Aviacija susidomėjo vaidindamas spektaklyje

2013-04-12 | Skiltis: Krašto žmonės

Šiemet trisdešimtus gyvavimo metus skaičiuojanti Kėdainiuose veikianti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla yra vienintelė valstybinė ugdymo įstaiga šalyje, teikianti vaikams galimybę įgyti skraidymo aparatų pilotavimo patirtį bei aviacijos teorijos pradmenis.

Mokyklos veikla padeda vaikams atskleisti individualias kūrybines galias ir gebėjimus, tenkinti prigimtinius saviraiškos poreikius, orientuoja ateities profesinei veiklai. Mokyklai nuo įsikūrimo pradžios tebevadovauja Juozas Rimkevičius, kuris sutiko papasakoti apie savo kelią į aviaciją bei 30 metų gyvuojančią mokyklą.

Lemtingas pasirinkimas

,,Kad aviacija gali būti įdomus užsiėmimas, į galvą dingtelėjo gal 15 ar 16 metų. Mano klasės auklėtojas, matematikos mokytojas F. Sviderskas, kuris turėjo polinkį į režisūrą, keletą metų tuometinėje Dotnuvos mokykloje statė pjeses. Pirmoji pjesė buvo K. Binkio ,,Atžalynas“. Aš vaidinau Jasių Šiaučiuką, kuris buvo neturtingų tėvų vaikas, bet labai gabus ir domėjosi aviacija. Gal šis vaidmuo ir lėmė mano tolesnį pasirinkimą ir meilę aviacijai“, – šyptelna Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos direktorius J. Rimkevičius, tęsdamas, jog su aviacija susidurdavęs kasdien – gyvendamas kaime matydavo kaip lėktuvai barsto trąšas. Tuomet dar nesuprato, kas įdomiau – ar traktorius, ar lėktuvas, viskas atrodė taip paprasta.

,,Gal tuomet kaip naujovė buvo įdomesnė elektronika. Tačiau, vis dėlto, mano herojaus Jasiaus susidomėjimas aviacija, tokį patį susidomėjimą pažadino ir manyje“, – kaip šiandien prisimena pašnekovas.

Baigęs vidurinę mokyklą J. Rimkevičius įstojo į Kauno aviacijos klubą, pradėjo mokytis skraidyti pilotažiniais lėktuvais, bet jam nepabaigus mokslų buvo pakviestas atlikti karinę tarnybą. Pateko jis į Vyborgo mechanikų aviacijos mokyklą, kurioje porą metų dėstė ir mokė jaunesnius ir tapo profesionaliu mechaniku. Grįžęs po tarnybos, įsidarbino Panevėžio aeroklube, kur dirbo lėktuvų mechaniku, vėliau, instruktoriumi. Pats J. Rimkevičus prisipažįsta, jog gyvenime sklandyti jam teko mažai – tik apie 100 valandų, užtat pilotuojant lėktuvą, jo patirtis – 2 300 valandų.

,,Būti tikru pilotu neturėjau išsilavinimo, o mano laikais norint tokiu būti, reikėjo baigti lakūnų mokyklą. Tačiau nesigailiu šio kelio, kurį aš pasirinkau, nors jis yra lengvesnis, prieinamas, suprantamas, netoli namų“, – pasako jis.

Tapo aviacijos mokyklos direktoriumi

Besidarbuojant Panevėžio aeroklube, J. Rimkevičiui taip patiko tuo užsiiminėti, kad tą veiklą jis panoro perkelti į Kėdainius. 1983 metais rugpjūčio 31 d. rajono valdžios iniciatyva buvo įteiktas prašymas atitinkamoms institucijoms leisti Kėdainiuose įsteigti jaunųjų aviatorių būrelį prie Panevėžio aviacijos techninio sporto klubo. Prašyme buvo nurodyta, kad rajonas suteiks žemės sklypą, juridiškai leis tai daryti. Spalio 19 d. buvo sulauktas atsakymas, kaip sutikimas, todėl ši data laikoma aviacijos mokyklos gimimo diena. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas J. Rimkevičius.

1992 metais jaunųjų aviatorių mokykla reorganizuota į Kėdainių vaikų aviacijos mokyklą. Visas steigėjo funkcijas perėmė Kėdainių rajono savivaldybė, tuo metu veikė dvi eskadrilės. 1993 metais mokyklai buvo suteiktas žymaus sklandytuvų konstruktoriaus ir jaunimo sklandymo propaguotojo Broniaus Oškinio vardas. 1994 metais mokykla reorganizuota iš rajoninės į respublikinę papildomo ugdymo įstaigą. Steigėjo funkcijas perėmė LR Švietimo ir mokslo ministerija. Tuo metu visoje šalyje veikė 12 eskadrilių. Dėl sunkmečio 2010 metais jų sumažėjo iki 8.

,,Nors formaliai buvo kitaip – pirmiausia kreipiausi į tuometinę valdžią, į Danielių Matuką, kuris buvo tuometinis vykdomojo komiteto pirmininkas, o jis liepė ieškoti rėmėjų, o suradus rėmėjus, leido steigti mokyklą ir taip prasidėjo darbas. Svarbiausia, mokyklai reikėjo ieškoti vietos – tai buvo Kaplių profesinė mokykla, kuri priėmė mus, nupirko porą sklandytuvų, dar vieną nupirko tuometinė Chemijos gamykla. Sklandytuvai buvo gaminami aviacijos gamykloje Prienuose. Ne aš vienas įkūriau, tai darė daugybė žmonių“, – kukliai apie savo indėlį steigiant aviacijos mokyklą kalbėjo direktorius, pažymėjęs, kad kur besikreipdavo, geranoriškai gaudavo pagalbos.

Aštuoniuose padaliniuose – per 100 vaikų

Sudaromos norinčiųjų lankyti aviacijos mokyklą vaikų grupės nuo 9 iki 15 metų. Mokyklos administracija ir metodinis, techninis, ūkinis centras yra Kėdainiuose, o aštuoni ugdymo padaliniai, vaikų aviacijos eskadrilės, išsidėstę šalies teritorijoje. Kėdainiuose esančią aviacijos mokyklą lanko apie 10–20 vaikų. Kiekviename padalinyje yra po vieną vaikų skraidymo instruktorių – iš viso 8, kurių vienas daugiausia turi 20 vaikų. Iki sunkmečio vaikų skaičius buvo išaugęs iki 210, tuomet dirbo 12 instruktorių, o vėliau, mažinant etatus, telikus 8 instruktoriams, sumažėjo ir vaikų. Todėl šiandien aštuoniuose padaliniuose vaikų skaičius siekia 115. Neseniai atsirado ir devintas padalinys, įsikūręs Telšiuose.

Jaunaisiais pilotais tapo 600 jaunuolių

Kėdainiuose su jaunaisiais aviatoriais dirba vienas instruktorius – Arūnas Vaičiulis, kuris atvažiuoja iš Kelmės. Pradėję lankyti aviacijos mokyklą nuo 9 metų, įveikę tris mokymo programos pakopas – pažinimo, mokymo ir lavinimo, vaikai išmoksta pilotuoti sklandytuvą 2 metrų aukštyje, o vasarą išlaikę egzaminą, gauna jaunojo piloto licenziją. Ne visi sklandymo įgūdžius lavina toliau, o nusprendę mokyklą lankyti dar trejetą metų ir sulaukę 15-kos, atvyksta į Kėdainius ir išlaiko teorinius baigiamuosius egzaminus, gauna mokyklos baigimo pažymėjimą, patvirtintą Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.

Iš viso nuo mokyklos įsikūrimo jaunaisiais pilotais tapo beveik 600 jaunuolių. Direktorius vardino nemažai buvusių mokinių pavardžių, kurie dar baigę atitinkamus mokslus, savo gyvenimą susiejo su aviacija – tapo lainerių pilotais, aviacijos klubuose – inžinieriais, aviakompanijose, aviacijos administracijos specialistais, dirba karo aviacijoje, pilotuoja boingus.

Vienas iš kėdainiškių – Šarūnas Saja, baigęs VGTU A. Gustaičio aviacijos institutą, įgijo inžinerinio pilotavimo specialybę, šiuo metu ruošiasi būti pilotu, nors Lietuvoje pagal šią specialybę sunku susirasti darbą.

Aviatoriaus kelią pasirinko ir J. Rimkevičiaus sūnus Andrius, baigęs šią mokyklą, po to, baigė Panevėžio aeroklubo sklandymo grupę, studijuodamas KTU įgijo aviacijos inžinerijos specialybę, tapo pilotu mėgėju, o šiuo metu užsiima buksiravimu – tikrų sklandytuvų išvilkimu į orą per varžybas ar treniruočių metu, Kėdainių Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykloje dirba vyr. konstruktoriumi.

Lankėsi Švietimo ir mokslo viceministrė

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklai išlaikyti Švietimo ir mokslo ministerija šiemet skyrė 600 tūkst. litų. Geriausiais metais buvo skirta 700 tūkst. litų, o sunkmečiu – 540 tūkst. litų. Kovo pabaigoje mokykloje viešėjusi Švietimo ir mokslo viceministrė Edita Tamošiūnaitė sake švietimo sistemoje matanti neformaliojo ugdymo problemų ir pasirengusi jas spręsti.

Paprašytas įvardinti problemas, su kuriomis susiduria mokykla, aviacijos mokyklos direktorius užsiminė, jog per beveik 30 metų rimtų investicijų mokykloje nebuvo – visuomet egzistavo išgyvenimo klausimas.

,,Viskas remiasi į infrastruktūrą. Jeigu vaikas ateina į mokyklą, kurioje seniai nedarytas remontas ir joje šalta, koks gali būti mokslas. Neteisingai galvojama, kad pedagogams reikia kelti kvalifikacijas – jos mūsų pedagogams pakanka – svarbu turėti priemonių. Aerodrome šiuo metu baigiamas statyti nedidelis pastatas, kuriame būtų įrengta jauki mokymo klasė. Visus tuos dešimtmečius buvo naudojamas tik vagonėlis. Statome savo rankomis – rėmėjų pinigais“, – teigė direktorius, geru žodžiu paminėjęs ilgamečius rėmėjus – UAB ,,Laumetris“ , AB ,,Lifosa“, niekada neatsakantį suteikti paramą Technikos direktorių Rimantą Proscevičių.

Asta Raicevičienė

Kėdainių garsas

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: