Tarybai bus siūloma ambulatorijas jungti prie Pirminės sveikatos priežiūros centro

2013-06-25 | Skiltis: Visuomenė

Savaitės pabaiga buvo sunki savivaldybėje sudarytai darbo grupei, kuri sprendė Pirminės sveikatos priežiūros centro bei kitų sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos ir paslaugų kokybės gerinimo klausimus. Birželio 21 d. darbo grupės pasitarime nuspręsta, kad ambulatorijos kaip atskiras savarankiškas juridinis vienetas likti negali. Nutarta siūlyti rajono savivaldybės tarybai reorganizuoti Kėdainių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ambulatorijas) prijungimo būdu prie VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro.

 Rajono mero pavaduotojos Nijolės Naujokienės vadovaujama grupė, kurią sudaro Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė savivaldybės gydytoja Ramunė Kabošienė, Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas Marius Stasiukonis, Pelėdnagių seniūnijos seniūnas Valentinas Tamulis, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė-vyriausioji gydytoja Audronė Rimkevičienė, VšĮ Lančiūnavos ambulatorijos vyr. gydytoja-direktorė Jolanta Lukošienė, išsakė pertvarkos argumentus bei motyvus, galutinai suderino iškilusius klausimus ir vienbalsiai nutarė siūlyti tarybai visas ambulatorijas bei medicinos punktus jungti prie Pirminės sveikatos priežiūros centro. Šio įstaigų reorganizavimo prijungimo būdu prie PSPC tikslas – efektyvus žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių panaudojimas, paslaugų kokybės gerinimas optimizuojant valdymą.

Dalyvavusios grupės pasitarime Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narės Jūratė Judickienė ir Onutė Šulcienė taip pat pritarė šiam siūlymui.

 Reorganizacija reikalinga, nes blogėja rajono demografinė situacija, mažėja prisirašiusiųjų prie ambulatorijų apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų skaičius, didelė pajamų dalis išleidžiama valdymo bei administravimo išlaidoms, tad, norint išlaikyti visas ambulatorijas bei medicinos punktus, pirmiausia reikia optimizuoti ambulatorijų administraciją – direktorių, buhalterių etatus. Funkcijos bus jungiamos į vieną vienetą, t. y. ūkinė veikla iš esmės centralizuojama, pvz., bus bendrai vykdomi viešieji pirkimai.

 „Visi kartu mes išgyvensime”, - sakė PSPC direktorė A. Rimkevičienė, - nors sveikatos centras šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus″

 Atlikus įstaigų reorganizavimą prijungimo būdu prie PSPC, sumažės valdymo, administracinės išlaidos, o lėšų daugiau liks paslaugų kokybei gerinti (pvz., įrangai atnaujinti), atsiras galimybė gerinti paslaugų prieinamumą gyventojams, racionaliai panaudojant žmogiškuosius išteklius. Šiuo metu yra taip, kad tas pats žmogus atlieka ir šeimos gydytojo darbą, ir eina įstaigos direktoriaus pareigas. Kai bus vadovaujama iš vieno centro, t. y. PSPC, daugiau laiko ir dėmesio ambulatorijų šeimos gydytojai galės skirti pacientams. Šeimos gydytojas dirbs pagrindinį darbą, nuo jo pečių bus nuimta administracinė našta, išsispręs iškylantys nesklandumai dėl atostogų suteikimo, pavadavimo ligos atveju.

 Po pietų buvo surengtas darbo grupės susitikimas su ambulatorijų vadovais − su direktoriais buvo kalbėtasi apie pokyčius reorganizuojant sveikatos priežiūros įstaigas.

 Ši grupės išvada yra rekomendacinio pobūdžio. Parengtas tarybos sprendimo projektas bus teikiamas tvirtinti tarybai per posėdį, kuris vyks liepos 5 dieną.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: