Apsinuodijimų medikamentais Kėdainių rajone nemažėja

2013-10-24 | Skiltis: Sveikata

Per šių metų 9 mėnesius Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriuje buvo užregistruoti 54 apsinuodijimų atvejai. Vaikų apsinuodijimai sudaro 26 proc. visų atvejų. Daugiau užregistruojama moterų apsinuodijimų atvejų (56 proc.).

Apsinuodijimas – nuodingųjų medžiagų patekimas arba nuodingųjų dujų įkvėpimas. Į organizmą jos patenka per burną, gleivines, odą ar įkvėpus. Apsinuodijus gali būti jaučiamas vangumas, silpnumas, galvos skausmas, pykinimas.

Kėdainių rajone dažniausiai apsinuodijama medikamentais (64,8 proc.). Vaikai sudaro 28,6 proc. visų apsinuodijusių vaistais. Vaikai iki 7 metų amžiaus vaistais apsinuodijo, nes juos rado paliktus lengvai prieinamoje vietoje, nesandariose pakuotėse. Savižudybės tikslais medikamentų išgėrė 3 vaikai (8-17 metų amžiaus). Iš visų apsinuodijusių vaistais suaugusiujų, net 76 proc. tai padarė sąmoningai, savižudybės tikslais. Dažniausiai tokį pasirinkimą lėmė depresija, konfliktai su artimaisiais, mylimaisiais, noras juos pagąsdinti.

Šiais metais sumažėjo apsinuodijimų alkoholiu. Juo apsinuodijo 1 vaikas (15 m. amžiaus) ir 2 suaugusieji. Kitos apsinuodijimų priežastys yra: apsaugos priemonių nenaudojimas dirbant su cheminėmis medžiagomis, jų laikymas netinkamoje, neženklintoje taroje ir vaikams prieinamoje vietoje (pvz., gaiviųjų gėrimų plastikinėje taroje, be etiketės). Tokių apsinuodijimų atvejų buvo 20 proc.

Smalkėmis, išmetamosiomis dujomis apsinuodijo 9 proc. asmenų. Jomis galima apsinuodyti esant netvarkingoms krosnims, nevalytiems dūmtraukiams, būnant garaže, kuriame yra automobilis įjungtu varikliu, degant malkoms blogai ventiliuojamose patalpose.

Primename, kad reikia elgtis atsakingai – vaistus, chemikalus, nuodus ir kitas medžiagas reikia laikyti saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei chemikalai, kuras laikomi ne originalioje taroje, reikia ją paženklinti, aiškiai užrašyti kas joje yra. Dirbant su chemikalais būtina saugotis jų patekimo į akis, kvėpavimo takus, ant odos, būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones taip, kaip nurodyta produktų etiketėse.

Siekiant išvengti apsinuodijimo būtina nutraukti nuodo patekimą į organizmą. Jei nukentėjusysis nesąmoningas, būtina paguldyti jį ant šono, jeigu jis vemia, tuomet svarbu pasirūpinti, kad neužspringtų. Jei apsinuodijęs žmogus dar sąmoningas reikia duoti išgerti 1-2 litrus šilto vandens, kuris sukeltų jam vėmimą. Vėmimo negalima sukelti tuomet, jei įtariama, kad žmogus apsinuodijo benzinu, žibalu, kitokiu kuru, išgėrė strichnino, jį ištiko širdies priepuolis, prasidėjo traukuliai, jei apsinuodijo kūdikis, jaunesnis nei 6 mėn., jei moteriai yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai. Vėmimo negalima sukelti ir tuomet, jei įtariama, kad žmogus apsinuodijo rūgštimi arba šarmu. Tuomet jam reikia duoti išgerti 1-2 stiklines vandens ir nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą. Apsinuodijus nedelskite! Yra labai svarbu, kad būtų kuo skubiau suteikta kvalifikuota pagalba.

Sandra Buinovskienė, Kauno VSC Kėdainių skyriaus vyriausioji specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: