Pradėtas tvarkyti Ramybės skveras

2013-10-22 | Skiltis: Krašto naujienos

Šiuo metu Ramybės skvere intensyviai vyksta tvarkymo darbai. Pagal 2013-09-30 pasirašytą statybos rangos darbų sutartį darbus atlieka kauniečių uždaroji akcinė bendrovė „Rofolis“. Darbų vertė − 1 470 732,68 Lt (su PVM), darbų atlikimo terminas − 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai finansuojami savivaldybės biudžeto ir ES paramos lėšomis. 2013 m. numatyta įvykdyti darbų už 491 600 Lt.

Šiais metais, jei leis oro sąlygos, turėtų būti padaryti lauko inžineriniai darbai (lauko vandentiekis, lauko lietaus tinklas ir jo įrenginiai, drenažo tinklas, teritorijos apšvietimas), įrengti nauji inžineriniai statiniai (atraminės sienutės, laipteliai, vandens persipylimo rezervuaras), atlikti sklypo įrengimo, sutvarkymo ir kiti darbai.

Kėdainių Ramybės skvero rekonstrukcijos darbai numatyti Kėdainių rajono savivaldybės 2013−2015 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-33.

2012 m. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos užsakymu buvo padarytas skvero teritorijos rekonstravimo techninis projektas. Projektas suderintas su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, objektui išduotas statybos leidimas.

Šių metų rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-261 taryba pritarė projekto „Ramybės skvero sutvarkymas Kėdainiuose“ teikimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Taip pat nuspręsta skirti iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 15 procentų projekto tinkamų išlaidų sumos ir apmokėti iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, kurių nepadengia projektui skirtas finansavimas.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: