Gaisrą sukėlė rūkydama tualete – pašalpa neskirta

2013-07-19 | Skiltis: Krašto naujienos

Liepos 17 d. vyko Vienkartinės piniginės socialinės pašalpos skyrimo komisijos posėdis. Jį vedė komisijos pirmininkė rajono mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė. Iš viso susirinkime svarstyta 10 prašymų, iš kurių nepatenkinti buvo tik du.

Svarstyti šie klausimai: dėl materialinės paramos suteikimo asmenims išimtinais atvejais; dėl socialinės pašalpos skyrimo išimtinais atvejais; dėl vienkartinės pašalpos skyrimo nukentėjus nuo gaisro.

Didžiausia vienkartinė pašalpa – 2 250 Lt − buvo skirta nuo gaisro nukentėjusiai rajono gyventojai. Ir dar vienas prašymas buvo suteikti vienkartinę pašalpą nukentėjus nuo gaisro, tačiau pašalpa neskirta, nes pati gyventoja elgėsi neatsakingai (sukėlė gaisrą rūkydama tualete) ir nuostoliai yra nedideli.

Vienas prašymas buvo neįgalios moters, kurį prieš mėnesį palaidojo sūnų ir liko skolinga už laidojimo paslaugas. Jai buvo skirta 250 Lt vienkartinė pašalpa.

Buvo prašymai onkologine ir akių ligomis sergančių moterų, kurių šeimos pajamos labai mažos. Joms taip pat skirtos pašalpos.

Kita nedirbanti moteris kreipėsi dėl pašalpos neįgaliam vyrui gydyti. Jai skirta 500 Lt pašalpa.

Kreipėsi moteris, viena auginanti vaikus. Ji nėra prisiteisusi pinigų vaikams išlaikyti, o pajamos vienam šeimos nariui yra beveik 800 Lt Komisija nutarė neskirti pašalpos, nes pajamos vienam šeimos nariui yra pakankamos, šeimoje nėra sunkių ligonių ar kitų ypatingų atvejų.

Dvi moterys, vienos auginančios vaikus, kreipėsi pašalpos dėl to, kad laiku nesusitvarkė dokumentų ir negauna socialinės pašalpos. Nutarta skirti pašalpas.

Vieno pensinio amžiaus kėdainiečio namuose trūko vandentiekio vamzdis, o jam susitvarkyti lėšų nepakanka, pajamos nedidelės, tik pensija. Žmogui skirta 400 Lt vienkartinė pašalpa be jokių svarstymų ir abejonių, nes šis žmogus jau keletą metų be jokio užmokesčio renka šiukšles parke.

„Šis žmogus jau ne vienerius metus kiekvieną rytą tvarko miesto parką, už tai neprašo jokio atlygio ir sako, kad judėjimas teigiamai veikia jo sveikatą, o jei tuo pačiu galima padaryti ir gerą darbą – kodėl gi ne? Ir iš tiesų, mums, savivaldybės darbuotojams, norisi tokiam žmogui ir padėkoti, ir pagelbėti. Mat daugelis žmonių neretai deklaruoja savo aukštą moralę, tačiau darbais to neparodo. Šis žmogus tyliai savo darbais užsitarnavo mūsų pagarbą“, – šiltų žodžių negailėjo vicemerė N. Naujokienė.

Tokie susirinkimai dėl paramos skyrimo savivaldybėje vyksta kas mėnesį. Kiekviena paraiška svarstoma individualiai, atsižvelgiant į žmonių pajamas, motyvus, dėl kurių jie kreipiasi, besikreipiančiųjų socialinę padėtį, sveikatos būklę ir kt. Skiriamais pinigais stengiamasi žmonėms padėti, paremti juos ir finansiškai, ir dvasiškai.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: