Verslą pradedantys gyventojai gali pasirinkti priimtiniausią veiklos įteisinimo formą

2013-10-25 | Skiltis: Visuomenė

VMIKauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, jog visais atvejais, kai gyventojas savarankiškai vykdo veiklą, kuria siekia gauti ekonominės naudos – verčiasi prekyba, paslaugų teikimu ar gamybine veikla - jis mokesčių inspekcijoje privalo įsigyti verslo liudijimą, registruoti savo vykdomą individualią veiklą ar steigti įmonę ir atitinkamai mokėti mokesčius.

Gyventojas, ketinantis užsiimti ekonomine veikla, pats turi nuspręsti ir pasirinkti veiklos vykdymo teisinę formą. Paprasčiausias būdas šiuo atveju pradėti savo verslą - įsigyti verslo liudijimą. VMI primena, jog tai patogiausia padaryti prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI. Prisijungimo būdai tokie patys, kaip teikiant mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.

„Jei asmuo nori verstis veikla, kuri nepatenka į veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą, arba gyventojas nori samdyti darbuotojus savo veiklos vykdymui, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą – t.y. registruoti individualią veiklą pagal pažymą arba steigti įmonę“, - kitas pasirinkimo galimybes vardija Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Gyventojas, nusprendęs individualią veiklą vykdyti pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną mokesčių administratoriui turi pateikti nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą. Prašymo formą patogiausia pateikti prisijungus prie Mano VMI. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos Mano VMI aplinkoje suformuojama individualios veiklos pažyma, ją galima atsispausdinti pačiam gyventojui.

Metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai ir gyventojai, įregistravę individualią veiklą pagal pažymas, privalo deklaruoti pajamas.

J. Stankienė taip pat atkreipia dėmesį, kad gyventojas gali verstis individualia veikla, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamai veiklai būtina steigti juridinį asmenį. Informaciją juridinio asmens įregistravimo klausimais teikia Valstybės įmonė „Registrų centras“, interneto svetainė www.registrucentras.lt.

Išsamiai apie verslo liudijimus ir individualią veiklą pagal pažymą paaiškinta Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainės www.vmi.lt gyventojams skirtame skyriuje. Daugiau informacijos galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

VMI informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: