Dėmesio! Kūrendami atliekas nuodijamės

2013-10-15 | Skiltis: Krašto naujienos

Spalio 11 d. viršyta KD10 paros ribinė vertė. Per artimiausias dvi paras meteorologinė situacija šalyje nekis, todėl išliks didelė KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.

Atšalus orams prasidėjo šildymo sezonas – iš nuosavų namų kaminų ėmė virsti dūmai. Nurimus vėjui ir atvėsus oro temperatūrai, ėmė tvyroti smogas. Tada teršalai neišsisklaido, kaupiasi žemai – kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų koncentracija šaltuoju metų laiku padidėja nuo 2 iki 4 kartų.

Kadangi individualių namų kaminai nėra aukšti, o degimo temperatūra buityje naudojamuose šildymo katiluose nėra didelė, minėtos atliekos juose nevisiškai sudega – kartu su dūmais išmetamos į aplinką ir pasklinda netoliese.

Užterštame ore yra labai pavojingų junginių: anglies monoksido, azoto dioksido, sieros dioksido, smulkiųjų kietųjų dalelių, ozono, benzeno, švino, kurie sukelia kvėpavimo takų, plaučių, vėžines ligas. Šios medžiagos ypač pavojingos vaikams, pagyvenusiems žmonėms bei sergantiems bronchine astma, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ligomis.

Yra įrodyta, kad kelios dešimtys šeimų, deginančių įvairias atliekas namuose, orą dioksinais užteršia labiau nei dešimtis tūkstančių gyventojų aptarnaujanti specialiai įrengta šiukšlių deginimo krosnis, kurioje palaikoma net 1000-1500 ºC temperatūra. Iš aplinkos nuodingos medžiagos su maistu, per orą ar vandenį patenka į žmogaus organizmą.

Buitinėse krosnyse draudžiama deginti plastikinius maišelius ir kitą tarą, užterštas pakuotes, rūbus, batus, užterštą medieną ir makulatūrą, nebereikalingus tapetus, kilimus, baldus, gumines ir kitas atliekas.

Pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodeksą už šių reikalavimų nepaisymą numatytos baudos.

Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Agnė Širkienė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: