Prieš didžiąsias šventes − didžiausia Angelų paroda

2012-12-21 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Gruodžio 14 d. Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje atidaryta tarptautinė kalėdinė paroda „Angelai“. Parodoje eksponuojami 87 įvairių technikų ir skirtingų stilių kūriniai. Savo darbus pristato 52 menininkai iš 12 šalių Visą šventinį laikotarpį − iki pat vasario 2 dienos paroda teiks daug džiaugsmo, grožio ir šiltų jausmų galerijos lankytojams.

Paskelbti Kalėdinio atviruko rezultatai

Po keleto metų pertraukos šių metų pabaigoje muziejus-galerija vėl buvo paskelbusi kalėdinio atviruko konkursą. Kviesti visų Kėdainių mokyklų moksleiviai dalyvauti šiame konkurse ir atnešti savo sukurtus atvirukus į galeriją. Iš daugybės atvirukų buvo sudėtinga atrinkti tik keletą pačių gražiausių. Iš viso sulaukta beveik 90-ies kalėdinių atvirukų. Visų atvirukų paroda veikia muziejaus fojė. Pirmąją vietą pelnė iš priklijuotų spalvotų smėlio smiltelių pagamintas kalėdinis atvirukas, kurio autorė Dailės mokyklos mokinė trylikametė Julija Chomenko. Jos atvirukas buvo išspausdintas ir Kalėdų proga išsiųstas muziejaus draugams, nariams bei rėmėjams. Kalėdinio atviruko konkurso laureatė Julija ir jos mokytoja Vida Burbulienė apdovanotos padėkos raštais, kuriuos įteikė rajono meras Rimantas Diliūnas.

Padėkos raštais apdovanoti ir kiti moksleiviai, kurių darbai buvo išskirtiniai. Padėkos įteiktos ir mokytojams, kurie aktyviai dalyvavo šiame konkurse. Rūta Kačegavičiūtei padėka skirta už originalumą, Modestai Nekrašiūtei − už kruopštumą, Bernadetai Lukošiūtei − už aktyvumą.

Originaliausio atviruko, kuris panašus į išsilankstančią dovanų dėžutę, kurios viduje surašyti linkėjimai, autorė Rūta, „Atžalyno“ gimnazijos abiturientė, sakė, jog šio atviruko idėją radusi internete, tiesiog ją pritaikė šiam konkursui. Rūta sako suprantanti, jog šio atviruko į voką neįdėsi ir neišsiųsi, tačiau jis atstos ir kalėdinę dovanėlę, kurių ji pagaminusi ne vieną ir žada padovanoti net nepažįstamiems, bet vienišiems žmonėms.

Idėja kilo prieš trejus metus

Muziejaus galerijos direktorė Dalia Minkevičienė-Jazdauskienė atskleidė, jog mintis surengti didžiausią įvairiausių angelų parodą dar 2009 m. kilo muziejaus įkūrėjai Janinai Monkutei-Marks (1923– 2010) dar gyvai esant. Po ilgų metų darbo ir užmezgus tarptautinius ryšius, paroda išsiplėtė.

Menininkai buvo kviečiami pristatyti neribotomis išraiškos priemonėmis sukurtus darbus angelų tematika. Akcentuota kūrinio kokybės ir konceptualaus požiūrio į temą svarba. Vertinimo komisija sulaukusi itin daug darbų, atrinko 52 menininkų, iš jų 33 iš Lietuvos, bei 19-a − iš užsienio, kurie pristato 87 kūrinius. Iš viso parodoje dalyvauja kūrėjai iš dvylikos šalių: Anglijos, Estijos, Italijos, Japonijos, JAV, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos, Šveicarijos.

Parodos lankytojams pristatomas platus įvairiomis technikomis atliktų dailės darbų spektras. Eksponuojami tekstilės, keramikos, tapybos kūriniai, taip pat yra mišrių ir autorinių technikų darbų, instaliacijų bei autorinių lėlių. Angelų tema suvienijo skirtingų amžiaus grupių menininkus, tad ekspozicijoje galima pamatyti vyresniosios ir jaunesniosios kartos kūrybos vaisius. Kai kurie darbai atlikti anksčiau, o kiti išskirtinai šiai parodai. Kiekvienas menininkas skirtingai interpretuoja parodos temą. Kartais panašūs, bet dažniau skirtingi autorių požiūriai ir angelų įsivaizdavimas atsispindi jų kūriniuose.

Angelai – šalia mūsų

Kaip teigė muziejaus kuratorė Asta Fedaravičūtė -Jasiūnė, angelų tema seniai neduoda ramybės teologams, dailininkams, rašytojams ir visiems besidomintiems ir jaučiantiems, kad dvasinis pasaulis yra visai šalia mūsų, kad kažkokia jėga mus globoja, pakužda teisingus sprendimus, kovoja kartu su mumis mūsų kovas, stiprina, kai būname silpni, ir džiaugiasi kartu.

Kalėdos – nuostabus metas, apgaubtas paslaptingos nuotaikos, nuoširdžios meilės, geranoriško dėmesio artimiems žmonėms, padėkos žodžių ir šilto šeimyninio jausmo. Sakoma, kad Kalėdų naktį apsilanko balti gražūs angelai, kurie apsaugo mus kiekvieną dieną. Tai bekūnės, nemirtingos dvasinės būtybės, kurios gali įgauti žmogišką pavidalą, ateiti į žmonių pasaulį ir jame veikti.

Angelai panašūs į žmones

Parodos atidaryme dalyvavo beveik pusė lietuvių menininkų, kurių darbai eksponuojami šioje parodoje.

Dailininkė Audronė Rudienė iš Kėdainių dalyvaudama parodoje sakė jaučianti didelę atsakomybę ir jaudulį. ,,Tas mažas žmogus tikrai egzistuoja, jis dabar trejų su puse metų, o kai jį tapiau, jis buvo pusantrų metukų. Tai mano sūnaus dukrytė Luka, kuri yra visos šeimos angelas. O kitą darbą sukūriau daugiau stilizuotą ir dekoratyvų“, − sakė Audronė pridūrusi, kad kiekvienas savo angelą supranta ir vaizduoja individualiai.

Daiva Gutparakienė, pristačiusi ,,Nakties angelą“, sakė šį angelą iš vilnos, badant adatėle, kūrusi daugiau nei tris mėnesius. Mintis būtent taip pavaizduoti angelą kilusi savaime ir buvo nešiota labai ilgai. Be šio angelo, ji sukūrusi dar ,,Dienos“ bei ,,Vasaros“ angelus.

Giedrė Seniūniene, buvusi kėdainietė, atvykusi iš Kauno, sakė, jog niekas vizualiai nežino, kaip atrodo tas angelas, kiekvienas jį vaizduoja pagal savo supratimą. O jos įsivaizduojamas angelas yra vaikiškas.

Tekstilininkė Auksė Draugelienė iš Jonavos reljevine tekstilės technika sukūrusi ,,Angelo sparnus“, nenaudojo nei žirklių, nei siūlų. ,,Sparnai“ mums kiekvienam išauga, kai būna polėkis, būna gera nuotaika, tuomet atrodo, jog skrendi kaip ant sparnų. Aš manau, kad angelas sargas tuo metu mums padeda ir yra šalia. Žmonių sparnus atstoja mūsų rankos, kuriomis mes mojuojame, kai džiaugiamės ir apkabiname, kai norime apsaugoti savo artimą“, − savo kūrinio mintį atskleidė autorė.

Liucija Kudžmienė iš Kauno sukūrė ,,Motinystės angelą“, kadangi, kaip sakė ji, kiekviena mama savo vaikams yra angelas, o jos vaikai jai yra angeliukai, todėl ji angelus įkūnijusi žmogaus pavidalo lėlėse.

Saulius Dastikas, kilęs iš Kėdainių, sakė, jog šį muziejų laikantis reikšminga vieta, o jo darbas – didžiausio formato.

Dėkojo ir linkėjo gerų Naujųjų metų

Muziejaus direktorė D.Minkevičienė-Jazdauskienė pagarsino, jog šią parodą padėjo surengti šios parodos didysis mecenatas UAB ,,Indeel“ vadovas Vytautas Vilčiauskas. Atvykęs į parodą gerbiamas rėmėjas pasidžiaugė, galėdamas prisidėti prie meno ir kultūros puoselėjimo savo gimtajame mieste.

Rajono meras R. Diliūnas prisipažino į parodą atvykęs dvejopu jausmu − metai baigiasi, liūdna, kad atėjome į paskutinę parodą, nors kartu ir džiaugiamės dar viena paroda Kėdainiuose, tai yra dar viena švente, kurią mums dovanoja muziejus. ,,Dėkoju ne tik už šią parodą , bet visų vardu dėkoju ir už šiuos metus, už tuos gražius susitikimus čia, pabendravimą vienam su kitu. Tegu ir kiti metai jūsų muziejui būna gausūs lankytojų, linkiu energijos, sėkmės ir gerų bičiulių, o visiems susirinkusiems – smagių švenčių ir gerų Naujųjų Metų“, − sveikino ir linkėjo rajono meras.

Asta Raicevičienė

 

 

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: