Tabako kontrabandą padėtų suvaldyti pažangios ženklinimo ir atsekamumo sistemos

2013-06-26 | Skiltis: Sveikata

Birželio 25-ąją Tarptautinės kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienos išvakarėse buvo patvirtintas Akcizų įstatymo 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Šio įstatymo projekto dėka bus padidintas akcizo mokesti tabako ir alkoholio gaminiams.

Tabako vartojimas žaloja sveikatą, sukelia ligas, ankstyvas mirtis ir negalią, kelia pavojų sveikatai. Šiai problemai spręsti yra daug priemonių, iš kurių veiksmingiausia – įstatymų kontrolė. Viena iš kontrolės priemonių - Tabako paklausos mažinimas kaina ir mokesčiais.

Dėl šios priemonės efektyvumo nekyla abejonių net tabako pramonės atstovams. “Philip Morris International” metinėje ataskaitoje 2010 metais teigiama: “Turkijoje, visa cigarečių rinka smuko 13,2 proc., pirmiausiai dėl staigaus akcizo mokesčio padidėjimo 2010 m. sausio mėnesį. Ukrainoje, visa cigaretės rinka smuko 14,7 proc. sąlygoto staigaus akcizo mokesčio pakėlimo, dėl kurio pakilo ir tabako gaminių kainos 2009 ir 2010”.

Politikai, ekonomistai, o ir pati tabako pramonė nepaliaujamai teigia, kad didėjantys akcizo mokesčiai sąlygos didesnę kontrabandą, nors nepateikiami jokie duomenys ar įrodymai, kurie patvirtintų tokius teiginius. Tačiau tokie pasvarstymai galėtų pasitarnauti kaip puiki galimybė sustipinti valstybės sienos apsaugą, skirti daugiau dėmesio sienos apsaugos ir muitinės pareigūnų darbo sąlygų gerinimui. Tuo pat metu būtina prisiminti Pasaulio Sveikatos Organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, kurios vienas iš protokolų, skirtas nelegalios tabako gaminių prekybos kontrolei, priimtas praėjusių metų gruodžio mėnesį, dar neratifikuotas Lietuvoje.

Šioje konvencijoje taip pat pripažįstama, kad kainos ir mokesčiai yra veiksminga bei svarbi tabako vartojimo įvairiuose gyventojų sluoksniuose, ypač tarp jaunimo, mažinimo priemonė. Konvencijoje teigiama, kad šalys patvirtina, kad įgyvendina „įstatymines, vykdomąsias, administracines ir kitokias priemones, užtikrinančias, kad visi tabako gaminių pakeliai ir pakuotės būtų paženklinti taip, kad Šalims būtų lengviau nustatyti tabako gaminių kilmę ir kad jos, vadovaudamosi nacionaline teise ir atitinkamais dvišaliais bei daugiašaliais susitarimais, galėtų nustatyti, iš kur gaminiai pateko į neteisėtą prekybą, ir stebėti, pagrįsti dokumentais bei kontroliuoti tabako gaminių judėjimą ir teisinį statusą.“ Apie tabako gaminių žymėjimo ir atsekamumo sistemas kalbama ir naujojoje ES Tabako produktų direktyvoje.

Ženklinimas labai svarbus padedant sukurti praktinį stebėjimo ir atsekimo režimą, kuri dar labiau apsaugotų platinimo sistemą bei padėtų kovoti su neteisėta prekyba. Privačių kompanijų, užsiimančių tokių sistemų diegimu, duomenimis, šalyse, įdiegusiose tokias atsekamumo sistemas, tabako akcizų surinkimas išauga keliasdešimt procentų. Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad tokių sistemų duomenų valdytojas būtų ne patys tabako gamintojai, o valstybės institucijos.

Naujoje Europos Komisijos parengtoje Tabako produktų direktyvos redakcijoje, skatinama įgyvendinti visas galimas tabako gaminių ir žymėjimo priemones.

LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto vadovas ir Nacionalinės Tabako ir Alkoholio Kontrolės Koalicijos prezidentas teigia: „Būtent atsekamumo ir judėjimo stebėjimo priemonės galėtų ypač prisidėti prie tabako gaminių nelegalios prekybos mažinimo ne tik Lietuvos, bet ir globaliu mastu. Kadangi 10-30 proc. legaliai pagamintų cigarečių dingsta pakeliui iš tabako gamintojų iki galutinio pirkėjo ir už juos nėra sumokami mokesčiai, atsekamumas ir judėjimo stebėjimas, bei modernių sistemų diegimas jau leido tą padariusiose valstybėse sumažinti nelegalią prekybą tabako gaminiais, nes modernių sistemų pagalba visi duomenys realiu laiku yra perduodami tiesiai iš gamintojo į Finansų ministerijoje esantį serverį. Tokias sistemas ją gaminanti įmonė jau pristatinėjo kai kuriose ministerijose ir kitose valstybės institucijose”.

LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų institutas

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: