Juozas Vasiliauskas. Melo skraistę nubloškus…

2011-06-28 | Skiltis: Nuomonė

Išeities taškai :
1-2010 spalio mėnesį nigerietis išprievartavo merginą-moterį  Vilniuje ir buvo nuteistas.
2- Lietuvos piliečiai NE runkeliai –jie Buratinai.

Jei 1989 metų rugpjūčio 23 dieną Baltijos kelyje iš dangaus būtų atskridęs ir virš minios pradėjęs  lėtai-lėtai sklandyti  archangelas Gabrielius griausmingai  šaukdamas :  Lietuviai ir kitų tautybių krašto gyventojai  Po 20 metų jūsų sostinėje, O Po to ir kituose miestuose jūsų merginas ir moteris prievartaus nigeriečiai , Tautos Vadas būtų pabandęs jį iš lanko  nušauti ir pavadinęs  rusų agentu , nors visi aiškių aiškiausiai būtų matę: tai tikrai archangelas. Niekas juo nebūtų patikėjęs ,net jei Tautos Vado strėlė būtų  net nepakilusi nuo žemės paviršiaus ,O taip ir būtų buvę ,nes  žudyti Angelus draudžiama net Tautos Vadams. Jei dabar ,praėjus 20 su viršum metų ,būtų atlikta NEPRIKLAUSOMA ir BEŠALIŠKA apklausa ,kur būtų tik vienas klausimas : Jūs tikite ,kad Po 10 metų nigeriečiai – somaliečiai – zulusai kasmet  išprievartaus Lietuvoje NE mažiau kaip 100 merginų ir moterų ? TAIP AR NE – patys atsakykit ,koks būtų apklausos rezultatas. Ir Dar viena apklausa. Paimam likusius gyvais Baltijos kelio dalyvius ir lygiai tokioje pačioje apklausoje pateikime jiems klausimą : Jūs būtumėte dalyvavę Baltijos kelyje ,jei būtumėte žinoje ,kad  –dalinai – to pasėkoje afrikiečiai prievartaus Jūsų krašte  Jūsų merginas ir moteris –TAIP ir NE. Tegul pabando kas nors tokias apklausas atlikti ,būtų įdomu ,kokie būtų rezultatai. Beje , pastaba paraštėje, tai ,kas vadinama kol kas Dar Lietuvoje žiniasklaida , apie šį išprievartavimą tylėjo ,it vandens į burną prisisėmusi. Tuo tarpu mano  nuomone tai įsimintinas momentas  terpėje ,vadinamoje visuomenės sąmone.

Laisvoje ,demokratinėje ir nepriklausomoje Lietuvos  valstybėje gyvena NE runkeliai ,O Buratinai . Trumpai primenu : apsukrieji katinas Bazilijus ir lapė Alisa kaip įmanydami iš patiklaus Buratino viliojo pinigus. Alisa ir Bazilijus ,žinia , niekšeliai ir sukčiai , kurie ,beje, buvo įsteigę prieš keliolika metų  banką “Sekundė “ ir koncerną EBSW , nors formaliai steigėjais buvo žmonės su pavardėmis. Priminsiu Alisos ir Bazilijaus technologiją : jie paaiškino Buratinui ,esą ,Kvailių Šalyje yra stebuklingas laukas,kuriame tereikia iškasti duobelę, tris kartus pasakyti “Kreks ,feks ,peks ‘ ir čiuožti čiū-čia liū-lia , ir kitą rytą  raškysi auksinukus nuo stebuklingai  išdygusio medelio ,ant kurio jie augs.Tiesa, smulkmenėlė –į duobelę būtinai reikia įdėti auksinį . Buratinas ,žinia ,kvailelis,tačiau  į Jo kepenėles jau  buvo  prasiskverbęs godumo kirminas,  tik kvailumo ir godumo samplaika gali duoti tokius puikius rezultatus  Alisų ir Bazilijų versle. Pasižymėkim sau tą dalykėlį. Jis svarbus- ir netgi labai. Kol kas paliekam jį nuošalyje.

Taigi ,Buratinai ir visi likusieji gyvuliuoja atkurtoje laisvoje ,nepriklausomoje ir demokratinėje Lietuvos valstybėje. Juodojo humoro mėgėjams pridursime- teisinėje.

Absoliučiai  daugumai  darbininkų ,valstiečių ir inteligentijos{prie pastarosios priskirkim verslo bendruomenę ,nes kur GI kitur ją  padėsi)  pateiktas žodžių junginys  yra priimtinas ir net nekelia  jokių klausimų AR abejonių. Tuo tarpu man , asilui ir šiuolaikinio politologijos mokslo požiūriu  visiškam profanui , jis atrodo  absoliutaus melo ir didžia dalimi  melo iš dalies gniutulu.

Pradėkim nuo smulkiausių dalykų. Lietuvoje – nekelia didesnio vidinio pasipriešinimo.Kol kas. Tačiau bet kuriam  jos piliečiui ,išlaikusiam nepriklausomo mąstymo  gebėjimą neišvengiamai kyla klausimas – kiek Dar ilgai jis {ji } galės teigti : gyvenu Lietuvoje . Mano asmeniniu įsitikinimu daugių daugiausiai Dar kokius 20 –25 metus – Po to ši sąvoka išnyks iš politinio ir geografinio pasaulio žemėlapio. Jei ,tarkim , 2035 metais  įvairiausio plauko musulmonai sudarys  bent apie  30 procentų krašto gyventojų , Dar apie 20-25 procentus sudarys pačių įvairiausių tautybių ponai ir ponios ,vargu  AR lietuviai  ką nors spręs savo nuožiūra  dabartinėje teritorijoje , iš įpročio tebevadinamoje Lietuva. Tai įvyks todėl ,kad DIDŽIOJI dalis lietuvių { daugumoje jaunimas } išvyks visiems laikams į kitus kraštus , O jų vietą užims kitataučiai ,labiausiai tikėtina  su islamo atspalviu ,nors neatmestinas ir gerokas kiniečių desantas. Priežastys : užpakalinės kūno dalies  Europos parlamentarams laižymas ir besąlygiškas jų nustatytų – labai dažnai absoliučiai mums nepriimtinų – reikalavimų vykdymas. Oligarchų nupirkti plunksnagraužiai tai  pateikia kaip politinę toleranciją ir integraciją į  šiuolaikinį laisvosios rinkos dėka klestintį pasaulį.

Ta taip vadinama TOLERANCIJA  faktiškai atrodo taip : į europiečio namus įsibrauna vaikis, išėjęs iš  mečetės , ir sako šeimininkui : žmogeli,dabar išprievartausiu tavo žmoną ir dukrą – O tas ,vietoj to,kad tvoti mietu per  makaulę  tam pašlemėkui ,atsako : jūsų neįžeis ,jei pasiūlysiu jums tai atlikti  NE mūsų su žmona lovoje, O ant sofos. Gaila .kad net ir jam visų mūsų gerbiama ir mylima kovotoja už  visokeriopą europinę politinę toleranciją Aušrinė  bus per sena ,ir  jis ja paprasčiausiai nesusigundys.

Tačiau tai nors ir NE labai tolima ,tačiau ateitis. Pakalbėkim apie dabartį.

Terminas “atkurtoje “  verčia pasakyti tik kelis : tačiau . Valdančioji ponija tą atkūrimą priskiria neabejotiniems ir neginčijamiems Tautos Vado ir Jo aplinkos nuopelnams . Ne tik prieštaraujantis šiam absoliučiai melagingam teiginiui , tačiau  net ir nors nedidele dalimi tuo abejojantis , laikomas kvailiu –geriausiu atveju- arba tautos priešu . Galiu būti ir  pirmuoju ,ir  antruoju –man jau nėr ko bijoti ,tad pasakysiu Tamstoms ,mieli “buratinai “ štai ką – politinę nepriklausomybę prieš 20 metų Lietuva atgavo iš esmės todėl ,kad subyrėjo buvusi Tarybų Sąjungos imperija .To kolapso priežastys atskiro rašinio tema-ir sudėtinga. Apie tai bus-ir jau yra - parašytos disertacijos ir tomai mokslinių  darbų. Bet kad ir kaip ten būtų buvę- Tautos Vado  ir jo Čepaičių  indėlis į TSRS  griūtį – strikinėja apie nulį , nors prie politinės Lietuvos nepriklausomybės  ši grupuotė ir prisidėjo –kas tiesa,tas tiesa.

Atkreipkit dėmesį ,Buratinai , teigiu Lietuvos –ne Lietuvos valstybės. Pats žodis “valstybė “ yra  labai pavojingas nuodas ,kuriuo valdžia sėkmingai slepia nuo Jūsų tikruosius savo darbus ir kėslus. Visų pirma net  žmogutis ,kurio intelektas truputį  aukštesnis negu debilo , jei pamąstys ,sutiks: tai abstrakti sąvoka .Valstybė ,teisybė,tiesa,moralė – jų  ,mieli Buratinai ,jokiais pojūčiais nepačiupinėsite ,neužuosite ir net į ją nenusispjausite – jūs galite ,pavyzdžiui , konkrečiai apsjauti  Belgijos kunigą –pedofilą  ,jei būsite kurio nors mūsų garbaus europarlamentaro pakviestas pasisvečiuoti Briuselyje ,tačiau  krikščionybės atžvilgiu to padaryti negalėsite ,nes ji irgi abstrakcija. Riebiasnukis pilvūzas ar grakšti dama iš ekrano ar laikraščių puslapių  atmetančių iš karto bet kokius prieštaravimus  ar bent jau abejones, pareiškiantys : to reikalauja VALSTYBĖS interesai  yra  klastingi niekšai ,o geriausiu –nors tai išimtinai retai pasitaikantis ,unikalus atvejis – paskutiniai kvailiai . Tad ,garbusis Buratine , žinok ir atmink : tas ar ta ,kurie “VALSTYBĖS”  interesų vardan reikalauja to ar ano –ir 99 atvejais iš 100 tai tuo pačiu metu reiškia ir taip jau kiauros Tavo kišenės dar didesnį patuštinimą-  yra plėšikai , kurių padaroma žala visiems gyventojams žymiai didesnė , nei visų tulpinių , daktarų ir visų kitų gerbiamų ponų draugijų daroma Jums žala kartu sudėjus.

Pabandysiu pagrįsti savo teiginį. Prieš 20  metų politinę nepriklausomybę nuo Tarybų Sąjungos {skaityk,Rusijos} atgavo ne kažkokia tai abstrakti valstybė , o teritorijos , apibrėžtos  Lietuvos  geografinėmis koordinatėmis, gyventojai. Specialiai  nerašau “tauta “,nes toje teritorijoje be lietuvių buvo ir kitų tautybių gyventojų. Tuo metu šį faktą teigiamai priėmė ir sveikino absoliuti tų gyventojų dalis. Kai išmetamas žodis “interesai “ ,tai  sveiko proto žmogus turi atsižvelgti į štai ką : gyventojai tada ir dabar-tai darbininkai,valstiečiai –smulkūs ir stambūs , nuskurę ,nupiepę inteligentėliai , pensininkai ,bedarbiai ,invalidai , ir - ! valdžios žmonės bei valkatėlės prie šiukšliadėžių ieškantys gabalėlio maisto . Atleiskite tie ,kurių  nepaminėjau. Tad  bet kuriuo atveju , jei būtų paistančių apie VALSTYBĖS interesus tarpe bent jau asmenų su elemantariais sąžinės likučiais ,jie privalėtų  įvertinti ,kaip tai ,ko jie reikalauja tų tariamų interesų vardan atsilieps visoms paminėtoms – ir praleistoms – piliečių –Buratinų kategorijoms. Ir galima kalbėti ir siūlyti tik tai ir tik tą ,kas atitinka visų ar mažių mažiausiai DAUGUMOS  gyventojų interesus.  Tuo tarpu praktikoje bet kurie tariami VALSTYBĖS interesus atitinkantys fokusai naudingi tik stambiems oligarchams ir jų nupirktai  valdžiai. Plačiųjų gyventojų sluoksnių  nuomone tais klausimais  niekas  nesidomi ,ir nėra jokio mechanizmo ,kurio dėka tai būtų galima padaryti . Ir tai ne klaida ar atsitiktinumas- tai sąmoninga ir tikslinga visų Lietuvos valdžių politika per visus tuos 20 su centais nepriklausomybės metų.  Elementariausias pavyzdėlis . Lietuva turi karinės žvalgybos padalinius savo galingos kariuomenės gretose. Nuo pačios  nenugalimos Lietuvos armijos niekur nepabėgsi – įstojai į NATO , privalai ją turėti. Tačiau KARINĖ ŽVALGYBA. Kiek ji suėda pinigų ,kurie galėtų būti skirti vaikų namams arba Kristinos Brazauskienės rentai ,valstybės paslaptis. Tačiau balsu pasvarstyti ,kuo gi ši garbi kontora  užsiima ,nėra valstybės paslapties išdavimas ir nusikaltimas. Jei laikysimės bent elementarios logikos ,karinė žvalgyba skirta surinkti žinias apie potencialaus priešo karines pajėgas. Kaip nesuk uodegos ,ji turi veikti prieš Baltarusiją ir Rusiją ,kitų priešų lyg ir nesimato horizonte. Prieš kitas NATO šalis ji veikti negali. Šnipinėti ,pavyzdžiui ,Indijoje ar Seišeluose ,žinia ,galėtų , tačiau ,tikiuosi ,net patys aršiausi krašto patriotai nelaiko tai būtinu. Toje pačioje Rusijoje stumdosi  dešimtys ir šimtai JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgų-šnipų ,vadink kaip nori. Ką gali ten padaryti lietuviški Džeimsai Bondai , ko nesugebės jų kolegos amerikiečiai ir britai {kitus NATO narius  palikim už skliaustų }.Atsakymas vienas : gyventojai  iš savo mokesčių  būtybei be lyties požymių Ingridai išlaiko grupę niekam nereikalingų ir jokios naudos jiems neduodančių dykaduonių ,nes  to reikalauja VALSTYBĖS interesai… Jei tai būtų vienintelis pavyzdėlis ,praryčiau ir neapsivemčiau –deja-deja jų šimtai.

Mes.Buratinai , gyvename demokratinėje šalyje. Tuo aklai tiki nemaža dalis gyventojų. Tuo mūsų didžiąja dauguma šlykščios ir melagingos “žiniasklaidos “ yra  įtikinami  kiti. Pastabėlė paraštėje- esmi absoliutus Tautos Vado  idėjinis ir bet kuria kita prasme priešininkas ,išskyrus vieną-vienintelį jo posakį ,kuriam pritariu,nes negalima nepritarti tiesai : Jo Eksclecencija yra panaudojęs terminą apie mūsų taip vadinamas  masinės  informacijos priemones : purvasklaida- 100 procentinė tiesa. Nuo savęs pridurčiau- iki kulnų nupirkta melosklaida.

Demokratinėje … Be ilgų išvedžiojimų tai ,tas atvejis kai tauta {gyventojai } valdo kraštą per savo demokratiškai išrinktus atstovus . Atkreipsiu dar kvailesnių už mane ( jei tai aplamai įmanoma } Buratinų dėmesį : ESMINIAI  žodžiai sakinyje- TAUTA VALDO.

O dabar  KATEGORIŠKAI teigiu – tas sakinys  yra  melaginga  ir dvasiškai nuodinga pasakaitė jaunesnio  amžiaus vaikams ir puspročiams.
Nuo teorijos {skaitykit apie ją taip vadinamus politologų ir  politikos žurnalistų straipsnius nors iki apsivėmimo} pereikit prie negailestingos gyvenimo praktikos. Visų pirma , demokratijos –tikros ir galutinės –niekada ir niekur pasaulyje nebuvo ir nėra. Yra tik skirtingos jos išsivystymo pakopos. Kurioje gi iš jų yra brangi Lietuvėlė, kurios kai kurie papirkti  “šviesuoliai “ tebepaisto apie savo žirgų girdymą Juodojoje jūroje. Mes ,Buratinai , savo naivaus kvailumo, aklo tikėjimo akivaizdžiu melu ir godumo kirmino mumyse dėka esame  pačioje žemiausioje demokratijos stadijoje ,net galima pasakyti nulinėje pakopoje.
Primenu Tamstoms : TAUTA  valdo. O kaip gi ji tai daro per tuos nuostabius atkovotos didžiavyrių dėka  politinės nepriklausomybės 20 metų ? Kas 4-5 metus tie, kurie dar nepaisant nieko turi kažkokių iliuzijų ,kulkšniuojate prie urnų ir atiduodate savo brangų balsą vienai jau prieš keliolika metų vietinių oligarchų –dabar,matyt ,jau ir užsienio – nupirktų  vieningų  ir klastingų gaujų ,vadinančių save politinėmis partijomis – didelis storas taškas. Jūs keturis –penkis  metus daugiau niekam nereikalingi. Visas Jūsų tautos valdymas tą dieną ir baigėsi . Tai ,kad tos niekadėjų šutvės – taip vadinamos politinės partijos – iki rinkimų pila viena ant kitos pamazgas ir kompromatą absoliučiai jokios reikšmės reikalo esmei neturi. Kuri jų bebūtų išrinkta  Buratinų  balsų dėka , oligarchams vienodai rodo- jos visos atidirbinės  judo sidabrinius , laižys oligarchų  vietas ,neminimas paprastai spaudoje. Standartiškai – nepakartojamai kvailiems Buratinams “išmetamas “ naujas gelbėtojas ,tipo :  Nusipelnėme gyventi geriau {  jų pačių atžvilgiu ,tai gryna teisybė } arba Tauta ,prisikelk- {o mes laikydamiesi Dešimties Dievo įsakymų toliau šoksime ir dainuosime }. Apie 10 procentų balsuojančių  kvailų prietrankų  ant tos meškerės neretai užkimba.

Pateiksiu pavyzdį šalyje ,kuri mano asmeniniu ir giliausiu įsitikinimu yra toliausiai pažengusi tikros demokratijos kryptimi. Šveicarija. Vietos bendruomenė ,kurioje tik keliolika tūkstančių gyventojų,atmetė stambios tarptautinės  monopolijos prašymą leisti statyti bendruomenės teritorijoje savo gamyklą. Priežastis – gali teršti aplinką. Iš vienos pusės –monopolija su miljardais dolerių.Prieš ją – eiliniai ūkininkai ir kiti gyventojai. Ir monopolijai teko eiti šunims šėko pjauti. Tik pabandykit perkelti  situaciją į Lietuvą : kiek vadovų –ministrų ir jų pameistrių ,kiek tipelių su atsegtais klynais pagal absurdo teatro taisykles tituluojami politikais būtų panorę iš tos monopolijos gauti ir savo trigrašį ,ir kas būtų paisęs kažkokios bendruomenės nuomonės ?
Apie idiotinę politinę toleranciją. Tie pays  šveicarai -Ciuricho kantono gyventojai 2009 metais skėlė antausį palankia mokesčių sistema besinaudojantiems turtingiems užsieniečiams. Jie  referendume  pritarė dėl buvusios tvarkos pakeitimo,kuri kaip magnetas į kantoną traukdavo pasiturinčius kitų šalių gyventojus. Pagal ankstesnę Ciuricho  tvarką turtuoliai iš kitų šalių mokėdavo panašų pajamų ir turto mokestį, kaip ir vietinis mechanikas. 53 proc. referendume dalyvavusių Ciuricho gyventojai pasisakė už tai, kad turtingiems užsieniečiams nebebūtų taikomos mokesčių lengvatos. Taškas. 2010 lapkričio 28  dieną šveicarai nubalsavo referendume dėl padariusių nusikaltimus jos teritorijoje ir piktnaudžiaujančių jiems mokamomis socialinėmis išmokomis  išsiuntimo šunims šėko pjauti–tai lies VISUS ,tame tarpe ir Europos Sąjungos valstybių gyventojus – štai šalis ,kur PILIEČIŲ nuomonė dar šį tą reiškia. Ir jo,referendumo , rezultatai PRIVALOMI ,kokia bebūtų valdančiųjų  nuomonė tuo ar kitu klausimu.

Pas mus viskas kitaip –mūsuose nenugalima šventa tiesa:neturėk 100 draugų ,o turėk naglą snukį.Paimkim vieną iš daugybės atvejų krašte ,kaip Tauta valdo visos visuomenės lygmenyje. CŽV kalėjimas {ai} Lietuvoje.  Pastatytas. Buvo-nebuvo ten kalinami tie ar kiti  demokratinės Amerikos priešai–dešimtas reikalas. Pats tokio kalėjimo buvimas –neginčytinas faktas. Parenkant pačius švelniausius terminus–tai nepagerino Lietuvos tarptautinio įvaizdžio. TAUTA – Tavo įvaizdžio,garbių Buratinų minia ! Kas ,kada nors Tavęs klausė – statyti tą  nelemtą kalėjimą ar ne ?  Čia jau galima pasakyti- kuo toliau į mišką ,tuo daugiau iškrypimų. .  CŽV kalėjimų variante  iki šios minutės niekas krašte nepasakė ,kas ,kieno leidimu ir nurodymu juos statė.  Net tai kas vadinama oficialiai seimu ,o privalėtų būti  tituluojamas didžiausių Lietuvos plėšikų buveine nieko negali – o jei kas ir žino ką nors –nenori nieko pasakyti.  Demokratija, ponai Buratinai ,demokratija …

Trumpas nukrypimas  nuo pagrindinės minties rutuliojimo. Bet kuriuo atveju CŽV kalėjimas siejamas su VSD. Tai  demokratinės Lietuvos KGB. Niekas iš Jūsų nežino,kiek lėšų jam skiriama, kiek pasiruošusių pardavinėti slaptas pažymas pašlemėkų ten dirba ir kuo gi galų gale jie užsiima. Jie saugo valstybės – kurios nėra – o faktiškai valdžios paslaptis ,ir sėkmingai šantažuoja visus šlykštūnus ,per nesusipratimą vadinamus politikais-tikrąja žodžio prasme mes  jų aplamai neturim. Ką ir nuo ko jie gali saugoti ? JAV ir NATO apie mus žino viską –bet kokiu atveju šimtą kartų daugiau,nei žinote Jūs ,Buratinai. Nuo rusų ? Tie žino nemažiau negu JAV ,ir mūsų “ paslaptys “ jiems tiek pat įdomios  kaip medūzų dauginimosi būdai. Tiesa,gal būt Rusijos Generaliniame štabe sėdi koks nors iškrypėlis generolas ,kuriam knieti žinoti,kokios spalvos kelnaitėmis mūvi mūsų gynybos ministrė. Nebent …Tačiau ar verta  siekiant užkirsti kelią to iškrypėlio  siekiams skirti  dešimtis milijonų litų ,paklauskit to patys savęs. Kol kas VSD įveikė vieną mergiūkštę –Eglę Kucaitę. Ir kas fantasmagoriškai keista , žada ,jei jos kaltė bus įrodyta ,perduoti ją Rusijai. Situacija daugiau nei absurdiška. Ta Eglutė ,kaip nurodoma  net oficialiame kaltinime  nesiruošė daryti jokios žalos Lietuvai. Tarkim – tik tarkim ,nes  niekas nieko neįrodė-ji ruošėsi padaryti kažką blogo Rusijai. Tad tegul rusai ją ir būtų gaudę ir teisę ,kai ji su tais tikrais ar  tariamais kėslais būtų ten pasirodžiusi. Per 20 metų nenuilstamos ir kilnios VSD veiklos –viena Eglutė ,kurią mielu noru atiduosim rusams. Dievaži, nesu nacionalistas ar tai ,kas vadinama konservatoriumi ,tačiau man ,paprastam nusenusiam Lietuvos dirvos sliekui kyla du klausimai : pirmas- rusai absoliučiai piršto nepajudina dėl Medininkų žudynių dalyvių Lietuvai išdavimo ,o mes sutinkame jiems išduoti jauną merginą ,kuri nieko blogo REALIAI niekam nepadarė; antras- kiek ji pragyvens Rusijos kalėjime ,jei ten pateks – spėkit iš trijų kartų  Mano variantas – daugiausia metus ,infarktas ar nukritimas nuo škonkės antrame kameros  aukšte –ir klausimas uždarytas. Blogas tas saugumietis,kuris prie stulpo neprikibs…

Klestime ne tik demokratinėje pilnoje europarlamentarų ,bet ir nepriklausomoje šalyje. Tikrai nepriklausomoje,nes nuo mūsų ,Buratinų ,be jokios abejonės niekas nepriklauso. CŽV stato savo kalėjimus nepriklausomoje šalyje – viskas puiku. Tačiau tai tik smulkus momentas –palyginus- su tuo ,kas turėtų kelti Jums ,Buratinai , baisiausią rūstybę ir pasipiktinimą. Per tuos 20 jau su centais metelių  mes teoriškai nepriklausomas kraštas buvome ir tebesame pakabinti ant baisaus ir negailestingo  rusų dujų kablio. Jei politiškai ir teoriškai mes nuo rusų nepriklausom ,tai faktiškai ekonomine  prasme  mes nuo jų nenutolome nei per žingsnelį. Man nusispjauti į tai ,kas ką pagalvos ar pasakys ,tad  pareikšiu savo nuomonę be jokių pagražinimų ar įvilkimo į  mandagumo tyrę: visi iki vieno aukščiausi krašto pareigūnai privalėtų būti įkalinti iki gyvos galvos už tai ,kad per tą dvidešimetį nepadarė absoliučiai nieko,kad  ištraukti tą rusišką  dujų kablį iš visų mūsų ,gerbiami Buratinai ,gerklės. O ryšium su tuo dar ir besipelnančius  vietinius išgamas iš įvairaus plauko “dujotekanų “ nepaisant mirties bausmės panaikinimo Lietuvoje pakarčiau viešai tiesiai  prieš seimo rūmus. Juk už nuolat didėjančias dujų kainas mokate Jūs,Buratinai ,net jei ir laimingo atsitiktinumo būdu tapote verslininku. Skirti pinigus visokiems valdovų rūmams {sų pinigų neišvengiamu daliniu išvogimu},visokiems pašlemėkams, pralobusiems iš taip vadinamųVilniaus –Europos kultūros sostinės renginių ,svaičiojant- o gal ir ten jau įkišus pinigus ,apie visokius gugenheimo muziejus ,ir tuo pat metu piršto nepajudinant dėl  realaus elektros tilto į Švediją ir Lenkiją –PER TIEK METŲ !-,net nebandant pradėti realizuoti skystų dujų patekimo galimybės, skalūnų dujų pirkimo – tai daro ir tebedaro NE KVAILIAI –O GODŪS RUSIJOS NUPIRKTI NUSIKALTĖLIAI ! Nepriklausomoje Lietuvoje ,garbūs jos piliečiai …

Pastaba paraštėje.  Koks kokčiai šleikštus džiugesio šauksmas sklido iš visų oficialių  žiočių ,kai  patekome į Europos Sąjungą. Ji ,visų mūsų “džiaugsmui “ ,privertė mus uždaryti Ignalinos atominę ir dar sumokėti Abišalai už jo kilnias pastangas sustabdyti traukinį,kuris buvo jau seniai nuvažiavęs.Mes mokame Rusijai už dujas maždaug trečdaliu daugiau nei Vokietija . Ji ir kiti šios “kilnios” Sąjungos Europoje sunkiasvoriai –Prancūzija- Anglija –Italija turi svertų ,kaip paveikti Rusiją . Ir ši negaletų atsispirti –sumažintų dujų kainas Lietuvai bent iki vokiškų. Jos bandė ? Mes jiems rūpim ? “ LIETUVIAI VISKĄ SUGADINS. JIE BEVEIK NIEKADA NEBUVO NEPRIKLAUSOMI. O KAI BUVO,GYVENO DIKTATŪROJE. APGAILĖTINI ŽMONĖS “!!! Kas taip apie mus išsireiškė ,gerbiami Buratinai ??? Stalinas –Hitleris ?- Ne ,Jo Ekscelencija Prancūzijos Prezidentas  Fransua Miteranas. Man asmeniškai-ŠIUO ATVEJU ! –nusisjaut į posakį apie mirusius arba gerai ,arba nieko– paskutinis šunsnukis tas prancūzų  daugkartinis prezidentas socialistas su visomis savo meilužėmis ir nesantuokiniais  palikuonimis.Vienintelis jo  nuopelnas tas ,kad jis pasakė atvirai tai ,ko dabartiniai didžiųjų Europos valstybių vadovai nedrįsta ištarti viešai ,nors niekas nepasikeitė. Iš jų dujų kainos iš rusų klausimu mes gausime tokią pačią pagalbą ,kaip ir iš besitaikančio į Caro Iki Gyvos Galvos titulą piliečio Vladimiro Vladimirovičiaus Putino- padvėsusio asilo ausis. O Jums ,Buratinai , ir toliau “pudruos “ smegenis – mes galingi ,už mūsų Europos Sąjunga. Jai ,tai Sąjungai ,ne ,mažiau nusisjaut į mus ,nei minėtam Visos Rusijos Saulutei Vladimirui .Du kvaili –Lietuvos valdžia ir verslas ,trečias –be proto ,tai mes visi ,brangūs Buratinai.Prisiminkite- kas dar nepragėrė atminties-ta engiama ir niokiojama Lietuvos TSR IŠDRĮSO priimti įstatymą dėl jos istatymų viršenybės TSRS įstatymų atžvilgiu. Apie ką nors panašaus Europos Sąjungos atžvilgiu niekas net nebando prasižioti. Jau greit ateis tas laikas,kai Briuselio prietrankos priims VISIEMS privalomą įstatymą  dėl teisės pederastams ir lesbietėms tuoktis it įsivaikinti vaikučius. Pas mus tokį iškrypimą rems nebent Aušrinės gerbėjų būrelis – be jokio referendumo pasakysiu –mažiausiai 90 % gyventojų bus kategoriškai prieš –ir ką ? Kaip mes tam pasipriešinsim ? Su kuo susidėsi – nuo to ir pastosi.Jūs, žinia, skaičiuodami nevienas keletą dienų prieš pensiją savo paskutinius grąšius ,džiaugiatės iš visos širdies,kad gyvenate ne tik demokratinėje,kaisvoje ir nepriklausomoje ,bet ir laisvosios rinkos valstybėje. Yra net oligarchų  įkurtas ir remiamas specialus “mokslinis “ institutas ,kuris –kaip ir kiti tos taip vadinamos “laisvosios “ rinkos apologetai  teigia, ,ji ,laisvoji rinka, viską teigiamai ,teisingai ir tvarkingai surėdys Jūsų demokratiniame ir nepriklausomame krašte.Bet kas,nesutinkantis  su jų melagingais  paistalais, apšaukiamas geriausiu atveju kvailiu arba- nepribaigtu  komunistpalaikiu. Jiems galiu pareikšti –kuo toliau į mišką ,tuo daugiau iškrypimų . Jei valdžia,kuri  meluoja paprastai  nuo ryto iki vėlyvo vakaro, netyčia per klaidą pasako kažką panašaus į tiesą,tai laisvosios rinkos “ekspertai” – niekada. Jų esminis teiginys ,kuriuo jie pradeda ir baigia visus savo poistringavimus:valstybė yra blogas šeimininkas ,ir viską reikia atiduoti spręsti rinkai ,kuri  ir suves visus galus taip ,kad visiems bus gerai . Pasakysiu taip: jau ir taip tai laisvajai rinkai  perduota didžioji ūkio dalis ,ir Jūs ,Buratinai ,savo veizolais galite patys stebėti krašto klestėjimą. Kol kas – pabrėžiu,kol kas!- dar ne visi laisvosios rinkos proto galiūnų nurodymai yra  valdžios įvykdyti ,bet luktelkit! Jau ne į vieną mišką ar ne prie vieno ežero ar tvenkinio, mieli Buratinai ,Tamstų neprileis ir dabar,tačiau dar toliau dar bus gražiau ,dar tik tai dar…Valdžia ir laisvoji rinka vadovaujasi lozungu- Iš gyvenimo reikia pasiimti viską, net tai ,kas blogai guli. Privatūs pliažai  , miškai ,tvenkiniai – tai pirmas jau pradėtas įgyvendinti žingsnis. Bus ištisos privačios gatvės ir jų rajonai ,ypač kai bus pradėta –oficialiai, per papirktus šunsnukius tai jau senokai daroma-pardavinėti žemę užsieniečiams.Jums ,garbūs Buratinai ,bus palikti specialūs maršrutai miestuose – gyvenamoji vieta – “Maxima “- šiukšliadėžių konteineriai. Taškas.

Kaip “laisvoji rinka “ “ SĖKMINGAI “! –sprendžia problemas ,ko negali padaryti valdžia ,pailiustruosiu vienu pavyzdžiu.Vilnius ,jo gyventojai dūsta tiesiogine žodžio prasme  nuo šimtų tūkstančių automobilių išmetamųjų dujų.Ir kenčia nuo automobilių kamščių. Jei valdžiai nors kiek rūpėtų Buratinų  problemos ,ji ,pavyzdžiui , kategoriškai apribotų  lengvųjų automobilių eismą  visame centre –ne pinigus už važiavimą imtų ,o aplamai uždraustų.Toliau : gatvėmis ,kuriomis važiuoti leidžiama ,nustatytų tvarką – pirmadieniais –tračiadieniais –penktadieniais gali važinėti tik tie automobiliai ,kurių numeriai baigiasi neporiniu skaičiumi ,antradieniais ir ketvirtadieniais –poriniu. Penkis –dešimt kartų padidintų viešojo transporto  priemonių skaičių . Ir ne visų –troleibusų.
Bet ji to nedaro ir nedarys. Tai prieštarauja laisvosios rinkos principams- turtingas pilietis privalo turėti teisę nusipirkti nors ir dešimt automobilių ir važinėti jais kur nori,kada nori ir kiek nori. Tai naudinga automobilius gaminančioms – atkreipkit dėmesį ,ne Lietuvos ,kompanijoms.O kad  švino dujomis kasdien kvėpuoja dešimčių tūkstančių Buratinų vaikučiai– laisvajai rinkai ir jos ekspertams spjauti.Svarbiausia taisyklė- sunku gydyti-lengva grabe. Dar kitaip tai skamba : dirbk,pirk ir mirk . Sau ,žinia, Lietuvos laisvosios rinkos instituto “ ekspertai “ to netaiko -  pirkti –perka ,bet dirbti ir mirti palieka visiems likusiems . Postulatas apie  laisvosios rinkos gebėjimą  spręsti visuomenės problemas yra įžūlus melas ir grynas mitas. Net Lietuvos nereikia – paimkim pasaulinę krizę.  Besaikis bankų ir kitų finansinių organizacijų  godumas  ir iš to išplaukiantis  jų elementarus kvailumas ,nesant jokios valdžios kontrolės- pagrindinė dabartinės krizės priežastis. Tačiau minėto instituto “ekspertų “ atlygis nuo to nei kiek nesumažėjo – jų paistalai reikalingi Jums ,mieli Buratinai , ir toliau mulkinti ,kas būtina stambiajam verslui ir ,tenka pripažinti , labai neblogai sekasi.

Privalu paminėti ir tai ,kad  per 20 neprilausomybės metų Lietuva išugdė nuostabią politinių partijų ir politikų kartą.Tamstų ,Buratinai,džiaugsmui mūsų demokratinėje visuomenėje šiam momentui yra oficialiai įregistruotos 40 politinių partijų. Jų tarpe- Leiboristų partija, Lietuvos gvenimo logikos partija, Lietuvos humanistų partija , Lietuvos nacionaldemokratų partija, Lietuvos  protėvių atgimimo partija,  Lietuvos reformų partija,Lietuvos ūkio partija, Partija “Jaunoji Lietuva”, Respublikonų partija, Tautinė partija Lietuvos kelias, ir  būtų tiesiog nusikaltimas nepaminėti  politinio gyvenimo pažibų Tautos Priskėlimo ir Žemaičių partijas.Šios ir kitos partijos išugdė gausų būrį  nepakartojamų politikų ir partinio pasitikėjimo valdininkų –darbuotojų. Aleksandras Algirdas Abišala ,nors ir labai vargingai besiverčiantis po išssiskyrimo su Wiljamsu,bet neliejantis ašarų, Algis Baranauskas, Asta Baukutė ir  Kęstutis Rupulevičius ,Audrius Butkevičius, Alytaus meras Česlovas Daugėla,Sigitas Kaktys, Linas Karalius,Virginijus Martišauskas,Gintautas Mikalauskas,Donalda Meiželytė-Svilienė, tikrai nusipelnęs gyventi dar geriau Artūras Paulauskas, ubagų ir politikos karalius Vytautas Šustauskas,politikos ir šokių karalienė Inga Valinskienė  bei pats ryškiausias,nepakartojamas ir vienintelis  be jokių nukrypimų besilaikantis Dešimties Dievo įsakymų Arūnas Valinskas. Na ir ,žinoma ,Artūras Zuokas ,kuris yra Tau aiškių aiškiausiai pasakęs-politika ir moralė nesuderinami dalykai. Tai tik nedidelė dalis subjektyviai  parinktų politikų, tačiau kiekvienas jų gali tapti Jums ,Buratinai , gyvenimo kelrodžiu. Kai įveiksi šią rašliavą ,garbusis Lietuvos Buratine,vietoj kryžiažodžio ar televizoriaus užsiimk rebuso sprendimu: kuo skiriasi Krikščionių partijos ir Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos nuostatos,arba kur susikerta Lietuvos Centro ir Lietuvos humanistų partijų pažiūros, nustatyk skirtumus – oficialius, teorinius ,kokius nori tarp Darbo Partijos ir Leiboristų Partijos{ kas nežino – “labor” reiškia darbas}. Tačiau tai tik pati lengviausia Tau skiriamos protinės užduoties  dalis.  Pabandyk nustatyti,kuri iš visų per 20 jau su centais metų partija,būdama valdžioje,neapsivogė ,neapsimelavo ,jos vadovai nedalyvavo paties įvairiausio plauko aferose .Ir pats linksmiausias uždavinukas: pabandyk nustatyti ,kiek piliečių ,tituluojamų politikais ,tapo paprastais ar multimilijonieriais ,nors nei vienos dienos oficialiai neužsiėmė verslu. Jei jį išspręsi , palygink savo sprendimo variantą su FNTT ,gal anų bus siauresnis ir galėsi jiems padėti ,jį papildydamas.

O dabar tiesiog susipažink su kai kurių Seimo narių pavardėmis – Ligitas Kernagis ,Kazimieras Kuzminskas, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Leonard Talmont, Mečislovas Zasčiurinskas. Teiginys iš dviejų dalių : a- kaip ir aukščiau paminėti ,tai  ŽYMŪS Lietuvos politikai –seimo  nariai ; b-  koks procentas skaitančių ką nors apie juos žino –tai tik dalis taip vadinamų sąrašinių  deputatų.
Pereikim pagaliau prie KĄ DARYTI ?

Pateikiu grynai savo asmeninę nuomonę ,kas yra  dabar pirmaeilės reikšmės dalykai ?
Visų pirma  privalu įstatymo forma nustatyti  valdžios prievolę  pateikti  Lietuvos  ir didžiųjų jos miestų biudžeto projektus visuomenei susipažinti  IKI jų priėmimo. KONKREČIAI , PAGAL  PLANUOJAMAS PAJAMAS-IŠLAIDAS  BENDROJE SUMOJE IR PAPUNKČIUI PAGAL KIEKVIENĄ POZICIJĄ. Vienintelė išimtis – Gynybos Ministerijos biudžetas– pateikiama tik bendra jai skirta biudžeto suma , nenurodant ,kaip ir kam ji bus panaudojama. . Privaloma tvarka tokia – skelbiamas Lietuvos , didžiųjų miestų biudžeto projektai  pajamos-išlaidos  papunkčiui ,ir bet kuris  to norintis krašto pilietis gali su juo susipažinti  ir bet kuria teisėta forma pareikšti savo pastabas ar prieštaravimus dėl biudžeto projekto. Jei  nepaisant  kategoriško ŽYMIOS  visuomenės dalies prieštaravimo , valdžia priima tokį biudžetą – krašto ar didžiųjų miestų -  piliečiai turi teisę visomis įmanomomis jiems {joms } priemonėmis ir būdais protestuoti ir reikalauti  jų laikomais neteisingais biudžeto punktų pakeitimo. Teisėtais privalo būti laikomi ir masiniai mitingai bei demonstracijos prie seimo,vyriausybės ar savivaldybių pastatų nepaisant to,išduoda tam leidimus  atitinkamos žinybos ar ne.Jums,Buratinai,primenu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 ir 3 straipsnius,kuriais nustatyta ,kad  suverenitetas priklauso Tautai, ir  niekas negali  varžyti ar riboti tautos suvereniteto. Nupirktiems politologams ir visiems kitiems primenu ,kad JAV –valstybėje ,kuri mums visur ir visada kišama pavyzdžiu ,yra nustatyta piliečių  teisė GINKLU nuversti vyriausybę ,pažeidžiančią piliečių teises.JAV Konstitucija –ne komunistų  surašytas  mėšlas,garbūs valdžios ponai.

Privalo būti priimtas įstatymas ,nustatantis,kad jei dėl objektyvių priežasčių  biudžetinėms įstaigoms negali būti laiku išmokami atlyginimai , juos privalu pradėti išmokėti-kai pašalinamos tos objektyvios priežastys-pirmoje eilėje eiliniams darbuotojams ir tik po to –visų ir bet  kurių žinybų vadovams. Jei nustatoma ,kad tai įvyko ne dėl objektyvių priežasčių ,o dėl neatsargios ar tyčinės žinybų vadovų kaltės ,jie privalo sumokėti baudas ,sudarančias 10  jų mėnesinių atlyginimų.
Iš esmės privalo būti keičiama pati valstybės ir savivaldybių biudžeto sudarymo sistema. Ji turi vadovautis prioritetais ,svarbiais Tautai ,o ne savo pasturgaliais šildantiems  kėdes valdžios  grybams.

Pirmuoju nekeliančiu jokių abejonių –mano nuomone –privalo būti  išskyrimas lėšų ,užtikrinančių visų be išimties motinų ,esančių santuokoje ar vienišų , normalų sveikų kūdikių gimdymą. Tie ,kas gali ir nori ,tesinaudoja privačiomis klinikomis ,tačiau NEGALI būti taip ,kad moteris negali –nenori gimdyti ,nes jai trūksta lėšų apmokėti šios  rūšies medicinines paslaugas ir po to išmaitinti pagimdytą kūdikį.

Antruoju – visoms šeimoms ir vienišoms motinoms ,kurių pajamos yra žemesnės nei nustatytas pragyvenimo minimumas  ,iki jų kūdikiams sukaks trys metai .privalo būti išmokamos valstybinės pašalpos. Šie pirmieji du punktai  Lietuvai turi būti 11 ir 12 Dievo Įsakymų. Nes  tik jei tautos piliečių šeimose augs gimstamumas ,Tauta – DAR !!!- turi galimybę išlikti. Jei to neįvyks, Vilniuje bus daug nigeriečių –somaliečių – arabų vestuvių ir naujagimių ,o lietuviai  eis su velniu oboliauti..

Trečiuoju- Lietuvos mokyklos  iš biudžeto privalo būti aprūpintos  labiausiai šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Mokytojų algos privalo būti pakeltos mažiausiai dvigubai,o esant galimybei ir daugiau.Ne suknistus valdininkus siuntinėti už  tautos pinigus į komandiruotes Nepale ar Afrikoje ,kur jie tik šildosi karštoje saulėje savo užpakalius ,o siųsti  mokytojus į užsienį pasitobulinti tam ,kad jie galėtų savo mokiniams perduoti pačias priešakines mokslo žinias. Bent jau didžiuosiuose  miestuose –o vėliau ir visur – kiekvienoje mokykloje privalo būti  aukščiausios klasės  praėję stažuotę užsienio centruose specialistai –psichologai ,sugebantys nustatyti ,kurie iš vaikų –paauglių turi polinkį į agresiją ir žinoti būdus ,kaip su šiuo reiškiniu kovoti. Dabartinis moksleivių žiaurumas– kas be ko ,didžiulis mūsų  valdžios pasiekimas- privalo būti jei ne išrautas su šaknimis ,tai bent jau kiek įmanoma sumažintas.
Ketvirta.Privalo būti sudaryta speciali programa moksleiviams nuo narkotikų apsaugoti. Pradėti nuo Vilniaus ir pagal galimybes eiti toliau.Tam: jei tarp piliečių , gaudančių kucaites asmenis,yra iš tiesų –ko nežinau ir  kuo abejoju,tačiau tarkim ,kad klystu – aukštos klasės specialistų ,jie privalo būti – tegul ir slaptu vyriausybės potvarkiu ,žinoma ,geriau ,pranešant apie tai visuomenei viešai – pereiti išimtinai  prie kovos su  nekliudomu  milžiniško narkotikų kiekio patekimu į šalį ,o,tarkim , Rusijos šnipus tegul  gaudo pats VSD vadovas ir jo pavaduotojai: jų pastangų pilnai užteks. Narkotikai yra BAISUS ir REALUS pavojus naikinantis tautą ir visų pirma ,jaunimą. Tad  tegul VSD visų pirma tuo ir užsiima. Savo giliai nuostabai  ,peržiūrėjęs  Lietuvos VRM struktūrą neradau specialaus kovos su narkotikais padalinio, duok die,gal klystu ,gal jis užslaptintas, bijau ,kad ne.

Tiesa, egzistuoja narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.Būtų labai įdomu sužinoti ,kokį narkotikų kiekį jis surado ir išėmė iš apyvartos ,ir kiek narkomanų  nuo jo nukentėjo. Statau 100 prieš 1-šiam departamentui skirtas lėšas paėmus už vienetą ,jo  naudingumo koeficientas bus lygus nuliui. Tegul kas nors įrodo,kad yra visai  ne taip.Pastaba paraštėje-dabartinis premjeras turi tiek patarėjų ,kiek neturėjo joks iki jo buvęs.Ponas Andrius turbūt tikrai turi patarėją,kuris  jam nurodo kada ir kaip gamtinius reikalus privalu atlikinėti.Su tokiu patarėjų su Virgiu priešakyje skaičiumi nuosava galva absoliučiai nereikalinga.

Didžiuosiuose šalies miestuose –kuo greičiau tuo geriau –privalo būti  įsteigti  specialūs Policijos skyriai ,kurių vienintelė užduotis būtų išgaudyti  nebaudžiamai prie mokyklų siautėjančius narkotikų prekeivius. Jie turi būti civiline uniforma , įkurti agentų –informatorių tinklą ir kaip po priešų tankais gultis prieš narkotikų mafiją. Moksleivis –narkomanas nuo 11-12 metų – žuvęs žmogus. Arba mes visi kartu  pastatysime barjerą prieš  narkotikus mokyklose ,arba greit  narkomanų skaičius VIRŠYS jų nenaudojančių asmenų    skaičių ,ir pastaraisiais bus iš esmės vien pensininkai. Specialūs jungtiniai VSD ir policijos padaliniai privalo daryti reguliarius reidus naktiniuose baruose,kur ūžauja “žvaigždės“ ir kiti nususę pašlemėkai,gaudyti  esančius narkotinio apsvaigimo būsenoje ,o teismai skirti  mūsų televizijų  musmirėms ir jų gerbėjams bei abiejų lyčių partneriams dešimtis tūkstančių litų siekiančias baudas.

Nekelia jokių abejonių – toks seimas ,kaip  jį apibūdino jo narys ponas Saulius Stoma , jokių panašių pasiūlymų nepalaikys ir nepriims. Todėl  KATEGORIŠKAI privalo būti iš esmės pakeistas seimo rinkimų  įstatymas ,ir jo nariai renkami tik vienmandatinėse  apygardose. Tai pirma. Privalo būti priimtas seimo narių atšaukimo iš pareigų jų rinkėju reikalavimu įstatymas.Tautai priklauso suverenitetas – ne Maximai “. Tad jei rinkėjai suklydo ,jie privalo turėti teisę ištaisyti savo klaidą. Iš tokių pasiūlymų ne vienas piktai pasišaipys:kaip tas asilas nesupranta ,kad seimas niekada tokių įstatymų nepriims,kad taip vadinami sąrašiniai deputatai – tai “Dujotekanos“ ir CO suremtos sistemos pagrindas. Taip , nepriims. Tačiau įsivaizduokit  tegul ir fantastiškai atrodančią šiuo konkrečiu momentu situaciją – tokius pasiūlymus palaiko dabar populiariausia krašto politikė ir prašo seimą priimti tokius įstatymus.  Arūno Valinsko chebra bobų siūlymo nesvarsto. Tada ,krašto Prezidentė , kaip eilinė pilietė ,pateikia paraišką mitingui prie seimo rūmų ,kuris reikalautų iš seimo tokius įstatymus priimti. Teisės principas – kas nedraudžiama ,tas leidžiama. Nėra jokio įstatymo ,kuris neleistų šalies Prezidentei ,kaip ir bet kuriems kitiems piliečiams , organizuoti mitingus. Jei ji tai padarytų –kiek fantastiškai  beatrodytų ši situacija – o,Jūs ,Buratinai, dešimtimis tūkstančių ,susirinkę iš visos Lietuvos ,jame dalyvautumėt, pridėtų į kelnes visi ,ir bobų mylėtojai ,ir jų nekenčiantys. Tokie įstatymai būtų ypatingos skubos tvarka priimti.

Referendumų įstatymas. Įdomumo dėlei .Šveicarijoje vien tik nuo 1993 metų buvo surengta virš 410 referendumų. Visais lygiais.Ir jokia kantonų vyriausybė negali uždrausti surengti piliečių referendumą tuo ar kitu klausimu. Tai nustatyta šalies konstitucija.Referendumai vyksta ir savivaldos mastu. Jei seniūnijoje gyvenantys piliečiai  mano ,kad valdžios jiems paskirtos  finansinės prievolės yra neteisėtos ar neteisingai paskaičiuotos, jie niekieno neprašydami ,tik laikydamiesi Konstitucija nustatytos tvarkos ,surengia referendumą tuo klausimu,ir jei jo rezultatas nepalankus valdžiai – jis vykdomas besąlygiškai. Yra dar ne visai puspročių šioje žemėje ,nors jų ,deja ,labai –labai nedaug …Privalo būti priimtas žymiai labiau demokratiškas referendumų rengimo įstatymas ,ir pagrindiniai pakeitimų momentai : a-ženkliai  sumažintas reikalingas referendumui surengti parašų skaičius ;b- referendumus galima rengti savivaldybių lygmeniu.
Kaip minėjau,  NEPABŪGOME  priimti įstatymą apie tos mūsų įstatymų viršenybę TSRS įstatymų atžvilgiu . Kodėl to paties nepadarius Europos Sąjungos atžvilgiu ,akcentuojant tekste:TUO ATVEJU ,KAI EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTATYMAI PRIEŠTARAUJA   LIETUVOJE VISUOMENĖS PRIPAŽĮSTAMIEMS   NEGINČIJAMAIS MORALĖS IR TIESOS PRINCIPAMS?  Tada bent jau mūsų užsienio reikalų ministras  savo liokajaus nepadarys oficialia  žmona  …

Strateginė valdžios užduotis : ne išmokėti Lino Karaliaus motinos firmai  kasmet po 20 (ar daugiau } tūkstančių  litų , o atsisakius visų ir visokiausių valdymo išlaidų siekti esminio strateginio krašto ekonomikos momento realizavimo:Lietuvos nukabinimo  nuo Rusijos dujų kablio. Pateikiant tautai VIEŠĄ to plano projekto – pagal terminus ir tam skirtus pinigus.

Stabtelsiu. Galėčiau pateikti daugiau pasiūlymų. Gal būt jie visi –ar dauguma – yra grynas svaičiojimas. Tebūnie .Pateikit geresnius ,garbūs Buratinai.Tačiau yra vienas dalykas ,kuris tiek šį rašinį, tiek kitus panašius žymiai geresnius- protingesnius – nuostabia kalba ir forma pateiktus daro beprasmiais.
Nuo ko pradėjau ? Buratinas  iš “Kvailių šalies” buvo ne tik mielas kvailutis ,bet ir užsikrėtęs godumo bacila. Čia pakastas ir šuo ,ir auksinis . Nekenčiu ir šlykščiuosi mūsų taip vadinama valdžia, tačiau  vieno jos laimėjimo ,kad ir kaip norėčiau ,iš jos neatimsi. Pasakomis apie laisvąją rinką ir demokratiją ji užkrėtė ABSOLIUČIĄ daugumą Lietuvos Buratinų godumo bacil – tai baisaus ir nepagydomo vėžio užkratas . Jūs,aš .dauguma mūsų praeiname pro šalį ,kai klūpanti senutė prašo išmaldos. Lietuvos Buratinams yra įkalta į galvą – rūpinkis tik savimi ,nebent dar motina ar sūnumi,jei nors kažkas padoraus yra Tavyje išlikę. Mes neiname tūkstančiais remti motinų,kai valdžia atiminėja jų pašalpas ir dešimtimis tūkstančių nesirenkame prie seimo pastato reikalauti ,kad iš “politiko” Lino Karaliaus būtų atimti ir tautai grąžinti jo nubombinti  20 tūkstančių litų. Mes –kiekvienas sau ,o mus valdanti klastinga ir gobši gauja –vieninga. “Vilniaus brigados “ klestėjimo laikais jie atvirai sakė- mes valdome Vilnių. Ir nors jų buvo ne ką daugiau  kaip 300 banditų ,o sostinėje gyveno virš pusės milijono pusgalvių –jie iš esmės buvo teisūs ,jie valdė ,nes buvo vieningi. Mes nelaikome reikalingu paremti darniomis ir vieningomis gretomis nestatutinių gaisrininkų ar vienišų motinų ,tad nesistebėkite ,kad tie iš Jūsų kurie bus dar gyvi ar neemigravę ,prašys išmaldos arabų ar nigeriečių vestuvių iškilmių puotoje ,kai Lietuva bus jau iki galo parduota.

Patarti “ ,žinia ,galima ,tačiau tai tas pats ,kaip ketirtoje vėžio stadijoje  esančiam žmogui  kutenti padus – rezultatai bus tie patys. Net jei šį rašinį perskaitys šimtai- jis nieko nepakeis.Jei kas nors parašys dešimt kartų protingesnį ,labiau argumentuotą  nuostabų rašinį – rezultatas bus lygiai tas pats . Vėžį reikia gydyti pirmoje ,vėliausiai antroje stadijoje ,kai godumo visuomenėje vėžys pasiekė ketvirtą stadiją ,jai nepadės  net visi Olimpo  Dievai bendromis pastangomis. Traukinys vardu Lietuva jau rieda į bedugnę,tik mažai kas tai suvokia …Ate,brangūs Buratinai ,gal kuris nors iš jūsų žino išsigelbėjimo  būdą ,o gal jis įrodys  ,kad žiauriai klystu. O gal tai padarys koks nors iš VU TSPMI” lopatų” …

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: