Pradinukams – žaisminga, skaitmeninė, nemokama lietuvių kalbos mokymo priemonė

2013-01-09 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva Lietuvių kalbos instituto jaunieji mokslininkai parengė skaitmeninę dviejų dalių lietuvių kalbos mokymo priemonę 1-2 ir 3-4 klasių mokiniams „Kalba mane augina“. Nors knyga orientuota į mokinių iš dvikalbės ir daugiakalbės aplinkos lietuvių kalbos ugdymo ypatumus, ja gali naudotis ir mokiniai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji.

Nauja, pirmą kartą elektroninei erdvei parengta sisteminė, visiems laisvai prieinama, nemokama mokymo priemonė iš kitų kalbai mokytis skirtų mokymo priemonių išsiskiria žaisminga, patrauklia forma pateiktomis užduotimis, mokiniui aktualiu mokymosi turininiu, galimybėmis pasirinkti mokinio kalbinius gebėjimus ir patirtį atitinkančias užduotis, mokymosi veiklas.

Leidinyje esančios užduotys apima visas lietuvių kalbos sritis: kalbėjimą, klausymą, skaitymą, rašymą. Taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo, klausymo, sakytino teksto supratimo gebėjimams ugdyti pateiktos įgarsintos užduotys MP3 formatu.

Jame nagrinėjamos pradinių klasių mokiniui artimos temos, pateikiamos praktinės situacijos iš gyvenimiškos aplinkos, pavyzdžiui, mokomasi pasakoti apie save, savo šeimą, gyvenamąją aplinką, taisyklingai vartoti kasdienėje veikloje būtinus žodžius.

Atlikdami užduotis, mokiniai susipažins su Lietuvos valstybės simboliais, šventėmis, papročiais, gamta. Vaikai mokysis suprasti trumpus pasakojimus, pokalbius, pranešimus gerai žinomomis temomis ir reaguoti į kalbą, susikalbėti paprasčiausiose buitinėse, kasdienės veiklos situacijose. Taip pat suprantamai tarti lietuvių kalbos garsus, atpažinti iš klausos žodžius, kalbėti bendrine kalba, įgyti skaitymo technikos (skirti žodžių ir sakinių ribas, sieti garsus ir raides, tinkamai intonuoti sakinius) ir kt.

Mokymo priemonėje pateiktos užduotys skirtos mokinių lietuvių kalbos gebėjimų ugdymui tiek klasėje, užduotis atliekant individualiai, poroje, ar nedidelėje grupėje, tiek namuose. Todėl daugumą užduočių, vadovaudamiesi sutartiniais ženklais, mokiniai galės atlikti savarankiškai.

Tikimasi, kad elektroninė knyga „Kalba mane augina“ padės ne tik mokytojui rasti sėkmingų sprendimų ir būdų, skatinančių pasiekti kuo geresnių mokinių lietuvių kalbos pasiekimų, bet taip pat bus puiki mokymo priemonė tautinių mažumų mokyklų mokiniams ir užsienio lietuvių vaikams.

Elektroninį leidinį galima nemokamai atsisiųsti iš Švietimo aprūpinimo centro internetinio puslapio : http://www.sac.smm.lt/index.php?id=38

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: