Baigiami Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai

2013-10-08 | Skiltis: Krašto naujienos

Naujųjų Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai beveik pasiekė finišo tiesiąją. Atlikti visi pagrindiniai statybos ir montavimo darbai, beliko užbaigti įrangos paleidimo ir derinimo procesus. Rangovų tikinimu, beveik 23 mln. litų vertės projektas, leisiantis saugiai apdoroti mieste ir rajone susidarantį dumblą, prasidės jau spalio mėnesį.

„Nors jau kuris laikas fiksuojamas atsilikimas nuo grafiko, pagaliau matome šviesą tunelio gale. Pradžioje darbams trukdė klimatinės sąlygos, vėliau nesusipratimų atsiradimo dėl užsienio partnerio vėlavimo. Bendromis pastangomis visos kliūtys buvo įveiktos ir objekte darbai bus užbaigti visai netrukus“, – sakė UAB „Kėdainių vandenys“ direktorius Kęstutis Vaitkevičius.

Finišo tiesioji

Didžiausią galvos skausmą projekto vykdytojams kėlė vieno iš rangovų „Dorset Green Machines BV“ darbo metodai: jie nesilaikė grafiko, vėlavo pristatyti džiovyklės elementus, laiku neatvykdavo į objektą.

„Šiuo metu situacija yra pasikeitusi, bendravimas su šiuo rangovu yra dalykiškas ir produktyvus. Bendrovė pasiruošusi paleisti dumblo džiovyklą, kai tik bus baigti montuoti karšto oro tiekimo vamzdžiai ir ims veikti dumblo sausinimo centrifugos. Šie darbai šiai dienai yra beveik baigti, taigi kliūčių paleisti įrenginius nebėra“, – pasakojo K. Vaitkevičius.

Kiti du projekto rangovai UAB „Laugina“ ir UAB „Manfula“ informavo, kad jau yra užpildyti abu dumblo pūdytuvai, sumontuotos dujų saugyklos, paleistas dujinis katilas, netrukus bus paleisti kogeneratoriai. Statybos aikštelėje paskutinius darbų štrichus atlieka 25 darbininkai, pasitelkę du vibrovolus ir du savivarčius. Pagrindiniai darbai yra susiję su įrangos paleidimu ir derinimu.

Iki rugsėjo pradžios buvo atlikti pūdyto, tankinto dumblo rezervuaro įrengimo, dumblo priėmimo mazgo, dumblo persiurbimo, tankinimo ir sausinimo mazgo, taip pat pūdytuvų mazgo statybos darbai. Jau iškilusi stoginė dumblui, sutvarkytas dujų energetinis ūkis, įrengtas dumblo džiovinimo mazgas. Šiuo metu baigiamas tvarkyti sklypas, inžineriniai tinklai ir vietinių nuotekų statybos darbai.

Švaresnė aplinka

Naujųjų Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių pajėgumas sieks 4 250 kg dumblo sausos medžiagos per parą. Kėdainių nuotekų valykloje statomi bendri dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo, pūdymo ir džiovinimo įrenginiai, o Akademijos ir Josvainių nuotekų valyklose – gravitaciniai šių nuotekų valyklų dumblo tankintuvai. Projekto vykdymo sutartis buvo pasirašyta 2010-ųjų gruodį.

Projekto vertė – 22,8 mln. Lt (be PVM). Didžioji dalis lėšų skirta iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo skatinimo veiksmų programos. Įgyvendinus projektą, bus sumažinta dumblo grėsmė aplinkai bei užtikrintas efektyvesnis žaliųjų atliekų perdirbimas.

„Bus išspręstos aktualios dumblo kiekio, dumblo kvapo, dumblo stabilizavimo, šiltnamio dujų emisijos problemos. Įdiegę naujus dumblo apdorojimo įrenginius, nuotekų dumblą galėsime saugiai pūdyti ir džiovinti, dėl to padidės apdoroto dumblo panaudojimo galimybės, sumažės dumblo kiekis aikštelėse, bus užkirstas kelias dirvožemio taršai. Projekto nauda išties didelė ir ją pajus visas regionas, tad nieko nuostabaus, kad nekantriai laukiame jo pabaigos“, – sakė UAB „Kėdainių vandenys“ direktorius.

Kėdainių garsas

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: