Įkalinimo įstaigose rengiamos ekskursijos sulaukė visuomenės dėmesio

2013-01-02 | Skiltis: Įvairenybių palėpė

Nuo rugsėjo mėnesio Teisingumo ministerijos iniciatyva pradėjus rengti pažintines ekskursijas trijuose Lietuvos tardymo izoliatoriuose juose jau apsilankė maždaug pusšešto šimto asmenų.

Didžiausio žmonių susidomėjimo sulaukė Vilniuje įsikūręs Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas. Šią seniausią Lietuvos įkalinimo įstaigą per tris mėnesius aplankė pustrečio šimto asmenų. Šiaulių tardymo izoliatorių aplankė beveik du šimtai svečių, o Kauno tardymo izoliatoriuje norinčių apsilankyti smalsuolių buvo apie šimtą.

Jauniausias tokios ekskursijos dalyvis – 16-metis, vyriausias – sulaukęs 65 metų.

Pusantros valandos trunkančios ekskursijos metu lankytojai sužino, kaip veikia įkalinimo įstaiga, kiek ir kokiomis sąlygomis jose yra laikoma nuteistųjų, kaip yra dirbama su nuteistais asmenimis siekiant juos perauklėti, kokia yra pareigūnų darbo rutina ir iššūkiai, parodytos įkalinimo įstaigos patalpos ir kt. Lankytojai gali susipažinti ir su nuteistųjų kūrybos darbais, taip pat eksponatais, iliustruojančiais, kaip išradingai į įstaigas bandoma įnešti draudžiamus daiktus.

Žmogaus teisių bei saugumo užtikrinimo tikslais ekskursijų dalyviai negali išvysti įstaigose kalinčių asmenų.

Visiems ekskursijų dalyviams buvo išdalintos anoniminės anketos, kuriose jie galėjo surašyti savo patirtus įspūdžius. Daugelis apsilankiusiųjų Kauno tardymo izoliatoriuje teigė, kad gyvenimo sąlygos įkalinimo įstaigose yra daug geresnės negu tikėjosi, kai kurie žmonės parašė, jog už grotų gyventi geriau negu bendrabutyje.

Į klausimą, kodėl nusprendė dalyvauti tokioje ekskursijoje, dauguma atsakė, jog įkalinimo įstaigose lankosi dėl kalinčių artimų asmenų, kiti nurodė, kad norėjo susipažinti su kalinčiųjų dienotvarke, jų užimtumu ar vedami smalsumo.

Anketoje ekskursijų dalyviai įkalinimo įstaigų darbuotojams linkėjo stiprybės ir ištvermės tarnyboje.

Tokios ekskursijos šiose trijose įkalinimo įstaigose bus organizuojamos ir šias metais. Jose gali dalyvauti asmenys, sulaukę 14 metų, tačiau nepilnamečiai į ekskursijas gali patekti tik lydimi ugdymo įstaigų vadovų ar su rašytiniu tėvų/globėjų sutikimu.

Tm.lt

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: