Rinkimų metu dirbs gausios policijos pajėgos

2011-01-24 | Skiltis: Visuomenė

Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių teisę laisvai patiems pareikšti savo tikrąją valią savivaldybių tarybų rinkimų metu ir užkardyti galimus rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimus bei užkirsti kelią kitiems teisėtvarkos pažeidimams, taip pat užtikrinti savivaldybių, apylinkių rinkimų komisijos narių ir stebėtojų saugumą, rinkimų metu bus sustiprintas policijos pasirengimas ir darbas.

Policijos įstaigose bus sudarytos operatyvinės reagavimo ir dokumentavimo grupės, kurios, artėjant rinkimams ir jų metu, rinks informaciją, vykdys tikslines priemones, siekiant išaiškinti bandymus papirkti rinkėjus bei kitas neteisėtas asmenų veikas, susijusias su rinkimais. Pareigūnams nurodyta nedelsiant reaguoti į viešosios tvarkos ir kitus teisėtvarkos pažeidimus bei nusikalstamas veikas, susijusias su rinkimais.

Visose policijos įstaigose bus paskirti pareigūnai, atsakingi už teritorinių policijos įstaigų pareigūnų veiksmų koordinavimą rinkimų metu. Jie organizuos susitikimus su savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkais, arba atsakingais už rinkimų eigą asmenimis, aptars viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo klausimus, užtikrins viešąją tvarką per kandidatų susitikimus su rinkėjais, keisis informacija su Valstybės saugumo departamento pareigūnais.

Rinkimų metu policijos patrulių maršrutai bus priartinti prie balsavimo apylinkių. Jų prieigose ir masinio susibūrimo vietose bus maksimaliai padidintos pareigūnų pajėgos.

Rinkimų dieną bus teikiamos migracijos padalinių paslaugos - išduodami Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, apie priimtus sprendimus informuojamos apylinkių rinkimų komisijos.

VRM informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: