Triukšmas

2013-12-23 | Skiltis: Sveikata

Triukšmo lygisTriukšmas – tai dirbtinai sukelti įvairaus stiprumo ir dažnio garsai, kurie trukdo dirbti, poilsiauti ir kenkia sveikatai. Jo poveikis organizmui labai įvairus, nes net visai silpni garsai gali trukdyti, jei atitraukia ar nukreipia dėmesį, pakeičia dvasinę būklę ar aplinką.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ teritorijose dienos metu (nuo 6 iki 18 val.) leidžiamas ekvivalentinis garso slėgio lygis 65 dB, maksimalus garso slėgio lygis 70 dB; vakaro metu (nuo 18 iki 22 val.) leidžiamas ekvivalentinis garso slėgio lygis 60 dB, maksimalus garso slėgio lygis 65 dB; nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) leidžiamas ekvivalentinis garso slėgio lygis 55 dB, maksimalus garso slėgio lygis 60 dB.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriumi 2013 m. gruodį atliko akustinio triukšmo matavimus 3 tyliosiose viešosiose zonose (VšĮ Kėdainių ligoninės, lopšelio-darželio „Pasaka“, Kėdainių jaunimo mokyklos teritorijos) ir vienoje tyliojoje gamtos zonoje (Babėnų miško teritorija). Pagal Lietuvos higienos normą Babėnų miško teritorijoje dienos metu buvo viršytas maksimalus garso slėgio lygis 2dB ir VšĮ Kėdainių ligoninės teritorijoje vakaro metu buvo viršytas maksimalus garso slėgio lygis 1 dB.

Daiva Mickevičienė

Kėdainių rajono savivaldybės

VSB visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: