Pramonės parke planuojama steigti laisvąją ekonominę zoną

2011-09-21 | Skiltis: Krašto naujienos

Kėdainių rajono savivaldybės taryba artimiausiame posėdyje turės apsispręsti, ar pritarti laisvosios ekonominės zonos (LEZ) steigimui Kėdainių pramonės parke. Laisvąją ekonominę zoną siūloma steigti siekiant padidinti Kėdainių rajono pramoninį patrauklumą ir įmonių konkurencingumą kitų rajonų atžvilgiu. Siūloma, kad Kėdainių LEZ apimtų visą Kėdainių pramoninio parko teritoriją, t. y. 130,5470 ha. Jeigu rajono taryba pritartų sprendimo projektui, Kėdainių rajono savivaldybei patikėjimo teise priklausantys žemės sklypai, įsteigus LEZ, būtų išnuomoti.

Daugiau lengvatų investuotojams

Pramonės parke įsteigus LEZ, bus efektyviau panaudojama jame ES lėšomis įrengta infrastruktūra bei sudarytos dar palankesnės sąlygos būsimiems investuotojams bei užsienio investicijoms pritraukti. LEZ veiklą pradėjusios įmonės galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis. LEZ įmonė, kurios kapitalo investicijos pasiekė ne mažiau kaip 1 mln. eurų, 6 metus nemokės pelno mokesčio, o dar 10 metų jai bus taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. LEZ įmonės nemokės ir nekilnojamojo turto mokesčio. Lietuvos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas buvo priimtas 1995 metais.

Įstatymą svarstys Seimas

Iniciatyvą pramoniniuose parkuose steigti laisvąsias ekonomines zonas parodė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, vasaros pradžioje raštu pateikusi pasiūlymus savivaldybėms. Šią savaitę LR Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo siūloma Panevėžio, Akmenės, Šiaulių ir Marijampolės pramonės parkų teritorijose steigti laisvąsias ekonomines zonas. Įstatymo projektui dėl LEZ steigimų turės pritarti LR Seimas. Jei Seimas pritars, naujos LEZ bus steigiamos nuo 2012 m. sausio 1 d. 49 metams. Įsteigus atitinkamą zoną, būtų skelbiamas tarptautinis konkursas geriausiam minėtos zonos verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti. Tarptautinį konkursą organizuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, o konkurso komisiją ir nuostatus tvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė. LEZ pripažįstama valstybei svarbiu ekonomikos projektu. Šiuo metu Lietuvoje veikia Kauno ir Klaipėdos LEZ.

Pramonės parke – viena įmonė

Įgyvendinus pirmąjį etapą, Kėdainių pramoniniame parke buvo įrengti 6 žemės sklypai investuotojams įsikurti. Investuota 11,5 mln. Lt. 2009 m. gegužės mėn. pasirašytos žemės nuomos ir investicijų sutartys su pirmuoju pramoninio parko investuotoju UAB „K2LT“. Kol kas Kėdainių pramonės parke yra įsikūrusi viena įmonė. Įgyvendinant antrąjį etapą, iki 2012 metų pabaigos bus įrengti dar 6 sklypai. Planuojama investuoti apie 13,9 mln. Lt ES lėšų.

Kėdainių r. savivaldybės informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: