Renginiai

Daugiakultūriame centre


2012 10 23, 16:00 val.
Pabaiga , Trukmė: 3 dienos ir 00:00 val.


Spalio 23 d. 17.30 val. susitikimas su M.K. Čiurlionio provaikaičiu, pianistu ROKU ZUBOVU. Koncerto ,,Romantinės scenos" programoje - L.van Beethoveno, F. Chopino, P. Vaskso, F. Granados kūriniai. Bilieto kaina - 10 Lt Spalio 26 d. 17 val. Amerikos kultūros rudens programa - Kamerinio ansamblio POETICA MUSICA (JAV) koncertas. Atlikėjai - ELEANOR VALKENBURG (sopranas), ROBIN KANI (fleita), REN FADER (gitara). Koncertas rengiamas kartu su JAV Ambasada Lietuvoje. Įėjimas nemokamas.

Krepšinio ruduo 12


2012 10 25, 15:00 val.
Pabaiga , Trukmė: nenurodyta
Kultūros centre


2012 10 25, 17:00 val.
Pabaiga , Trukmė: 10 dienos ir 00:00 val.


Spalio 25 d. 18 val. Dainininko ROMO DAMBRAUSKO koncertas. Bilieto kaina – 20 Lt Spalio 26 d. 10 val. Spektaklis vaikams „Trys paršiukai“ (Panevėžio teatras „Menas“) Bilieto kaina – 7 Lt, grupėms – 6 Lt Spalio 26 d. 17 val. Spektaklis „Žiema po stalu“ (Panevėžio teatras „Menas“) Bilieto kaina – 20 Lt, studentams ir senjorams – 16 Lt Spalio 28 d. 14–16 val. Meditacija pagal Sahadža joga Lapkričio 2 d. Evangelikų reformatų bažnyčioje 18 val. Vakaras mirusiems menininkams atminti Karl Jenkins REQUIEM atlieka Kėdainių kultūros centro kamerinis choras AVE, MUSICA (vadovas ir dirigentas Algirdas Viesulas) G. Gustytės eiles skaito Urtė Smulskytė ir Arnis Aleinikovas Lapkričio 4 d. Kėdainių kultūros centre 14 val. Garbaus amžiaus žmonių klubo RUDNĖLIS susirinkimas

Šv. Juozapo bažnyčioje


2012 11 01, 12:00 val.
Pabaiga , Trukmė: 24 dienos ir 00:00 val.


1 d. - yra Visų Šventųjų šventę. Šv. Mišios už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Nuo lapkričio 1 dienos iki lapkričio 10 dienos galima gauti visuotinius atlaidus tikinčiąjam, kuris aplanko kapus, pasimeldžia šv. Tėvo intencija ( sukalba "Tėve mūsų...", Tikiu Dievą Tėvą..." maldas) 2 d. - yra mirusiųjų minėjimo - VĖLINIŲ šventė. Šv. Mišios už mirusius bus aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. 3 d. - 16 val. šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius. 4 d. -12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę adelę Dirsytę, kad greičiau pasiektų palaimintųjų garbę. Melsimės už pašaukimus į dvasinį luomą ir žvakučių aukotojų intencijomis. 6 d. - 18 val. šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius. 7 d. - pirmąjį mėnesio trečiadienį 8 val. šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius, 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už šeimas šv. Juozapo garbei. 8 d. - 18 val. šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius. 9 d. - 18 val. šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius. 10 d. - 16 val. šv. Mišios busaukojamos už mirusiuosius. 11 d. - 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis. 16 d. - yra Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo - Aušros Vartų Motinos šventė. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18 d. - 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, šeimos ir jaunimo centrų darbuotojus, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis. 22 d. - yra muzikos ir visų chorų globėjos - šv. Cecilijos šventė. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 23 d. - yra negimusių kūdikių diena. 18 val. šv. Mišios bus aukojamos už negimusius kūdikius ir už šeimas, praradusias kūdikius. 25 d. - yra Visatos Valdovo - Kristaus Karaliaus iškilmė. 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją ir žvakučių aukotojų intencijomis.