Kalbų mokykloje didžiausias susidomėjimas rusų kalba

2012-09-14 | Skiltis: Krašto naujienos, Kultūra ir švietimas

Dvidešimt pirmus metus gyvuojanti Kėdainių kalbų mokykla po ilgokos pertraukos šiemet vėl pradėjo mokslo metus nuo rugsėjo pirmosios. Daugiausia dabartinių aštuntokų, nusprendusių ketverius metus lankyti Kalbų mokyklą, pasirinko rusų kalbą – sudarytos dvi grupės, po vieną grupę, besimokančių vokiečių ir prancūzų kalbų. Iš viso Kalbų mokykloje šiandien mokosi 257 mokiniai.

Mokymosi naujovės

,,Yra patvirtinta ketverių metų mokymo programa, tai senoji programa aštuntokų – dvyliktokų, kuri prasidėjo vasarį ir baigsis vasarį. Pagal šią programą, priimti dabartiniai devintokai, mokslo metus jau pradėjo vasario mėnesį būdami aštuntokais, o Kalbų mokyklą baigs 2016 metų vasarį, jau būdami dvyliktokai. Tai bus paskutiniai kalbinukai, baigiantys žiemą.

Tų pačių metų gegužę bus išleisti pirmieji mokiniai, vienuoliktokai, kurie mokslo metus buvo pradėję rugsėjo 1–ąją. Dvyliktoje klasėje buvusiems mokiniams pagal jų poreikius Kalbų mokykla pasiūlys trumpą programą. Galbūt jie norės ruoštis tarptautiniams ar valstybiniams anglų kalbos brandos egzaminams“, – informavo Kalbų mokyklos direktorė Aida Bilinskienė.

Pasak A. Bilinskienės, kaip jau buvo minėta, šį rugsėjį startuoja nauja formalųjį švietimą papildanti kalbų programa, skirta aštuntokams. Pagal šią programą mokiniai galės daugiau mokytis pasirenkamųjų dalykų. Vykdant įvairias apklausas, paaiškėjo, jog mokiniai nori mokytis kuo daugiau užsienio kalbų. Todėl be privalomų dalykų, nemažai atsiranda ir pasirenkamųjų.

,,Norime, kad mūsų programa būtų kuo patrauklesnė, lieka privaloma anglų kalbos praktika, anglų kalbos gramatika, gimtoji kalba, kūrybinis rašymas, klausymo įgūdžiai ir antroji užsienio kalba. Šie privalomi dalykai pasiskirsto per visus ketverius metus. Iš pasirenkamųjų dalykų mokinys gali pasirinkti dar 4 pamokas per savaitę, be 8 privalomųjų. Siūloma mokytis raiškiojo skaitymo anglų kalba, kalbėjimo prieš auditoriją įgūdžių, kūrybinio rašymo. Taip pat galima pasimokyti lotynų kalbos, kol kas nerandame ispanų, norvegų kalbų mokytojo. Šioms kalboms, kaip informuojama anketose – poreikis būtų“, – apie naujoves pasakojo A. Bilinskienė.

Pageidauja įvairesnių užsienio kalbų

Pasirenakmieji dalykai siūlomi tie, kurių pageidauja mokiniai, į kokias sritis jie norėtų gilintis. Daugiausia kalbinukai pageidauja įvairesnių užsienio kalbų. Nuo rugsėjo dvi mokinių grupės mokysis rusų kalbos, po vieną vokiečių ir prancūzų.

,,Kol kas mokinių yra nemažai, tai iššūkis ir pedagogų kolektyvui, kadangi pastaruoju metu pedagogai buvo įpratę dirbti su mažesnėmis mokinių grupelėmis. Šiandien Kalbų mokykloje mokosi 257 mokiniai, tačiau kiekvieną dieną šis skaičius kinta. Iš jų 64 mokiniams šie mokslo metai pirmieji.

Porą mėnesių šis skaičius būna stabilus, bet vėliau, žinau iš praktikos, mokinių ima mažėti. Būna, jog mokiniai eidami į Kalbų mokyklą nusuka su draugais pasivaikščioti į parką ar ar sugalvoja įvairiausių priežasčių tam, kad pateisintų savo nelankymą. Tie, kurie tikrai sąžiningai lanko mokyklą ir nori mokytis, anglų kalbą išmoksta tobulai. Anglų kalbos egzamino metu net nesitiki, kad šie mokiniai yra lietuviai“, – pastebi Kalbų mokyklos direktorė.

,,Kodėl vis tik daugiausia mokinių papildomą kalbą renkasi rusų?“, – klausiu pašnekovę.

,,Gal dėl to, jog dauguma mokinių rusų kalbą mokosi mokykloje, be to, tėvai daro didelę įtaką. Jų nuomone, mokykloje rusų kalbos neišmoksi gerai, o čia bus pastiprinimas. Tačiau mano nuomonė yra kitokia. Mano pačios dukra mokykloje mokosi vokiečių kalbos, o Kalbų mokykloje – prancūzų. Norint, vokiečių kalbos galima labai neblogai išmokti ir bendrojo lavinimo mokykloje, o prancūzų kalbos čia gaunami pagrindai, kuriuos turint galima elementariai prancūziškai susikalbėti kad ir aerouoste“, – savo nuomonę dėstė A. Bilinskienė.

Renkasi valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą

Kaip rodo praktika, dažnas baigęs Kalbų mokyklą renkasi valstybinį anglų kalbos egzaminą. Tarkim, iš pernai 37 baigusių mokyklą, valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą laikė 34 mokiniai, kurį išlaikė gana sėkmingai. Be papildomo mokesčio norintieji kalbinukai turi galimybę pasirengti tarptautiniam anglų kalbos ergzaminui (IELTS), kuris laikomas Britų taryboje ir kurį būtina išlaikyti norint studijuoti užsienio šalių universitetuose.

,,Malonu, kai buvę mokiniai aplanko Kalbų mokyklą per atostogas ir sako, jog nori papasakoti čia besimokantiems, koks svarbus užsienio kalbos mokymasis. Tai būna geriausia kalbų mokymosi reklama“, – šypsosi Kalbų mokyklos direktorė.

Pašnekovė sako ne tik dabar, bet jau seniai supratusi, kad labai svarbus ne tik anglų, bet ir kitų kalbų žinojimas. Jos nuomone, turėtų atsirasti ir kita mokymosi kryptis, kai mūsų gimtosios kalbos teks mokyti užsieniečius. Nes ir dabar atsiranda poreikis mokyti lietuvių kalbos po vieną kitą užsienietį. Juk pasitaiko įvairių situacijų gyvenime, kai lietuviai grįžta gyventi atgal į Lietuvą, vedę ar ištekėjusios už užsieniečių, kuriems labai svarbus lietuvių kalbos mokėjimas.

Su anglų kalba ,,žingsniuoja“ priešmokyklinukai

Mažiesiems kalbinukams Kalbų mokykla siūlo dvi programos. Viena iš jų, startavusi pernai, tęsiama toliau, t. y. neformaliojo švietimo kalbų mokymo programa ,,Pirmieji žingsniai“, kuri skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams. Ši programa vykdoma ne Kalbų mokyklos nuomojamose patalpose, bet toje įstaigoje, kurioje surenkama grupelė vaikų.

Pernai minėtos programos baigimo pažymėjimai buvo įteikti 87 priešmokyklinukams, tai buvo mažiausieji kalbinukai, įveikę vienerių metų anglų kalbos mokymo programą.

,,Gavę tėvelių pageidavimus, kad ta programa būtų tęsiama toliau, parengėme ir siūlome kitą programą ,,Žingsnis pirmyn“, skirtą pirmokams. Tačiau prie šios programos kviečiami prisijungti ir nedalyvavusieji pirmoje programoje, dabartiniai pirmokai. Tikimės, kad šios programos pasiteisins, todėl, kad darželinukai imlūs, žaisdami, dainuodami, piešdami daug greičiau įveikia anglų kalbos užduotis“, – teigia A. Bilinskienė.

Rajono savivaldybės taryba už neformaliąsias vaikų švietimo programas yra nustačiusi 35 litų mokestį per mėnesį, Kalbų mokyklos mokiniams šis mokestis siekia 65 litus.

Įkurtuvės – iki Naujųjų metų

Pasidomėjus, kada Kėdainių kalbų mokykla persikels į naująsias patalpas, A. Bilinskienė pajuokavo, kad rajono spauda, Kalbų mokyklą iš senųjų patalpų jau seniai ,,iškėlė“.

Rajono savivaldybės tarybos birželio 29 d. sprendimu, Kalbų mokyklai perduotas J. Paukštelio pagrindinės mokyklos pradinių klasių pastatas. Vasarą vyko remonto darbų viešųjų pirkimų procedūra.

,,Sausio 1 dieną, kas beatsitiktų, mes turime būti persikėlę į naujas patalpas, todėl, kad prasideda nauji biudžetiniai metai. Šiuo metu Kalbų mokykla nuomoja patalpas iš Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto“, – informavo A. Bilinskienė.

Asta Raicevičienė

 

 

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: