras nori atnaujinti Josvainių miestelyje istorinę vertęs turinčią aikštelę.

Pagiriečiai remontuos varpinę ir ją pritaikys bendruomenės poreikiams. Labūnaviškiai ketina įsirengti teminį kaimą ,,Labūnavos duonos kelias“, miegėniškiai – bendruomenės patalpas. Ažytėnų bendruomenės centras vykdydamas socialinį projektą ,,Meno ir kūrybos skrynelė“ žada įsteigti siuvyklą bei teikti įvairias siuvimo paslaugas.

Šėtos kultūros centras žada susiremontuoti Šėtos kultūros centro salę, kuri galėtų būti geresnė. Maksimalią sumą lėšų – po 250 tūkstančių litų – nutarta skirti dviem biudžetinių įstaigų parengtiems projektams. Šėtos gimnazija nori sutvarkyti viešąsias erdves, jas pritaikant sporto bei poilsio reikmėms, o Šėtos kultūros centras planuoja praturtinti atnaujinamą centro salę.

Kaip reglamentuoja taisyklės, šias lėšas būtina įsisavinti per dvejus metus. Trečiame paraiškų teikimo etape, nebuvo gauta nė vienos paraiškos, be to, paraiškų teikimas buvo sustabdytas, nes keitėsi paraiškų administravimo taisyklės, kuriose bus palengvintos – paraiškų vertinimas vyko vietoje, jų vertinimas truko ne ilgiau kaip 40 dienų, paramos sutartį pasirašė ne trys, bet dvi šalys.

Asta Raicevičienė

Kėdainių garsas

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: