Įsigaliojusi tvarka užtikrins su vaikais susijusių teismų sprendimų vykdymą

2011-01-21 | Skiltis: Visuomenė

Įsigalioja tvarka, pagal kurią antstoliai, vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovai, psichologai ir policija turės bendradarbiaudami rasti būdus, kaip nepažeidžiant vaiko interesų įvykdyti su vaikais susijusius teismo sprendimus. Tokią tvarką patvirtino teisingumo ministras Remigijus Šimašius, pasirašęs antstolių veiklą reguliuojančios Sprendimų vykdymo instrukcijos (SVI) pataisas.

Pakeisti nustatytą tvarką paskatino dažni atvejai, kai nėra užtikrinamas neturtinio pobūdžio išieškojimo nepilnamečių asmenų (vaikų) atžvilgiu (pvz., dėl vaiko perdavimo; dėl teisės matytis su vaiku, kai tėvai išsiskyrę) tinkamas vykdymas. Pasak teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus, konkrečių situacijų analizė rodo, kad pagrindinė to priežastis – institucijų atsakomybės sprendimų vykdomo procese nepasiskirstymas ir nesutarimas, kaip atlikti teismo sprendimus įgyvendinančius veiksmus, kad nebūtų pažeisti vaiko interesai.

Pagal naująją tvarką antstoliai, prieš vykdydami teismo sprendimą, susijusį su vaiko interesais, privalės prie bendro stalo sukviesti Valstybinės vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovus, psichologus bei policiją. Visos šios institucijos tuomet, kai skolininkas geranoriškai nevykdys teismo sprendimo perduoti vaiką, kartu privalės apsitarti, įvertinti visas rizikas ir priimti sprendimą, kaip geriausiai tai padaryti, kad būtų maksimaliai apsaugotos vaiko teisės.

Jeigu bendrai susėdus nepavyks priimti vieningo sprendimo, Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ir policijos atstovai bei psichologas per antstolio nustatytą terminą privalės pateikti rekomendacijas raštu. Atsižvelgiant į jas, antstolis turės apsispręsti ir imtis konkrečių veiksmų vykdyti teismo sprendimą.

Naujoje tvarkoje taip pat numatyta, jog antstoliai, pradėję vykdyti teismo sprendimą dėl bet kokio neturtinio pobūdžio išieškojimo nepilnamečių asmenų (vaikų) atžvilgiu, privalės nedelsdami apie tai pranešti Valstybinei vaiko teisių apsaugos tarnybai. Tokiu būdu bus užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas tarp institucijų, leisiantis nuolat keistis turima informacija, priimti tinkamus ir savalaikius sprendimus.

„Vaiko perdavimas vykdant teismo sprendimą nėra tapatus automobilio ar kokio kito turto paėmimui. Norint įvykdyti teismo sprendimus dėl vaikų būtina parinkti geriausius vaiko interesus atitinkančius, vaikams žalos nedarančius vykdymo būdus. Tai sudėtingas uždavinys, reikalaujantis išskirtinio visų suinteresuotų institucijų dėmesio. Turime užtikrinti, kad nepaisant problemos sudėtingumo, nebūtų vengiama sprendimų, o panaudojami visi turimi pajėgumai tam, kad būtų teisingai ir ryžtingai veikiama vardan pagrindinių šių istorijų dalyvių – vaikų.“, - teigia teisingumo ministras R.Šimašius.

Istorijų, kuomet žmonės pasipriešina teismo sprendimus vykdantiems antstoliams Lietuvoje netrūksta. 2010 m. gegužės mėnesį Garliavoje prie D. Kedžio dukters globėjos Neringos Venckienės namų susirinkę žmonės apstumdė antstolį. Tą patį mėnesį Balbieriškio ir aplinkinių kaimų gyventojai neleido antstoliui perduoti Lukoševičių globojamos mergaitės teismo paskirtiems globėjams.

Iki šiol teisinis reguliavimas taip pat numatė, kad vykdant tokius teismo sprendimus kartu su antstoliu privalo dalyvauti Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas, taip pat gali būti kviečiamas psichologas, tačiau nebuvo nurodytos nei šių asmenų teisės bei pareigos vykdymo procese, nei detalesnė tokių sprendimų vykdymo tvarka.

Išsamiau su pataisomis galima susipažinti internete.

TM informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: