Spalio mėnesio komunaliniai mokesčiai

2013-11-08 | Skiltis: Krašto naujienos

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu.

Gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo išlaidos mieste – 0,10 Lt, kitose gyvenamosiose vietovėse – 0,05 Lt už 1 kv. m naudingojo ploto per mėnesį.

Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.

Bendrosios nuosavybės administravimo išlaidos – 0,23 Lt /kv. m b. n. pl.

Šalto vandens tiekimas ir kanalizavimas:

1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, – 8,64 Lt/m3 (su PVM), iš jų: vandens tiekimas – 3,30 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 5,34 Lt/m3 (su PVM). Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 4,88 Lt (su PVM) butui per mėnesį.

2. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, - 7,80 Lt/m3 (su PVM), iš jų: vandens tiekimas – 2,99 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 4,82 Lt/m3 (su PVM). Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 18,62 Lt (su PVM) namui per mėnesį.

3. Individualių namų gyventojams – 7,85 Lt/m3 (su PVM), iš jų: vandens tiekimas – 3 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 4,85 Lt/m3 (su PVM). Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 3,45 Lt (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį. Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis – 24,70 Lt/m3 (su PVM).

Kai yra visi patogumai, bet nėra vandens skaitiklių, šalto vandens sunaudojimas nustatomas iš vandens vienam gyventojui sunaudojimo normos (7 kub. m per mėnesį) atskaičiavus karšto vandens sunaudojimą (92 litrai gyventojui per parą, kai bute yra vonia, ir 75 litrai, kai vonios nėra). Kai nėra vandens skaitiklio ir centralizuoto karšto vandens tiekimo, vienas gyventojas už šaltą vandenį moka priklausomai nuo bute esančių patogumų.

Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 500 m3 per kalendorinius metus, – 2,71 Lt (su PVM) už 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 1,95 Lt (su PVM) per mėn. Suvartojantiems nuo 500 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 2,09 Lt (su PVM) už 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 13,81 Lt (su PVM) per mėn. Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 2,08 Lt (su PVM) už 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 13,81 Lt (su PVM) per mėn.

Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš Panevėžio šilumos tinklams priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas: (šilumos energijos vienos kwh kaina – 22,04 ct (su PVM); (karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 20,02 Lt/m3 (su PVM); (atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 3,33 Lt (su PVM) butui per mėnesį).

Elektros energija:

Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:

1.1 gyventojams – 0,501 Lt (su PVM) už 1 kWh;

1.2. gyventojams, naudojantiems elektros virykles, – 0,487 Lt (su PVM) už 1 kWh;

1.3. gyventojams, sunaudojantiems per metus 12000 kWh ir daugiau, – 0,467 Lt (su PVM) už 1 kWh.

Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:

2.1. dieninis – 0,541 Lt (su PVM) už 1 kWh,

2.2. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,41 Lt (su PVM) už 1 kWh;

2.3. dieninis tarifas gyventojams, naudojantiems elektrines virykles, – 0,525 Lt (su PVM) už 1 kWh;

2.4. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, naudojantiems elektros virykles – 0,40 Lt (su PVM) už 1 kWh;

2.5. dieninis tarifas gyventojams, sunaudojantiems per metus 12 000 kWh ir daugiau, – 0,503 Lt (su PVM) už 1 kWh;

2.6. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, sunaudojantiems per metus 12 000 kWh ir daugiau – 0,388 Lt (su PVM) už 1 kWh.

Lifto mokestis 1 gyventojui nustatomas lifto eksploatavimo išlaidas dalinant iš gyventojų, besinaudojančiu liftu, skaičiaus.

dėl šalto vandens – 55 868;

dėl šiluminės energijos tiekimo ir karšto vandens – 52 430;

dėl gamtinių dujų – bendruoju informacijos telefonu 1894 arba internete www.dujos.lt,

dėl elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802 arba internete www.lesto.lt,

dėl kitų mokesčių kreiptis į UAB „Kėdainių butai“ buhalteriją – 61 635.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: