Egzaminų sesija prasidėjo: Kėdainių rajone 155 abiturientais mažiau

2013-04-12 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Lietuvoje jau prasidėjo abiturientų egzaminų sesija lietuvių ir anglų kalbos įskaitomis. Šiemet Kėdainių rajone egzaminų maratoną laikys pusantro šimto mažiau abiturientų nei praėjusiais metais. Svarbu ir tai, kad šiųmetinė sesija pasižymės ir keliomis, iki šiol netaikytomis, naujovėmis.

Privalomi du egzaminai

Norint gauti brandos atestatą, privaloma išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Mokiniai rinkosi dešimties dalykų valstybinius ir keturių dalykų mokyklinius brandos egzaminus. Iš viso buvo galima rinktis laikyti ne daugiau kaip šešis egzaminus.

„Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų kandidatai, kurie rinkosi laikyti šešis egzaminus, yra keturi. 31 vienas kandidatas rinkosi laikyti penkis egzaminus“, – sake Skinutė Jankevičienė, Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

Pagrindinė egzaminų sesija prasidės gegužės 18 dieną muzikologijos egzaminu, baigsis – birželio 18 dieną informacinių technologijų egzaminu. Pakartotinę sesiją numatoma vykdyti nuo birželio 20 dienos iki liepos 5 dienos.

Laikys ženkliai mažiau nei pernai metais

Pasak S. Jankevičienės, šiais metais prašymus laikyti brandos egzaminus Kėdainių rajono savivaldybėje pateikė 591 kandidatas. Iš jų – 495 gimnazistai bei 136 Profesinio rengimo centro mokiniai. Tai – net 155 abiturientais mažiau nei praėjusiais metais. Visoje Lietuvoje baigiamuosius brandos egzaminus laikyti pasirinko beveik 40 tūkst. mokinių.

„Kėdainių rajone vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 3 egzaminus“, – informavo pašnekovė. Be to, šiais metais egzaminų sesijoje dalyvaus vienas buvęs mokinys bei 10 eksternų – taip pat ženkliai mažiau nei praėjusiais metais. Anot S. Jankevičienės, šiųmetiniai abiturientų egzaminų pasirinkimai iš esmės tokie pat kaip ir ankstesniais metais. Be visuotinai privalomo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, populiarumo nepraranda valstybinis anglų kalbos egzaminas. Jį pasirinko 220 kandidatų. Išlieka populiarūs ir valstybinis matematikos (205 laikantieji), valstybinis istorijos (187 laikantieji) egzaminai.

Keičiasi vertinimo tvarka

Šiemet laikančiųjų brandos egzaminus laukia ir tam tikros naujovės, kurios, tikimasi, palengvins tiek mokinių ruošimąsi, tiek jų darbų vertinimą. Šiais metais numatoma keisti darbų vertinimo tvarką. Iki šiol mokinio brandos egzamino balas buvo gaunamas lyginant bendrą visų abiturientų lygį. Tačiau nuo šiol nuo norminio vertinimo bus pereinama prie kriterinio. Pagal jį, abiturientams pagal gautus egzaminų rezultatus bus nustatomas vienas iš trijų pasiekimų lygių: patenkinamas, pagrindinis arba aukštesnysis. Patenkinamas lygis bus pasiektas abiturientui surinkus 4–10 balų iš šimto. Naujoji vertinimo sistema jokios įtakos egzaminus laikysiantiems mokiniams ir vertinimo objektyvumui neturės.

Naujovės menu srities egzaminuose

„Pirmą kartą bus vykdomas visiems bendras lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir valstybinis brandos egzaminas. Pastarojo egzamino vertinimas vyks centralizuotai. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio egzamino, pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą, – informavo S. Jankevičienė. – Be to, įvedamas menų mokyklinis brandos egzaminas vietoje dailės ir muzikos mokyklinių brandos egzaminų. Bus egzaminuojamos 7 menų sritys: dailė, muzika, šokis, fotografija, filmų kūrimas, teatras, grafinis dizainas.“ Menų krypties brandos egzaminas bus vykdomas kaip procesas tam tikrą laikotarpį – nuo kovo 8 iki gegužės 29 dienos toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti.

Pasak S. Jankevičienės, naujovės galimai numatomos ir 2014 metų egzaminų sesijoje. Šalia laikomojo egzamino, numatoma kaip alternatyvą mokiniui leisti pasirinkti ir brandos darbą. Jis gales rinktis arba laikyti bet kokio dalyko teorinių žinių egzaminą, arba rengti brandos darbą.

Vaida Masilionytė

Kėdainių garsas

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: