Beveik pusei gyventojų teisinės informacijos ieškoti patogiausia internete

2010-06-18 | Skiltis: Žiniasklaida

Teisingumo ministerijos užsakymu atliktas Lietuvos gyventojų teisinių žinių įvertinimo tyrimas rodo, kad beveik pusei gyventojų patogiausiu šaltiniu teisinei informacijai gauti yra internetas.
Remiantis UAB „Rait“ atlikto tyrimo duomenimis, internetą, kaip patogiausią teisinės informacijos šaltinį įvardijo 46 proc. apklaustųjų. Patogiomis teisinės informacijos gavimo formomis taip pat įvardintos: mokama teisininko pagalba (42 proc.), giminės, draugai (33 proc.), TV (29 proc.), valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (28 proc.). Vos 17 proc. žmonių būtų patogu teisinės informacijos ieškoti specializuotuose leidiniuose, išgirsti ją per radiją (14 proc.), atėjus į bibliotekas (12 proc.) ar apsilankius specialiai rengiamuose seminaruose (8 proc.).

Tyrimas rodo, kad asmenys savo teisines žinias vertina geriau nei anksčiau (atliktame tyrime savo žinias pakankamomis įvardino 25 proc., o 2006-2008 m. tokių buvo 10 proc.). Vis dėlto, net penktadalis apklaustųjų teigė, kad teisinių žinių jie neturi, tačiau gilinti jas norėtų kas antras. Kaip pagrindinę kliūtį tai daryti daugiau kaip pusė respondentų (55 proc.) įvardino informacijos trūkumą. Daugiausia teisinės informacijos pasigendama sprendžiant su darbu ir nuosavybe susijusias problemas.
Paklausti, kur pirmiausia kreiptųsi, jei dabar reikėtų teisinės pagalbos ar konsultacijų teisiniais klausimais, 37 proc. apklaustų žmonių atsakė, jog pasinaudotų mokamomis teisininkų paslaugomis, 20 proc. įvardino draugus ir pažįstamus, 14 proc. naršytų internete ir beveik niekas šių žinių neieškotų specializuotuose leidiniuose (1 proc.) ar bibliotekose (0 proc.).
Atsižvelgiant į tai, kad daugumai žmonių teisinę informaciją gauti būtų patogiausia internetu, Teisingumo ministerija siekia plėsti tokios informacijos prieinamumą elektroninėje erdvėje.

Siekiant palengvinti jau galiojančių teisės aktų prieinamumą, parengtame Teisėkūros pagrindų įstatymo projekte numatoma, kad visus oficialius teisės aktus, jų aktualias redakcijas bei baigiamuosius teismo sprendimus asmuo galės greitai, patogiai ir nemokamai rasti elektroniniame Teisės aktų registre. Projekte įtvirtinta, kad šis registras taps ir oficialiu teisės aktų paskelbimo būdu. Šiuo metu visi teisės aktai yra skelbiami popieriniuose „Valstybės žinių“ leidiniuose. Tai nepatogu vartotojui.
Teisinę informaciją taip pat paprasčiau bus rasti ir ketinantiems dalyvauti teisiniuose procesuose. Šiuo metu rengiami pagrindinių procesinių dokumentų šablonai, kuriuos kiekvienas asmuo galės patogiai ir nemokamai rasti internete, pats savarankiškai juos užpildyti. Siekiant plačiau išnaudoti informacinių priemonių privalumus taip pat jau parengti teisės aktų projektai, numatantys elektronizuoti teismų darbą: įvesti e-bylą, leisti byloje dalyvaujantiems asmenims paprasčiau apsikeisti dokumentais ar informacija pasinaudojant informacinėmis technologijomis ir kt.

LR TM informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: